Dodewaard

Dodewaard Anders

10-20 oktober 1980

Van 10-20 oktober staat Vereniging Milieudefensie met een groet tent en een windmolen op het dorpsplein in Dodewaard, om te laten zien ‘hoe het wel moet’. In de tent tentoonstellingen, video’s, informatiemateriaal over muurisolatie tot zonnecollectoren en veel deskundigen over alles wat met energie te maken heeft. De actie heet Dodewaard Anders en is een poging de negatieve publiciteit over Dodewaard te doorbreken: “het wordt tijd voor positieve actie”. Milieudefensie hoopt er aan mee te kunnen werken “dat Dodewaard van een vestigingsplaats voor een kerncentrale te maken tot een centrum van energiebesparing en milieuvriendelijke energiebronnen.
De uitnodiging voor Dodewaard Anders die bij iedere inwoner in de brievenbus valt eindigt aldus: “Waarschijnlijk wilt U weten hoe wij nu tegenover de blokkade van het weekend staan? Wel, wij vinden ook dat de kerncentrale dicht moet, maar wij vinden ook dat we moeten laten zien hoe het wel kan. Dat willen we met "Dodewaard Anders" laten zien. Daarom blijven we in het weekend gewoon doorgaan met voorlichting geven over energiebesparing.”

Bijlagen:
10 Jaar Dodewaard - 10 jaar straling

31 maart 1979

De kerncentrale in Dodewaard is 10 jaar in bedrijf. In het dorp Dodewaard wordt een manifestatie, infomarkt en discussie middag gehouden. Sprekers hebben het o.a. over de medische gevolgen van straling en een bevolkingsonderzoek in Lingen (vlak over Duitse grens) waar in de buurt van een kerncentrale een verhoging van leukemie-gevallen aangetroffen is. Door de landelijke media aandacht naar aanleiding van het ongeluk in de Amerikaanse kerncentrale Harrisburg, op 28 maart, dan volop in het nieuws, verandert het plaatselijke karakter van de manifestatie. Een stille fakkelwake op het marktplein de nacht voorafgaand wordt afgebroken nadat de brandweer eist dat de fakkels uitgemaakt worden.

Bijlagen:
Etherpiraten tegen Dodewaard

5 april 1982

Tijdens een rampenoefening bij de kerncentrale in Dodewaard en de BB-bunker in Arnhem, wordt de communicatie ernstig gestoord door etherpiraten. De informatie over de oefening, met een scenario dat er jodium en edelgassen waren ontsnapt uit de reactorruimte, komt zo verminkt over dat er op een ander kanaal overgeschakeld moet worden.
Er is afgesproken dat bij een volgende oefening van de rampenregeling de Radio Controle Dienst extra peilwagens zal inzetten om etherpiraten uit de lucht te halen.
Ballonnen tegen Dodewaard

13 september 1980

Op deze zaterdag zijn een tiental mensen bij de kerncentrale Dodewaard aan het demonstreren. Doel is aandacht vragen voor het ultimatum van de Dodewaard-gaat-dicht!-beweging: als de centrale niet voor 1 oktober gesloten is, wordt er op 18 oktober begonnen met een blokkade van de kernreactor. Dat is in mei besloten toen duizenden mensen over het actievoorstel vergaderden. Ballonnen die de actievoerders oplaten, tonen de verspreiding van radioactiviteit in geval van een ongeluk. Werknemers van de kerncentrale hebben op 26 augustus een open brief gestuurd aan de regering waarin ze de regering vragen zich "duidelijk uit te spreken dat dergelijke acties volledig buiten de bestaande rechtsorde vallen en dat er zonder uitstel tegen opgetreden zal worden".

Bijlagen:
Dagvaarding voor Dodewaard

20 februari 2001

Onkruit Vergaat niet! probeert een dagvaarding aan iemand van de kerncentrale in Dodewaard te overhandigen. Tevergeefs, niemand wil het hebben. Een aantal activisten moet zich de dag erna voor de rechter verantwoorden voor acties tegen de transporten van Dodewaard, maar ze vinden dat niet zij, maar de kerncentrale, als producent van het afval, terecht zou moeten staan.
Blokkade ME-bus bij nieuw transport uit Dodewaard

25 januari 2001

Het tweede transport van Dodewaard naar Vlissingen wordt gehinderd doordat het Greenpeace lukt met een oude afgekeurde ME-wagen door de bewaking en afzettingen heen te komen en tot op de toegangsbrug te rijden. Daar ketenen ze zich vast. Een enorme afgang voor de politiemacht die dit juist had moeten voorkomen. Verderop de weg hebben zich weer GroenFront activisten vastgeketend. Al met al loopt het transport wat vertraging op en is er veel publiciteit rond de transporten. De Groep Bijzonder Opdrachten (een speciaal politieteam uit Arnhem) grijpt zeer gewelddadig in. Er worden klachten ingediend, maar zoals altijd leiden die niet tot veroordeling van het politiegeweld.
Blokkades bij afvoer splijtstof uit stilgelegde Dodewaard centrale

