Acties – Stichting Laka

Inhoud syndiceren Acties – Stichting Laka
Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie
Bijgewerkt: 1 dag 16 uur geleden

Borssele 2 en 3, doch ’t nie! Zeeuwse debatweek kernenergie

vr, 01/27/2023 - 15:31

Het Zeeuwse burgerinitiatief Stroom naar de Toekomst organiseert in de week vanaf 11 februari een Zeeuwse debatweek over kernenergie onder het motto "Borssele 2 en 3, doch 't nie!" In deze debatweek gaan vrijwilligers op pad om in Zeeland circa 75.000 raamposters te verspreiden, staat de groep op marktpleinen om informatie te geven en worden in 5 plaatsen debatavonden met provinciale politici georganiseerd. Stroom naar de Toekomst is een Zeeuws initiatief van burgers dat zeer kritisch staat tegenover de plannen om 2 nieuwe kerncentrales in Borssele te bouwen. In de debatweek wil de groep laten zien dat het verzet in Zeeland tegen deze bouw springlevend is.

Stroom naar de Toekomst
zet grote vraagtekens bij de plannen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aantasting van het Zeeuwse landschap met nieuwe hoogspanningsmasten. Maar ook zijn er risico's als er 2 nieuwe kerncentrales in de steeds vollere provincie komen. Op de poster vraagt men zich af of de komst van nieuwe kerncentrales wel nodig is en of het energieprobleem niet veel beter met energiebesparing en meer zon en wind kan worden opgevangen.
Samen met tientallen vrijwilligers zal Stroom naar de Toekomst circa 75.000 raamposters verspreiden met als leus "Borssele 2 en 3, doch 't nie!". Op de achterzijde van de poster geeft de groep informatie over kernenergie, de alternatieven ervoor en praktische informatie over de debatweek.

5 Debatavonden over kernenergie
In 5 plaatsen organiseert Stroom naar de Toekomst debatavonden, waar provinciale politici met elkaar de degens zullen kruisen over het onderwerp kernenergie.

De plaatsen zijn:
Middelburg, 11 februari, 20.00 Zeeuwse Bibliotheek
Terneuzen, 14 februari, 20.00 Cinecity
Vlissingen, 15 februari, 20.00 Cinecity
Goes, 16 februari, 20.00, De Vier Linden
Heinkenszand, 17 februari, 20.00 De Stenge

Publiek is van harte welkom om te luisteren en vragen te stellen. Aanmelden is niet nodig.
Wel roept Stroom naar de Toekomst mensen op om mee te doen en eveneens een poster achter het raam te hangen. Ook kunnen mensen posters aanvragen om in hun omgeving te verspreiden.

Meer informatie is te vinden op de website van Stroom naar de toekomst.

Categorieën: Acties

Oorlog in Oekraïne veelvuldig aan de orde bij demonstratie Lingen

vr, 01/27/2023 - 14:20

150 demonstranten (waaronder ook uit Enschede) trotseerden afgelopen zaterdag, 22 januari, de kou om een gezamenlijk en ook internationaal protest te laten klinken tegen het drie weken geleden geëffectueerde besluit van de Duitse bondsregering om de kerncentrale van Lingen tot medio april a.s. door te laten draaien en daarmee moedwillig de wet te overtreden waarin na de kernramp op 11 maart 2011 bij Fukushima is vastgelegd dat deze centrale als sluitstuk van de Duitse Atomausstieg uiterlijk 31 december jl. zou worden uitgeschakeld. Het omstreden besluit de kerncentrale toch langer open te houden wordt door de regering gemotiveerd met een verwijzing naar de oorlog in Oekraïne en de in reactie daarop nagestreefde stopzetting van de omvangrijke gas- en olie-import uit Rusland. Om het energietekort dat daardoor zou ontstaan op te heffen zou een tijdelijke of permanente opschorting van de Atomausstieg noodzakelijk zijn, hoewel enige wetenschappelijke onderbouwing van deze noodzaak ontbreekt en de pleidooien vooral hun oorsprong vinden bij politici ter (uiterst) rechterzijde en de kernenergiebedrijven. Lees verder bij Enschede voor Vrede).

Categorieën: Acties

Zaterdag 28 januari blokkade A12: stop fossiele subsidies

vr, 01/20/2023 - 13:56

Donderdagochtend, 19 januari, werd rond half negen een actievoerder, onderdeel van Extinction Rebellion, op de terugweg van het naar school brengen van zijn jongste kind, door agenten in burger gearresteerd voor opruiing; onder meer voor het oproepen tot deelname aan de blokkade van de A12 in Den Haag. Daarom delen we graag de oproep om op zaterdag 28 januari om 12:00 uur opnieuw de A12 te blokkeren en om vanaf die plek massaal de regering op te roepen om te stoppen met fossiele subsidies! De fossiele sector wordt nog altijd met een jaarlijkse €17,5 miljard subsidies en belastingvoordelen gespekt, middenin de klimaatcrisis. Dat is olie op het vuur! Doe mee! (meer info op de website van Extinction Rebellion).

Categorieën: Acties

Protest tegen nieuwe kerncentrales groeit en krijgt vorm

wo, 01/18/2023 - 13:12

Afgelopen vrijdag, 13 januari, bij de vergadering van de Zeeuwse Provinciale Staten hebben inwoners van de dorpen rond Borssele geprotesteerd tegen de plannen voor bouw van nieuwe kerncentrales. Zo’n 50 mensen maakten lawaai bij het Provincie huis in Middelburg. Naast het zeer recent opgericht 'Borssele tot de Kern' heeft ook de Vereniging 'Bescherm de Delta' zich uitgesproken tegen nieuwe kerncentrales. Het Zeeuwse initiatief 'Stroom naar de toekomst' organiseert van 11 tot 17 februari een debat- en informatieweek.

Categorieën: Acties

Zeeuwse actieweek 11-17 februari

di, 01/10/2023 - 15:35

Tussen 11 en 17 februari organiseert Stroom naar de Toekomst, een Zeeuws initiatief van bezorgde burgers, samen met anderen een Zeeuwse actieweek tegen de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Het is dan nog maar enkele weken voor de Provinciale Statenverkiezingen en men wil laten zien dat het verzet in Zeeland springlevend is. In die week worden vijf plaatsen in Zeeland bezocht, namelijk Middelburg, Terneuzen, Vlissingen, Goes en Heinkenszand. Daar wordt in gesprek gegaan met inwoners over de nieuwe kernenergieplannen. Met het verspreiden van flyers, aanwezigheid op markten en met debatavonden wil men zoveel mogelijk Zeeuwen bereiken. Als je mee wilt helpen, geef je je dan  hier op.

Categorieën: Acties