2002

Verwevenheid nucleaire en militaire bedrijvigheid

26 april 2002

Enkele tientallen mensen fietsen langs bedrijven en instellingen in Twente die of wel te maken hebben met nucleaire dan wel met militaire bedrijvigheid. Het is een protest van het Nederlands Euregional Nucleair Overleg (NENO). De tocht gaat langs de Urenco-verrijkingsfabriek in Almelo, Stork in Hengelo en NCLR op de universiteit in Twente in Enschede. Stork heeft een militair component en NCLR (het Nederlands Centrum voor Laser Research), een dochter van Urenco, wordt genoemd bij de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter. De fietstocht wordt afgesloten op de Tsjernobyl-herdenking in Gronau (Duitsland) bij de verrijkingsfabriek van Urenco.

Bijlagen:
Actietheater bij eerste hoorzitting over afspraken sluiting Borssele per 2003

25 januari 2002

In de rechtbank van Den Bosch vindt de eerste hoorzitting plaats in het proces dat in september is begonnen van de Staat tegen eigenaar EPZ over de sluiting van de kerncentrale Borssele. Oud-minister Wijers stelt duidelijk dat er wel degelijk afspraken zijn gemaakt over het sluiten van Borssele uiterlijk 31-12-2003. In september is de uitspraak: wel een afspraak, maar geen civielrechterlijk contract. Daarmee is de sluiting uiterlijk 31-12-2003 van de kerncentrale van de baan.

Bijlagen:
Essent-kantoor in Groningen bezet door lekkende afvalvaatjes

24 september 2002

Het hoofdkantoor van Essent in Groningen is doelwit van een actie op de dag van de uitspraak in de zaak Borssele. Zo’n 15 mensen bezetten de centralehal van het complex en een aantal klimmen naar boven en hangen en groot spandoek op: ‘Borssele Dicht Essentieel’. Binnen zijn er wandelende vaten afval waaruit een wit poeder lekt.
De rechter in Den Bosch heeft die morgen uitspraak gedaan in de zaak of er afspraken zijn over de sluiting van Borssele. Volgens het vonnis zijn er wel degelijk afspraken tussen de SEP en de staat, en hebben beide partijen ook beloofd zich daar aan te houden, maar is er geen civielrechtelijk contract. Met dit vonnis is de door de Kamer en regering besloten sluitingsdatum van 31 december 2003 van de baan. Noch de regering noch de Kamer wil dit vonnis repareren door nieuwe wetgeving of zelfs maar een hoger beroep.

Bijlagen:
Meer kernafval door langer open blijven Borssele

17 september 2002

Op Prinsjesdag wordt in Den Haag de manifestatie ‘Keer het Tij’ gehouden. Doel er van is om te protesteren tegen allerlei plannen van het nieuwe rechtse (CDA, VVD, LPF) kabinet, zoals: meer wegen, restrictiever immigratiebeleid en het langer open houden van de kerncentrale in Borssele. WISE protesteert hier tegen en laat in het kader van haar campagne tegen Essent (voor de helft eigenaar van Borssele) ‘radioactief afval’ begraven. Afval dat zal ontstaan door het langer open houden van de kerncentrale.
Afspraak = afspraak: Borssele dicht!

16 september 2002

Ongeveer 15 actievoerders van de SP sluiten bij de wisseling van de avondploeg symbolisch de kerncentrale in Borssele onder het motto "afspraak = afspraak". Ze protesteren daarmee tegen de pogingen om de kerncentrale langer open te houden en willen dat de nieuwe regeringspartijen zich houden aan de gemaakte afspraak en dat de kerncentrale uiterlijk 31-12-2003 dicht gaat.
Radioactief etentje voor lobbyisten

21 april 2002

De ECN in Petten is weer eens de organisator en gastheer voor een congres van kernenergie-industrie en lobbyisten. Een jaarlijks fenomeen ondertussen, net als actie ertegen. Deze keer worden de deelnemers verrast nog voor het congres is begonnen. Op zondagvond, als ze zich opmaken voor de kennismakingsborrel in het sjieke restaurant Fort Kijkduin in Den Helder, blijkt de toegangsdeur met een grote ketting op slot. Onder het motto ‘No safe place for nuclear lobbyists’ worden de ruim 100 aanwezigen door actievoerders van het Landelijk Platform Tegen Kernenergie (LPTK) gewezen op de consequenties van kernenergie. Aan de bezoekers wordt een alternatief etentje aangeboden: radioactief besmette duif uit Sellafield, paddestoelen uit de buurt van Tsjernobyl, kaas uit Wales, en vis uit de Noorse wateren. Na een uur lukt het de politie om de ketting door te krijgen en kan het internationaal gezelschap alsnog naar binnen.

Bijlagen:
Actie bij afgezette havendeel voor afval transport

18 februari 2002

Drie actievoerders worden gearresteerd bij het leuzen schilderen op de containers die in Vlissingen-Oost de haven afschermen waar de container met brandstof uit Dodewaard op het schip wordt geladen. De dag erna vindt weer een dergelijk transport plaats, maar acties daar tegen vinden niet plaats. Vanuit de haven gaat het naar de opwerkingsfabriek in Sellafield.
Nieuwe mijnwet: eenvoudiger voor opslag kernafval in bodem

28 januari 2002

Bij een bezoek van de minister van Economische Zaken Jorritsma en een tweede kamerdelegatie aan het Groninger museum, protesteren leden van de Milieufederaties van Groningen, Drenthe en Friesland. De reden voor het protest is de voorgestelde wijziging van de Mijnwet waar de Kamer binnenkort over moet beslissen. Hierdoor wordt het Ministerie van Economische Zaken (het 'Ministerie van Ondergrondse Zaken' volgens het pamflet) bevoegd om milieuvergunningen af te geven voor bijvoorbeeld ondergrondse opslag van radioactief afval en niet langer de provincies. Het Ministerie van Economische Zaken staat bekend om zijn lobby voor kernenergie. "Hetzelfde ministerie heeft al diverse keren geprobeerd om via de rechter de provinciale verboden tegen ondergrondse opslag onderuit te halen. Je moet deze kat niet op het spek binden", besluit de verklaring van de Noordelijke milieuorganisaties bij het protest.

Bijlagen:
'Groen' Essent ook eigenaar kerncentrale Borssele

22 januari 2002

Verkleedt al vaatjes radioactief afval bezet Greenpeace het Essent-hoofdkantoor in Arnhem. De 50 actievoerders wijzen hiermee op het feit dat Essent weliswaar een groen imago heeft, maar tevens eigenaar is van de kerncentrale in Borssele. De politie maakt na een paar uur een eind aan de actie, maar verricht geen arrestaties.
Inhoud syndiceren