elektriciteitsbedrijf

'Kernslachtoffers' bij vergadering PEN

26 januari 1981

Bij een vergadering van de Raad van Toezicht van PEN, de Provinciale Energie Bedrijven in Noord-Holland, protesteren ‘leden van Griroblauwaksiegroepen Noord-Holland’ tegen de deelname van PEN aan de GKN, de eigenaar van de kerncentrale Dodewaard. Tijdens de vergadering in het provinciehuis in Haarlem wordt gepraat over het voorstel van de gemeente Amsterdam om op korte termijn Dodewaard te sluiten. Het blijft lang een verhit discussiepunt in de PEN. Actievoerders verkleed en geschminkt als atoomslachtoffers maken duidelijk dat wat hen betreft PEN niet snel genoeg uit de GKN kan stappen.
Wenken tegen rampenplan-oefening

25 januari 1981

In Haarlem wordt huis aan huis een zo op het oog van het Bureau voorlichting van de provincie Noord-Holland afkomstige brief verspreid, met daarin de aankondiging van een oefening met een rampenplan. De folder geeft echt lijkende maar ook ridicule “wenken” in geval van een kernramp. Zo moet men een plastic slipje aan trekken ter bescherming van de genitaliën en een badmuts dragen om haaruitval te voorkomen. Dragers van een kunstgebit moeten een appel in de mond nemen. Aangezien de besmetting via het elektriciteitsnet het huis zal binnenkomen moet men alle stekkers uit de stopcontacten verwijderen. Als men met alle voorbereidingen klaar is moet men een rode vlag met een A erop voor het raam hangen. De voorlichters van de provincie krijgen ondanks de melige brief honderden telefoontjes te verwerken.
100.000 Kerstkaarten voor Delta

20 december 2011

De beslissende Delta-aandeelhoudersvergadering over investering in de 2de kerncentrale zou dit worden. En werd het ook; alleen niet zoals Delta het zich voorgesteld had. De weken ervoor zijn steeds meer aandeelhouders gaan twijfelen over nut, noodzaak en economische haalbaarheid van het project. CEO Peter Boerma, grote man achter Borssele-2, wordt buitenspel gezet en er wordt een fractie van het gevraagde geld toegekend om het komende half jaar een partner te zoeken. Want de voorziene partner (het Franse EDF) blijkt af gezien te hebben van samenwerking.
Ondanks het feit dat al duidelijk is dat de plannen voor de nieuwe kerncentrale niet tot stemming worden gebracht zoals gepland, komen toch ruim 100 mensen demonstreren. De coalitie 'Schoongenoeg van kernenergie' biedt 100.000 kerstkaarten met een duurzame wens aan Delta aan, symbool van de 100.000 ondertekenaars van de petitie.
Protest bij presentatie 'Duurzaamheidsverslag' Delta

11 november 2011

Uitgerekend op deze 'dag van de duurzaamheid' presenteert Delta in Kamperland haar MVO-duurzaamheidsverslag. Haar keuze voor kernenergie wordt daarbij gekwalificeerd als een milieuprestatie, terwijl het 'Comité Borssele 2? Nee!' juist benadrukt dat Delta haar elektriciteit voor 90% produceert uit niet duurzame bronnen. Verder blokkeert een 5 miljard investering in een nieuwe kerncentrale juist de ontwikkeling van duurzame energie; 'aan schone schijn heeft niemand behoefte'.
Aantal aandeelhouders Delta kiest voor 'duurzaam'

27 juni 2011

Het 'Zeeuws Comité Borssele 2?Nee!' en de coalitie ‘Schoongenoeg van kernenergie’ voeren actie bij het kantoor van Delta in Middelburg. De aandeelhoudersvergadering praat dan onder andere over investeringen rondom de bouw van een nieuwe kerncentrale. Aandeelhouders (gemeentes en de provincie Zeeland) die naar binnen willen gaan, worden gevraagd te kiezen uit twee poortjes die symbool staan voor kernenergie en duurzame energie. Enkele aandeelhouders kiezen niet voor het poortje 'kerncentrale', maar voor 'duurzaam'. Het begin van een tweedeling tekent zich af.

