Arnhem

Trapkracht tegen atoomkracht

11 april 1987

Op deze prachtige lentezaterdag fietsen enkele tientallen tegenstanders van kernenergie in de regio Wageningen-Arnhem langs een aantal bedrijven en instellingen die bij kernenergie betrokken zijn. Bij elke instelling wordt een toelichting gegeven over de betrokkenheid met kernenergie. De tocht 'Trapkracht tegen Atoomkracht' eindigt in Arnhem bij de KEMA. Het is tevens een opwarmertje voor de acties in Borssele, twee weken later, precies 1 jaar na Tsjernobyl.
Locale Actiedag: tegen UCN & KEMA

29 april 1978

Om na de grote demonstratie begin maart tegen de UCN in Almelo de druk op de ketel te houden, wordt er een lokale actiedag georganiseerd. In zo'n 16 steden vinden activiteiten plaats, waaronder op een aantal plaatsen acties.
In Arnhem is op deze actiedag al vroeg een manifestatie op de Korenmarkt waarna een demonstratie naar het terrein van de KEMA volgt waar de belangrijkste kernenergie-lobby en industrie is gevestigd.
Na de slotmanifestatie aldaar gaan veel deelnemers op de fiets naar Dodewaard waar ze zich aansluiten bij de groep fietsers uit Nijmegen.
Etherpiraten tegen Dodewaard

5 april 1982

Tijdens een rampenoefening bij de kerncentrale in Dodewaard en de BB-bunker in Arnhem, wordt de communicatie ernstig gestoord door etherpiraten. De informatie over de oefening, met een scenario dat er jodium en edelgassen waren ontsnapt uit de reactorruimte, komt zo verminkt over dat er op een ander kanaal overgeschakeld moet worden.
Er is afgesproken dat bij een volgende oefening van de rampenregeling de Radio Controle Dienst extra peilwagens zal inzetten om etherpiraten uit de lucht te halen.
Alternatief transport splijtstofstaven

27 maart 1981

Vanaf IJmuiden vertrekt er een groep antikernenergie-aktivisten/es met een namaak ‘splijtstof-transport’ naar Dodewaard. Het zijn de 106 splijtstofstaven die in Windscale liggen en volgens Van Aardenne elk moment terug gestuurd kunnen worden. Daarom heeft de gemeenteraad van Dodewaard geëist dat de Kamer het opwerkingscontract voor 1 april moet tekenen, anders wordt de vergunning voor de kerncentrale niet verlengd. Het konvooi, bestaande uit een vrachtwagen, zes motoren en volgauto’s zal op de route Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Arnhem en Nijmegen op verschillende plekken splijtstofstaven aanbieden. In Amsterdam aan het Gemeentelijk Energie Bedrijf, in Utrecht deponeren ze, na een optocht door de binnenstad, een splijtstofstaaf bij het provinciehuis. In Arnhem wordt de splijtstofstaaf bedoelt voor commissaris van de Koningin Geertsema, bij diens afwezigheid aangenomen door gedeputeerde Feitsma. Ook wordt er gedemonstreerd bij het KEMA terrein waar ook de Provinciale Elektriciteitsmaatschappij zetelt.

Bijlagen:
Oproep aan aandeelhouders Essent: sluit Borssele

21 april 2005

Hoewel de Essent aandeelhoudersvergadering in het teken staat van het salarisniveau, vragen WISE en Natuur en Milieu ook aandacht van de in grote getale gekomen aandeelhouders voor een andere kwestie: de sluiting van de kerncentrale in Borssele. Essent is voor 50% eigenaar van de kerncentrale en de aandeelhouders van Essent zijn gemeentes en provincies. Aan de aandeelhouders wordt een brief uitgedeeld waarin ze gevraagd wordt akkoord te gaan met sluiting en van de overheid in ruil daar voor geld te krijgen om te investeren in werkelijk duurzame energievoorziening.
Groene imago Essent aanfluiting

