Petten

'Polonaise' tegen afvaldumping

30 augustus 1981

Het 'Energie-comité Schagen' organiseert voor de poort van het ECN-terrein in Petten een picket-line: ongeveer 60 mensen zijn met spandoeken en protestborden aanwezig om te protesteren tegen de geplande dumpingen. Het radioactief afval dat het afgelopen jaar hier verzamelt is, zal de komende week overgebracht worden naar de haven van IJmuiden om van daaruit in zee gedumpt te worden. Er zijn veel protesten aangekondigd tegen de transporten naar de haven.
Arrestaties bij actie tegen bezoek nucleaire industrie aan Petten

25 maart 2014

Zo’n 35 activisten willen in Petten bij het NRG-terrein de excursie van vertegenwoordigers van de nucleaire industrie daar niet ongemerkt voor bij laten gaan. Ongeveer 25 activisten worden opgepakt omdat er een noodverordening is afgegeven. De burgemeester beveelt “dat de excursie ongehinderd doorgang moet vinden en in geen enkele vorm mag worden gehinderd, verstoord of anderszins mag worden beïnvloed”. Demonstreren doet iedereen maar buiten “een straal van 10 kilometer rondom Petten”. De noodverordening is afgegeven omdat, zo wordt in de rechtszaak later door de officier van justitie gezegd, er aanwijzingen bij de inlichtingendienst waren dat er ernstige verstoringen (misschien zelfs wel een gijzeling) van de excursie plaats zou vinden. Een jaar later werd iedereen vrijgesproken: er was op dat moment geen enkele dreiging (genoeg politie aanwezig, bus met bezoekers al naar binnen) en dus geen reden om iedereen op grond van het noodbevel te arresteren: demonstreren is een recht. Het is een van de voorbeelden van het repressieve beleid dat werd gevoerd tijdens de Nuclear Security Summit om het toch vooral ongestoord te laten verlopen. In Den Haag zijn op maandag al 50 mensen opgepakt die een petitie willen aanbieden. Ook die worden later allemaal vrijgesproken.

Bijlagen:
Koeltoren tegen nieuwe Pallas-reactor

10 december 2009

Voor de deur van vergaderaccommodatie De Watersnip in Petten (Noord-Holland) wordt een koeltoren gebouwd, waar ook nog dampslierten uit omhoog kringelen. Vertegenwoordigers uit de recreatiesector uit Noord-Holland protesteren hiermee tegen de geplande komst van de Pallas reactor in Petten. De Pallas moet de HFR vervangen. De campinghouders, uitbaters van bungalowparken en strandpaviljoenhouders zijn sterk tegen de komst van Pallas. Binnen wordt op dat moment een informatie- en inspraakbijeenkomst gehouden in het kader van de vergunningsaanvraag.
Activisten vlak bij HFR

4 november 2000

Twee actievoerders van Onkruit Vergaat Niet! dringen door tot op het ECN-terrein en komen tot het hek van het HFR-gebouw. Op dat deel staat het doel: een vrachtwagen gereed voor het vierde en laatste transport naar de COVRA in Borssele. Ze worden echter voortijdig gezien door de beveiligingsdienst. Ze worden overgedragen aan de politie die ze, na het vaststellen van de identiteit, afzet bij station Schagen.
Blokkade van bussen internationaal congres

25 september 2000

Op het terrein van de ECN vindt een congres plaats van internationale vertegenwoordigers van de nucleaire industrie over veiligheid. Zo’n 80 technologen willen met twee bussen ‘s morgens vroeg het terrein op rijden vanaf hun hotel. Maar op de toegangsweg worden de bussen klemgezet door actievoerders van o.a. WISE. Ze kunnen niet voor- of achteruit en ook niet de bus uit, omdat ook de deuren dichtgehouden worden. Er ontstaat wat handgemeen en er valt een enkele rake klap. De ECN en de industrie baalt enorm en na een uur, als ook mensen de bussen beginnen te verlaten via nooduitgangen, wordt de blokkade opgeheven.

Bijlage
'Stralende zon' goed zichtbaar tijdens open-dag ECN

9 oktober 1999

Het is de jaarlijkse open dag bij het ECN in Petten. Leden van het ‘Landelijk Platform tegen Kernenergie’ staan met stencils en spandoeken bij de ingang. ECN investeert nog steeds in kernenergie. Bij de ingang worden “Atoomenergie? Nee bedankt!” ballonnen uitgedeeld, zodat op het terrein, van oudsher een pro-kernenergie bolwerk, op die dag het ‘antikernenergie zonnetje’ goed zichtbaar is.