Bijlagen:
Demonstratie tegen rol Essent bij kernenergie

24 april 2009

Terwijl binnen de Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteren over de voorgestelde verkoop van Essent (voor de helft eigenaar van de kerncentrale Borssele) aan de Duitse energiegigant RWE, protesteren voor het Provinciehuis in Den Bosch antikernenergie-activisten. Het gaat hen (in tegenstelling tot de SP die ook ter plekke is) niet zozeer over wel of niet verkopen, maar over de rol die zowel Essent als RWE heeft in kernenergie. PS stemt met een kleine meerderheid tegen de verkoop. Maar de verkoop van Essent aan RWE zal (in eerste instantie zonder de kerncentrale) toch plaatsvinden.
Oproep aan aandeelhouders Essent: sluit Borssele

21 april 2005

Hoewel de Essent aandeelhoudersvergadering in het teken staat van het salarisniveau, vragen WISE en Natuur en Milieu ook aandacht van de in grote getale gekomen aandeelhouders voor een andere kwestie: de sluiting van de kerncentrale in Borssele. Essent is voor 50% eigenaar van de kerncentrale en de aandeelhouders van Essent zijn gemeentes en provincies. Aan de aandeelhouders wordt een brief uitgedeeld waarin ze gevraagd wordt akkoord te gaan met sluiting en van de overheid in ruil daar voor geld te krijgen om te investeren in werkelijk duurzame energievoorziening.
Groene imago Essent aanfluiting

22 april 2004

Onder het motto "Essent's groene imago is een aanfluiting" fluiten Greenpeace activisten de aandeelhouders van Essent uit. Ze delen gele fluitjes -met daarop het stralingsteken- uit aan de aandeelhouders op weg naar hun jaarlijkse vergadering. Energiebedrijf Essent is voor de helft eigenaar van de kerncentrale in Borssele. De kerncentrale heeft enige maanden geleden opnieuw een opwerkingscontract getekend voor het kernafval. Essent is daardoor medeverantwoordelijk voor de enorme vervuiling die opwerking oplevert. Haar groene imago is alleen daarom al een aanfluiting.
Radioactief zand Borssele voor Essent

15 december 2003

Greenpeace biedt op het hoofdkantoor van Essent in Arnhem radioactief zand aan. Het zand is afkomstig van de bodem bij de lozingspijp van de opwerkingsfabriek in La Hague (Frankrijk). Al dertig jaar laat Borssele daar haar kernafval opwerking en is daardoor mede verantwoordelijk voor de vervuiling. Greenpeace vindt dat de kerncentrale (waar Essent en Delta de eigenaars van zijn) moet stoppen met opwerking: het is enorm vervuilend, duur en overbodig. Voor de kerncentrale moet besloten worden of er nieuwe contracten worden afgesloten voor opwerking over de periode dat Borssele langer open blijft (dus vanaf 1-1-04). Essent heeft daarover nog steeds geen definitief standpunt ingenomen. Delta heeft verklaard elke beslissing van Essent te zullen steunen.
Kaarten voor Essent

27 mei 2003

Antikernenergie activisten bieden op het hoofdkantoor in Arnhem 10.000 kaarten aan Essent aan. De kaarten heeft de milieuorganisatie WISE ontvangen in hun campagne om Essent de kerncentrale in Borssele te laten sluiten. Essent, die zich graag afficheert als 'groene' elektriciteitsleverancier is (voor de helft) eigenaar van de kerncentrale. Tijdens het gesprek met Boersma, de nieuwe bestuursvoorzitter, blijkt dat Essent in haar nopjes is over de afspraak in het regeerakkoord om Borssele tot 2013 open te houden. Essent is de grootste 'atoomstroom' verkoper in Nederland, al zegt men zelf de oorsprong van de elektriciteit niet te kennen.
Inhoud syndiceren