2014

Activisten in Hofvijver

24 maart 2014

Enkele mensen is het toch gelukt in de Hofvijver in hartje Den Haag te protesteren tegen de nucleaire top. Met en tweetal spandoeken (‘Disarm all nuclear weapons’ en ‘240.000 jaar kernafval – Veiligheid? Ben je mal?’) . Het protest duurt niet lang, want ook in de Hofvijver is er volop politie die met boten patrouilleert. Vier mensen worden gearresteerd.
Ongeveer tezelfdertijd worden bij het Centraal Station door de Haagse politie ruim 50 mensen die een petitie aan willen bieden tegen nieuwe kernwapens gearresteerd. Iedereen zal vrijgesproken worden door de rechter; maar ja, dat is maanden later….
Protest bij Europees kernafval-congres

23 oktober 2014

Activisten van Stop Borssele en Laka demonstreren in Amsterdam tegen een van de vele congressen die over radioactief afval gaan. In dit geval gaat het om een internationaal gezelschap van voornamelijk vertegenwoordigers uit nucleaire industrie en politiek dat gaat praten over publiek participatie bij beslissingen over het vinden van een eindberging voor radioactief afval. Er is bij de demonstranten weinig vertrouwen in de nucleaire industrie als het aankomt op openheid. “Omwonenden van nucleaire installaties willen graag worden geïnformeerd als het misgaat. Maar bij corporate nuclear communication gaat het kennelijk om met veel bombarie te kijken naar publieksparticipatie als men iets van omwonenden wil. Bijvoorbeeld dat ze niet in de weg gaan staan bij het begraven van radioactief afval.” Ze vinden dat er eerst met kernenergie gestopt moet worden: niet dweilen met de kraan open.

Bijlagen:
Ook protest Zaanse Schans

25 maart 2014

Als cultureel uitje brengen deelnemers aan de excursie naar Petten in de middag een bezoek aan de Zaanse Schans. Maar ook dit is uitgelekt en ook daar worden ze opgewacht door antikernenergie demonstranten met spandoeken en tonnetjes ‘radioactief afval’. De vertegenwoordigers van de nucleaire industrie, consequent aangeduid als ‘hoogwaardigheidsbekleders’, vinden het maar niks. De politie vindt dat ze daar niet mogen demonstreren en sommeert ze te vertrekken. Dat doen ze dan maar.
Arrestaties bij actie tegen bezoek nucleaire industrie aan Petten

25 maart 2014

Zo’n 35 activisten willen in Petten bij het NRG-terrein de excursie van vertegenwoordigers van de nucleaire industrie daar niet ongemerkt voor bij laten gaan. Ongeveer 25 activisten worden opgepakt omdat er een noodverordening is afgegeven. De burgemeester beveelt “dat de excursie ongehinderd doorgang moet vinden en in geen enkele vorm mag worden gehinderd, verstoord of anderszins mag worden beïnvloed”. Demonstreren doet iedereen maar buiten “een straal van 10 kilometer rondom Petten”. De noodverordening is afgegeven omdat, zo wordt in de rechtszaak later door de officier van justitie gezegd, er aanwijzingen bij de inlichtingendienst waren dat er ernstige verstoringen (misschien zelfs wel een gijzeling) van de excursie plaats zou vinden. Een jaar later werd iedereen vrijgesproken: er was op dat moment geen enkele dreiging (genoeg politie aanwezig, bus met bezoekers al naar binnen) en dus geen reden om iedereen op grond van het noodbevel te arresteren: demonstreren is een recht. Het is een van de voorbeelden van het repressieve beleid dat werd gevoerd tijdens de Nuclear Security Summit om het toch vooral ongestoord te laten verlopen. In Den Haag zijn op maandag al 50 mensen opgepakt die een petitie willen aanbieden. Ook die worden later allemaal vrijgesproken.

Bijlagen:
Protest bij excursie nucleaire industrie Urenco

25 maart 2014

Onder enorme belangstelling van media protesteren een tiental actievoerders in Almelo bij de vestiging van uraniumverrijker Urenco op het moment dat een excursie aankomt met nucleaire industrie vertegenwoordigers. De bus is afkomstig uit Amsterdam waar deelnemers van de Nuclear Industry Summit als uitje kunnen kiezen uit verschillende excursies. Onder andere naar Urenco Almelo dus. Urenco is ook één van de sponsors en organisatoren van de NIS. Een gotspe, aldus organisator Enschede voor Vrede, omdat juist Urenco flink heeft bijgedragen heeft aan de “nucleaire ónveiligheid”. Niet alleen kwam de brandstof voor de kerncentrale in Fukushima daar vandaan, ook “staat Urenco, via de spionage-activiteiten van Abdul Qadir Khan, aan de basis van de Pakistaanse, Iraanse en Noord-Koreaanse kernwapenprograma’s”. Ook een team waarnemers van de OVSE is aanwezig, die het politiebeleid gedurende de NSS monitored.
Nucleaire industrie ongewenste gasten