Bijlage:
Bezetting koepel HFR: 10 jaar Tsjernobyl

26 april 1996

Vijftien activisten van Greenpeace lukt het om op de koepel van de HFR-onderzoeksreactor op het terrein van het ECN in Petten te klimmen. De actie, een blamage voor de beveiliging van deze reactor, vindt plaats precies tien jaar na het ongeluk in de reactor van het Oekraïense Tsjernobyl. Op de koepel wordt een groot spandoek gehangen: "Tsjernobyl kan overal". Greenpeace protesteert met deze actie ook tegen de ECN en een consortium van de Nederlandse industrie (DNC, de Dutch Nuclear Consortium), die in Oost-Europa proberen orders in de wacht te slepen bij het oplappen van oude en onveilige reactoren. Alle activisten worden gearresteerd, maar na korte tijd vrijgelaten. Twee verslaggevers moeten hun videoband van de actie afgeven, (maar hadden deze al verwisseld met een lege band). Volgens een woordvoerder is de veiligheid van de reactor niet in het geding geweest, omdat het onmogelijk is vanaf de koepel de bedrijfsvoering te verstoren. In november 1988 lukte het een groep mariniers om de centrales snel te overmeesteren. Als reactie daarop zegde minister De Korte (EZ) toe dat de reactor 'binnenkort ondoordringbaar' zou zijn.
Succesvolle blokkade; geen transporten

31 januari 1992

Al het laag- en middelradioactief afval opgeslagen in de loodsen op het ECN-terrein moet vervoerd worden naar de COVRA-complex in Borssele nu de gebouwen daarvoor klaar zijn. De transporten (in totaal 600 vrachtwagens) zijn in november 1991 begonnen. De actiegroep 'Stop COVRA' roept op tot een blokkade van beide poorten van het ECN-terrein om de transporten te hinderen. Ongeveer 35 mensen zijn op deze koude en mistige morgen al vroeg present in het Noord-Hollandse Petten. Er vinden die dag geen transporten plaats, door de mist... of toch om extra publiciteit door politie-ingrijpen te voorkomen?

Bijlagen:
Vervroegde dumpingstransporten geheime operatie

20 augustus 1982

Om de "geweldsspiraal te doorbreken", besluit de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, Roel de Wit, dat de transporten van het radioactief afval van Petten naar Den Helder in 't geniep anderhalve week vóór de geplande datum plaats zullen vinden. Zelfs de ME'ers die de transporten moeten begeleiden, krijgen te horen dat het om een oefening gaat. Toch zijn er in Den Helder al snel demonstranten/es aanwezig. Daar wordt de in de haast gevormde blokkades gewelddadig door de marechaussee ontruimd. Hierbij valt een vrouw van een zes meter hoog talud en raakt ernstig gewond. Terwijl actievoerend Nederland wakker gebeld wordt, wordt het grootste gedeelte van het afval vrijwel ongestoord vervoerd. Roel de Wit neemt deze maatregel, omdat de anti-dumpingsacties in '82 door de antikernenergie beweging zijn aangewezen als speerpunt en omdat hij ook wel in de gaten heeft dat er elk jaar sowieso al meer mensen aan mee doen en daarom de (terechte) indruk heeft, dat het wel eens zeer druk zou kunnen worden op de smalle wegen tussen Petten en Den Helder. De plannen van de anti-dumpingsgroepen, waar maanden aan gewerkt is, vallen in duigen. Geïmproviseerd zal er moeten worden. Toch zijn er 's middags zo'n 600 blokkeerders/sters. Het optreden van de politie hangt af van de omstandigheden: als het donker is (donderdagnacht en vrijdagavond) zeer hard en onbeschoft en overdag als er meer pers aanwezig is, veel minder gewelddadig. Verder zijn er bij Petten rechtse-demonstranten met T-shirts, waarop de tekst: Demonstranten zijn we zat. De aanvoerder van deze club is campinghouder Franssen. Ze proberen demonstranten/es te isoleren en in elkaar te slaan of in het Noord-Hollandskanaal te gooien. Dit lukt nauwelijks omdat iedereen zeer attent is en elkaar goed in de gaten houdt.
De ME gebruikt bij het opruimen van de blokkades de zgn. opbrengstokjes. Een vierkante stok van 37,6 cm lang en 2 cm dik. Ze steken die, met de armen gekruist, achter de hiel van iemand in een zitblokkade en slepen ze zo weg; een zeer pijnlijke ervaring.
Roel de Wit uit 's avonds op het NOS-journaal zijn tevredenheid met deze militaire operatie. De vervroeging van de transporten is echter zo geheim gehouden, dat de plaatselijke overheden nergens van weten en dat er in het ziekenhuis in Den Helder niet eens een arts aanwezig is, als daar de zwaargewonde vrouw (gebroken lendenwervels) binnen gebracht wordt. Het tevreden gezicht van De Wit zal de dagen erna toch wel enigszins nadenkend worden.
In november vindt in plaatselijke schouwburg de fototentoonstelling 'Zo was Den Helder (radio) aktief' plaats.

Bijlagen:
KEMA-afval in Petten geblokkeerd

2 juli 1982

Een vijftigtal activisten/es onderschept een transport met radioactief afval van de KEMA in Arnhem naar het ECN-terrein. Vlak voor het terrein in Petten wordt de vrachtwagen geblokkeerd en worden de rem- en brandstofleidingen kapot getrokken. Nadat de leidingen hersteld zijn, worden de demonstranten/es van de weg gesleept.
De KEMA is bezig om het op haar eigen terrein begraven radioactief afval op te graven. Al het afval en de besmette grond wordt vervoerd naar de ECN, waar het opgeslagen wordt tot dat het in zee gedumpt zal worden.

Bijlagen:
Inhoud syndiceren