Groningen

Hoorzitting wordt protest

14 oktober 1987

Een hoorzitting in Groningen over de opslag van radioactief afval in zoutkoepels in Noord-Nederland mondt uit in een demonstratie tegen kernenergie en kernafval. Aanleiding is de “basisnotitie”, een onleesbaar stuk van het ministerie van Milieubeheer over de plannen van de regering en de beperkte inspraakronde die daarmee gepaard gaat. Doel van de bijeenkomst is om te praten over de radiologische criteria waaraan een eindberging zou moeten voldoen. “Dit is een slimme tactiek van Den Haag. Als we nu akkoord gaan met voorwaarden waaronder het bestaande afval mag worden opgeborgen, kan men rustig doorgaan met kernenergie en dat is de enige bedoeling. Dan is immers het kernafvalprobleem opgelost,” aldus woordvoerder van de Groningse milieufederatie Herman Damveld. “Deze discussie is niet hygiënisch te voeren als niet eerst besloten wordt te stoppen met kernenergie”, aldus de demonstranten. Ruim de helft van de 100 aanwezigen verlaat al voor de pauze demonstratief de bijeenkomst.
Locale Actiedag: tegen UCN & proefboringen

29 april 1978

Om na de grote demonstratie begin maart tegen de UCN in Almelo de druk op de ketel te houden, wordt er een lokale actiedag georganiseerd. In zo'n 16 steden vinden activiteiten plaats, waaronder op een aantal plaatsen acties.
In Groningen vindt een grote manifestatie plaats met als sprekers vertegenwoordigers van de vakbeweging, de polemoloog Hylke Tromp en Klarisse Nienhuys. De nadruk ligt op de relatie tussen uitbreiding van het ultracentrifugeproject en de aangekondigde proefboringen in Oost-Groningen en Drenthe voor de opslag van radioactief afval. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de zogenaamde AAP-Groepen: Alarmgroepen Atoomplannen.
Vrouwen tegen proefboringen

8 december 1978

Op een manifestatie in een Gronings wijkcentrum protesteren ruim 100 vrouwen tegen de plannen voor proefboringen in de noordelijke bodem. Die boringen zijn noodzakelijk omdat de overheid radioactief afval op wil slaan in zoutkoepels in Noord-Nederland.

Bijlagen:
Essent-kantoor in Groningen bezet door lekkende afvalvaatjes

24 september 2002

Het hoofdkantoor van Essent in Groningen is doelwit van een actie op de dag van de uitspraak in de zaak Borssele. Zo’n 15 mensen bezetten de centralehal van het complex en een aantal klimmen naar boven en hangen en groot spandoek op: ‘Borssele Dicht Essentieel’. Binnen zijn er wandelende vaten afval waaruit een wit poeder lekt.
De rechter in Den Bosch heeft die morgen uitspraak gedaan in de zaak of er afspraken zijn over de sluiting van Borssele. Volgens het vonnis zijn er wel degelijk afspraken tussen de SEP en de staat, en hebben beide partijen ook beloofd zich daar aan te houden, maar is er geen civielrechtelijk contract. Met dit vonnis is de door de Kamer en regering besloten sluitingsdatum van 31 december 2003 van de baan. Noch de regering noch de Kamer wil dit vonnis repareren door nieuwe wetgeving of zelfs maar een hoger beroep.

Bijlagen:
Nieuwe mijnwet: eenvoudiger voor opslag kernafval in bodem

28 januari 2002

Bij een bezoek van de minister van Economische Zaken Jorritsma en een tweede kamerdelegatie aan het Groninger museum, protesteren leden van de Milieufederaties van Groningen, Drenthe en Friesland. De reden voor het protest is de voorgestelde wijziging van de Mijnwet waar de Kamer binnenkort over moet beslissen. Hierdoor wordt het Ministerie van Economische Zaken (het 'Ministerie van Ondergrondse Zaken' volgens het pamflet) bevoegd om milieuvergunningen af te geven voor bijvoorbeeld ondergrondse opslag van radioactief afval en niet langer de provincies. Het Ministerie van Economische Zaken staat bekend om zijn lobby voor kernenergie. "Hetzelfde ministerie heeft al diverse keren geprobeerd om via de rechter de provinciale verboden tegen ondergrondse opslag onderuit te halen. Je moet deze kat niet op het spek binden", besluit de verklaring van de Noordelijke milieuorganisaties bij het protest.

Bijlagen:
Spinazie voor EGD

9 mei 1986

In Groningen gooien leden van de actiegroep Popeye doorgedraaide spinazie op het terrein van de EGD. Het Electriciteitsbedrijf Groningen en Drenthe moet, zo vinden ze, uit het overleg van een nieuwe kerncentrale in Nederland stappen en als medeaandeelhouder, zich sterk maken voor de sluiting van de kerncentrale in Dodewaard. De spinazie mag niet meer gegeten worden door de radioactieve wolk uit Tsjernobyl.
Griesmeel voor Geertsema in Groningen

16 april 1985

De commissie Geertsema bezoekt Groningen. Vijftig mensen demonstreren tegen zijn plannen en tegen zijn uitspraak dat griesmeel gevaarlijker is dan kernafval. Met deze uitspraak kreeg hij weliswaar de lachers op de hand, maar erg serieus wordt hij niet meer genomen. Overal waar hij komt wordt hij geconfronteerd met griesmeel. Zo ook in Groningen.
'Bankovervallers tegen kernenergie'

24 september 1981

De antikernenergie beweging, zo 'vermoedt' Gelders Commissaris van de Koningin (en Raad van Commissarissen van de GKN -eigenaar kerncentrale Dodewaard) Molly Geertsema, verkrijgt haar geld door bankovervallen. Groningse basisgroepen collecteren voor een aantal banken, maar als dat niet genoeg oplevert, 'overvalt' men de banken. "Dit is een grap", verklaren ze, "maar de uitspraak van Geertsema vinden we beslist geen grap". Geertsema zal vrijgesproken worden van laster, omdat hij 'slechts een vermoeden heeft geuit'.

Bijlagen:
Gal spuwen tegen elektriciteitsbedrijf

22 september 1981

Onderdeel van de tweede grote 'Dodewaard-gaat-dicht'-blokkade waren lokale acties die elke dag een ander thema hadden.
Groningen: demonstratie naar de EGD (Energiebedrijf Groningen en Drente, aandeelhouder van GKN) waar iedereen zijn of haar gal mag spuwen. Vervolgens wordt een ton met spuug feestelijk aan de EGD overhandigd. 's Avonds is er een prikactie tijdens een vergadering van het Gronings partijbestuur van de Pvda.
Demonstratie tegen politiegeweld

21 september 1981

Onderdeel van de tweede grote 'Dodewaard-gaat-dicht'-blokkade waren lokale acties die elke dag een ander thema hadden.
In Groningen demonstreren ongeveer 650 mensen tegen het politiegeweld in Dodewaard. Centrale eis is: terugtrekking van de Groningse pelotons ME! De opkomst is enorm omdat er ook al enkele honderden mensen uit Groningen in Dodewaard zijn.
Inhoud syndiceren