14 december 2000

Na jarenlang wachten en vergunningen die keer op keer werden vernietigd door de Raad van State is het eindelijk zover: het eerste transport met brandstof van de kerncentrale in Dodewaard naar de opwerkingsfabriek in Sellafield (sinds november 1996) kan eindelijk plaatsvinden. Greenpeace en WISE worden nog gedaagd voor de kortgeding rechter om bij voorbaat een verbod op acties te krijgen, maar dat lukt niet: de rechter zal pas uitspraak doen op de dag van het eerste transport. Daardoor ontstaat er echter wel een onduidelijke situatie en komt er van acties minder dan gepland. Wel voert GroenFront blokkadeacties op een tweetal wegen in Dodewaard en Zetten. Doordat ze de acties iets te vroeg beginnen, is iedereen al losgezaagd (ze zitten op de weg met hun armen in vaten met beton) op het moment dat het transport uit de centrale vertrekt. Ondertussen is in Vlissingen het schip dat het afval vervoert naar Engeland geënterd door Greenpeace. Maar als de vrachtwagen met het enorme politie-escorte daar arriveert is ook deze actie door de ME al beëindigd. Later die middag beslist de kortgeding rechter dat acties niet bij voorbaat verboden worden. In hoger beroep wordt er in juni 2001 alsnog een actieverbod van 12 maanden tegen Greenpeace (maar niet tegen WISE) uitgesproken.
Dodewaard verwacht tot eind 2002 elke 5-6 weken uitgewerkte splijtstof naar Sellafield te vervoeren via de haven van Vlissingen.
Dodewaard: stroom valt uit na sabotage

15 augustus 1998

De stroomtoevoer naar kerncentrale Dodewaard wordt gestopt door sabotage aan de hoogspanningsleiding in de buurt. Door kortsluiting teweeg te brengen ongeveer een kilometer van de kerncentrale, ontstaat op 20 meter hoogte een explosie in de leiding. De elektriciteitsuitval wordt in de kerncentrale onmiddellijk door de noodstroomvoorziening overgenomen.
In de eerste helft van de jaren tachtig gebeurde het regelmatig dat hoogspanningsleidingen gesaboteerd werden uit protest tegen het kernenergie. Meestal werden die dan opgeëist door het ‘Verzetsfront Willy Wortel en de Lampjes’. Zover bekend is deze actie niet opgeëist. Het is ook een beetje vreemd moment, want de kerncentrale is al in maart 1997 definitief gesloten, hoewel de splijtstof nog wel aanwezig is. De daders zouden zich in een gestolen auto uit de voeten hebben gemaakt. Ook al niet echt de werkwijze van antikernenergiegroepen als Willy Wortel. Toch is de burgemeester van Dodewaard in eerste instantie “er van overtuigd dat de tweemansactie rechtstreeks tegen de kerncentrale bedoeld was.” Later ontstaan er wel twijfels over het motief; misschien toch gewoon malloten?

Bijlage:
Succesvolle blokkade transport Dodewaard

17 maart 1997

Een lege vrachtwagen die later de splijtstofstaven moet vervoeren naar de boot voor de opwerkingsfabriek in Sellafield, wordt op een testritje net buiten de poorten van de kerncentrale in Dodewaard geblokkeerd door Greenpeace. Omdat er sprake is van een lege vrachtwagen grijpt de politie niet in en lijkt het min of meer een mislukte actie. Maar Greenpeace houdt de blokkade, door middel van mensen met 'lock-ons' rond de wielen, vol. Op donderdag 20 maart, vier dagen na het begin, blijkt dat de boot die de vrachtwagen in Duinkerken op kwam halen onverrichter zake weer vertrokken is, omdat de vergunning afliep. Dan blijkt dat het transport werkelijk tegengehouden is en op die avond stopt Greenpeace met de blokkade.
Feest: Dodewaard gaat dicht!

2 november 1996

Op 3 oktober heeft de SEP beslist Dodewaard te sluiten: er is 'geen perspectief voor kernenergie in Nederland'. Een grote verrassing. Milieuorganisaties besluiten snel een groot feest te organiseren voor oude en nieuwe activisten. Op zaterdag 2 november verrijst er een grote tent vlak bij de centrale. Muziekgroepen die begin jaren 80 ook speelden op de grote acties toen, besluiten nu ook weer te komen ('RK. De Veulpoepers'). Het feest heeft natuurlijk een duidelijk nostalgisch karakter. 's Avonds is er enige consternatie als een geplande fakkeloptocht naar de centrale op last van de politie afgelast wordt: dronken buurtbewoners dreigen met geweld. Er lijkt weer niets veranderd! Het feest wordt desondanks niet in mineur afgesloten: men weet immers: "wie het laatst lacht, lacht het best!"

Bijlagen:
Inhoud syndiceren