24 maart 2014

Als officieel ‘side-event’ van de NSS vindt in Amsterdam in de Beurs van Berlage, de Nuclear Industry Summit plaats. De nucleaire industrie kan hier onbekommerd praten over het uitbreiden van hun activiteiten. Tegenstanders snappen er niets meer van: Nucleaire business is toch nucleaire proliferatie? En in Den Haag wordt er juist over gepraat hoe dat te voorkomen. Stoppen met kernenergie is dan toch stap één!. Kernenergie is immers niet de oplossing maar het probleem!
Buiten op de stoep demonstreren bijna honderd mensen dan ook al op maandagmorgen vanaf half acht tegen de bijeenkomst. De vertegenwoordigers van de nucleaire industrie en minister Kamp van Economische Zaken die de bijeenkomst komt openen, kunnen niet voorbij aan de demonstranten en de visuele protesten. Zo word er een immense muur van honderden kartonnen dozen gebouwd, waarop de leus ‘Kernenergie blokkeert duurzaamheid’ verschijnt.

Bijlagen:
Demonstratie tegen NSS

23 maart 2014

De beveiliging van de Nuclear Security Summit in Den Haag is enorm, maanden van te voren worden er mededelingen gedaan over enorme aantal demonstranten (‘relschoppers’) uit de hele wereld die zouden afreizen naar de Hofstad –terwijl er geen enkele aanwijzing is voor dergelijke voorspellingen- zorgen er wel voor dat veel burgerlijke vrijheden tijdelijk worden opgeschort. Demonstreren in de buurt van het congresgebouw mag niet, dat kan wel ergens achteraf, maar eigenlijk mag een route lopen helemaal niet.
Het doorgaan van de demonstratie op zondagmiddag 23 maart kan alleen door een kort geding afgedwongen worden. Ondanks de hetze en een enorme politiemacht nemen er toch zo’n 350-400 mensen deel aan de strijdbare demonstratie. Op het plein bij het stadhuis luisteren ze nog naar een aantal sprekers die verschillende aspecten van het protest belichten, onder andere Fatima Faid van de Stadspartij die het een schande vindt dat “er miljoenen worden uitgegeven aan de top, terwijl er in Den Haag 30.000 kinderen onder de armoede grens leven.

Bijlagen:
NSS pre-event Haagse Hogeschool

19 maart 2014

Het wordt de grootste politieke top ooit in Nederland gehouden met 53 ‘wereldleiders’, en de beveiliging zo enorm dat zelfs voetbalwedstrijden worden afgelast omdat alle agenten in Den Haag moeten worden ingezet voor beveiliging (kosten 200 miljoen euro). Superlatieven te weinig om het belang van de Nuclear Security Summit die op 24 en 25 maart in Den Haag plaats vindt duidelijk te maken. Tegenstanders hebben zo hun twijfels over dat belang en de nucleaire top: het feit dat er niet gepraat gaat (mag) worden over kernwapens en over kernenergie, maar uitsluitend over radioactieve stoffen in verkeerde handen –“atoomterrorisme”, maakt zo’n top inhoudsloos en alleen voor de bühne.
Voor de deur van de Haagse Hogeschool waar een pre-event van de NSS plaatsvindt, wordt gedemonstreerd (onder andere tegen de kosten) met de leus ‘Stop nuclear power –Abolish poverty!
Actie Greenpeace kerncentrale Borssele

6 maart 2014

Greenpeace projecteert op de koepel van de kerncentrale in Borssele een explosie van een kernreactor. Ze protesteren hiermee tegen de levensduurverlenging van de kerncentrale. De minister van Economische Zaken heeft vergunning gegeven om de kerncentrale –geopend in 1973- tot 2034 in bedrijf te houden. Greenpeace en Laka waren hier tegen in beroep gegaan bij de Raad van State maar in februari werd hun beroep verworpen. De actie valt gelijk met de publicatie van een rapport waarin Greenpeace stelt dat de verouderende kerncentrales in Europa een groot gevaar zijn.
Inhoud syndiceren