verstoren bijeenkomst

Het verstoren van een bijeenkomst zodanig dat de bijeenkomst nog wel doorgang vindt (dit in tegenstelling tot een bezetting, waar de bijeenkomst geen doorgang kan vinden)

Ook protest Zaanse Schans

25 maart 2014

Als cultureel uitje brengen deelnemers aan de excursie naar Petten in de middag een bezoek aan de Zaanse Schans. Maar ook dit is uitgelekt en ook daar worden ze opgewacht door antikernenergie demonstranten met spandoeken en tonnetjes ‘radioactief afval’. De vertegenwoordigers van de nucleaire industrie, consequent aangeduid als ‘hoogwaardigheidsbekleders’, vinden het maar niks. De politie vindt dat ze daar niet mogen demonstreren en sommeert ze te vertrekken. Dat doen ze dan maar.
Arrestaties bij actie tegen bezoek nucleaire industrie aan Petten

25 maart 2014

Zo’n 35 activisten willen in Petten bij het NRG-terrein de excursie van vertegenwoordigers van de nucleaire industrie daar niet ongemerkt voor bij laten gaan. Ongeveer 25 activisten worden opgepakt omdat er een noodverordening is afgegeven. De burgemeester beveelt “dat de excursie ongehinderd doorgang moet vinden en in geen enkele vorm mag worden gehinderd, verstoord of anderszins mag worden beïnvloed”. Demonstreren doet iedereen maar buiten “een straal van 10 kilometer rondom Petten”. De noodverordening is afgegeven omdat, zo wordt in de rechtszaak later door de officier van justitie gezegd, er aanwijzingen bij de inlichtingendienst waren dat er ernstige verstoringen (misschien zelfs wel een gijzeling) van de excursie plaats zou vinden. Een jaar later werd iedereen vrijgesproken: er was op dat moment geen enkele dreiging (genoeg politie aanwezig, bus met bezoekers al naar binnen) en dus geen reden om iedereen op grond van het noodbevel te arresteren: demonstreren is een recht. Het is een van de voorbeelden van het repressieve beleid dat werd gevoerd tijdens de Nuclear Security Summit om het toch vooral ongestoord te laten verlopen. In Den Haag zijn op maandag al 50 mensen opgepakt die een petitie willen aanbieden. Ook die worden later allemaal vrijgesproken.

Bijlagen:
Actie tegen Pallas op station Alkmaar

23 november 2013

In oktober had het ministerie van Economische Zaken een advertentie geplaatst op Werkenvoornederland.nl gericht aan studenten van financiële opleidingen die hun studie binnen 2 jaar afronden, voor deelname aan de business course 'Kernreactor Financials'. Op vrijdag 22 november 2013 kwamen op NS-station Alkmaar de studenten aan die geselecteerd waren voor die business course om samen naar de NRG in Petten te gaan. De studenten mogen, met een baan in het vooruitzicht, plannen ontwikkelen voor de financiering en exploitatie van de geplande nieuwe onderzoeksreactor Pallas. Maar tot verbazing van iedereen waren actievoerders van Laka daar ook en gingen met de studenten in gesprek. Iedereen (studenten en begeleiders) kregen het Laka rapport over de Pallas business case '(Tussen droom en werkelijkheid') en een fraaie Stop Pallas! button aangeboden.

Bijlage:
Hoorzitting wordt protest

14 oktober 1987

Een hoorzitting in Groningen over de opslag van radioactief afval in zoutkoepels in Noord-Nederland mondt uit in een demonstratie tegen kernenergie en kernafval. Aanleiding is de “basisnotitie”, een onleesbaar stuk van het ministerie van Milieubeheer over de plannen van de regering en de beperkte inspraakronde die daarmee gepaard gaat. Doel van de bijeenkomst is om te praten over de radiologische criteria waaraan een eindberging zou moeten voldoen. “Dit is een slimme tactiek van Den Haag. Als we nu akkoord gaan met voorwaarden waaronder het bestaande afval mag worden opgeborgen, kan men rustig doorgaan met kernenergie en dat is de enige bedoeling. Dan is immers het kernafvalprobleem opgelost,” aldus woordvoerder van de Groningse milieufederatie Herman Damveld. “Deze discussie is niet hygiënisch te voeren als niet eerst besloten wordt te stoppen met kernenergie”, aldus de demonstranten. Ruim de helft van de 100 aanwezigen verlaat al voor de pauze demonstratief de bijeenkomst.
'Kernslachtoffers' bij vergadering PEN