22 april 2004

Onder het motto "Essent's groene imago is een aanfluiting" fluiten Greenpeace activisten de aandeelhouders van Essent uit. Ze delen gele fluitjes -met daarop het stralingsteken- uit aan de aandeelhouders op weg naar hun jaarlijkse vergadering. Energiebedrijf Essent is voor de helft eigenaar van de kerncentrale in Borssele. De kerncentrale heeft enige maanden geleden opnieuw een opwerkingscontract getekend voor het kernafval. Essent is daardoor medeverantwoordelijk voor de enorme vervuiling die opwerking oplevert. Haar groene imago is alleen daarom al een aanfluiting.
Radioactief zand Borssele voor Essent

15 december 2003

Greenpeace biedt op het hoofdkantoor van Essent in Arnhem radioactief zand aan. Het zand is afkomstig van de bodem bij de lozingspijp van de opwerkingsfabriek in La Hague (Frankrijk). Al dertig jaar laat Borssele daar haar kernafval opwerking en is daardoor mede verantwoordelijk voor de vervuiling. Greenpeace vindt dat de kerncentrale (waar Essent en Delta de eigenaars van zijn) moet stoppen met opwerking: het is enorm vervuilend, duur en overbodig. Voor de kerncentrale moet besloten worden of er nieuwe contracten worden afgesloten voor opwerking over de periode dat Borssele langer open blijft (dus vanaf 1-1-04). Essent heeft daarover nog steeds geen definitief standpunt ingenomen. Delta heeft verklaard elke beslissing van Essent te zullen steunen.
Kaarten voor Essent

27 mei 2003

Antikernenergie activisten bieden op het hoofdkantoor in Arnhem 10.000 kaarten aan Essent aan. De kaarten heeft de milieuorganisatie WISE ontvangen in hun campagne om Essent de kerncentrale in Borssele te laten sluiten. Essent, die zich graag afficheert als 'groene' elektriciteitsleverancier is (voor de helft) eigenaar van de kerncentrale. Tijdens het gesprek met Boersma, de nieuwe bestuursvoorzitter, blijkt dat Essent in haar nopjes is over de afspraak in het regeerakkoord om Borssele tot 2013 open te houden. Essent is de grootste 'atoomstroom' verkoper in Nederland, al zegt men zelf de oorsprong van de elektriciteit niet te kennen.
'Groen' Essent ook eigenaar kerncentrale Borssele

22 januari 2002

Verkleedt al vaatjes radioactief afval bezet Greenpeace het Essent-hoofdkantoor in Arnhem. De 50 actievoerders wijzen hiermee op het feit dat Essent weliswaar een groen imago heeft, maar tevens eigenaar is van de kerncentrale in Borssele. De politie maakt na een paar uur een eind aan de actie, maar verricht geen arrestaties.
Weer vernielingen SEP-terrein

21 november 1994

De groep 'Stop Kernenergie' richt vernielingen aan op het SEP-terrein in Arnhem. Volgens het persbericht is de SEP een grote promotor van kernenergie: "De SEP wil opnieuw een half miljard investeren en daarmee kernenergie levensvatbaar houden". De actie gebeurt in de nacht voordat de Tweede Kamer stemt over de modificatie van Borssele. In eerste instantie staken de stemmen, maar een dag later wordt alsnog een motie van Groen Links aangenomen waarin gevraagd wordt Borssele niet langer open te houden dan 2004. In de praktijk, zo werd gedacht, zou dat betekenen dat de modificatie te duur zou worden voor dat beperkt aantal bedrijfsjaren en dus niet door zou gaan. Dat zou dan weer betekenen dat de centrale snel dicht zou moeten omdat zonder modificatie de veiligheidsnormen niet gehaald worden. Milieuorganisaties kondigen al een groot feest bij de verwachte sluiting een jaar later op 31 december aan. Later blijkt er alsnog een oplossing gevonden te worden, Wijers zegt snel 70 miljoen gulden extra geld toe, waardoor modificatie haalbaar wordt en de centrale pas in 2004 gesloten hoeft te worden.

Bijlagen:
Inhoud syndiceren