26 januari 1981

Bij een vergadering van de Raad van Toezicht van PEN, de Provinciale Energie Bedrijven in Noord-Holland, protesteren ‘leden van Griroblauwaksiegroepen Noord-Holland’ tegen de deelname van PEN aan de GKN, de eigenaar van de kerncentrale Dodewaard. Tijdens de vergadering in het provinciehuis in Haarlem wordt gepraat over het voorstel van de gemeente Amsterdam om op korte termijn Dodewaard te sluiten. Het blijft lang een verhit discussiepunt in de PEN. Actievoerders verkleed en geschminkt als atoomslachtoffers maken duidelijk dat wat hen betreft PEN niet snel genoeg uit de GKN kan stappen.
Etherpiraten tegen Dodewaard

5 april 1982

Tijdens een rampenoefening bij de kerncentrale in Dodewaard en de BB-bunker in Arnhem, wordt de communicatie ernstig gestoord door etherpiraten. De informatie over de oefening, met een scenario dat er jodium en edelgassen waren ontsnapt uit de reactorruimte, komt zo verminkt over dat er op een ander kanaal overgeschakeld moet worden.
Er is afgesproken dat bij een volgende oefening van de rampenregeling de Radio Controle Dienst extra peilwagens zal inzetten om etherpiraten uit de lucht te halen.
'Prins Kernafval' laat zich niet zien

23 februari 2011

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en hartstochtelijk pleitbezorger van meerdere nieuwe kerncentrales, wil met zijn verkiezingstrein de bestaande kerncentrale in Borssele bezoeken. Het Zeeuws Comité Borssele 2? Nee! wil hem hinderlijk volgen en met hem in discussie gaan. Tevens is het de bedoeling hem om te dopen tot Prins Kernafval. Het aanwezige CDA-gezelschap wordt gevolgd door lopende afvalvaatjes. Immers: 'kernafval, je komt er niet meer vanaf'. Maar het CDA-bezoek valt in het water; Verhagen laat zich helemaal niet zien en de CDA-verkiezingsstunt die kernenergie moet promoten, mislukt.

Bijlagen:
Radioactieve champagne voor VVD en CDA congres

20 november 2006

Als obers verklede Greenpeace–actievoerders delen flesjes radioactieve ‘champagne’ uit aan de bezoekers van de laatste verkiezingsbijeenkomsten van CDA en VVD. In de flesjes Champagne Nucléaire (Appellation Kerncentrale Borssele Contrôlée) zit radioactief grondwater, opgepompt bij de opwerkingsfabriek in La Hague. In die Franse plaats ligt ook kernafval uit Borssele. Het grondwater daar is 20.000 keer meer radioactief dan gewoon grondwater. Greenpeace confronteert met de actie de VVD en het CDA met de gevolgen van hun voornemen door te gaan met kernenergie.
Greenpeace ster op CDA-partijcongres

30 september 2006

Tijdens wat zo ongeveer het hoogtepunt van het CDA-partijcongres moet worden, de toespraak van fractievoorzitter Verhagen, komt er onverwachts een groot spandoek voor het projectiescherm op het podium naar beneden. Actievoerders van Greenpeace zijn er in geslaagd via een achterdeur ongezien in de Amsterdamse RAI te komen en zich boven het podium te verschansen. Op het juiste moment laten ze door middel van het spandoek weten wat ze van de kernenergieplannen van het CDA vinden: "CDA kiest voor 240.000 jaar kernafval".

Bijlagen:
Radioactief etentje voor lobbyisten

21 april 2002

De ECN in Petten is weer eens de organisator en gastheer voor een congres van kernenergie-industrie en lobbyisten. Een jaarlijks fenomeen ondertussen, net als actie ertegen. Deze keer worden de deelnemers verrast nog voor het congres is begonnen. Op zondagvond, als ze zich opmaken voor de kennismakingsborrel in het sjieke restaurant Fort Kijkduin in Den Helder, blijkt de toegangsdeur met een grote ketting op slot. Onder het motto ‘No safe place for nuclear lobbyists’ worden de ruim 100 aanwezigen door actievoerders van het Landelijk Platform Tegen Kernenergie (LPTK) gewezen op de consequenties van kernenergie. Aan de bezoekers wordt een alternatief etentje aangeboden: radioactief besmette duif uit Sellafield, paddestoelen uit de buurt van Tsjernobyl, kaas uit Wales, en vis uit de Noorse wateren. Na een uur lukt het de politie om de ketting door te krijgen en kan het internationaal gezelschap alsnog naar binnen.

Bijlagen:
Inhoud syndiceren