Amsterdam

‘We willen lachende kinderen; geen stralende!’

31 mei 1986

Aktie Strohalm organiseert in aller haast naar aanleiding van Tsjernobyl een demonstratie manifestatie in Amsterdam. De demonstratie van het Museumplein naar de Dam gaat vooral per bakfiets en is gericht op de gevolgen van Tsjernobyl (straling) voor kleine kinderen en zwangere vrouwen. De vastgestelde normen voor toegestane blootstelling aan straling gaan uit van volwassen mannen; terwijl vrouwen en kleine kinderen veel gevoeliger zijn voor straling. Verder is er veel aandacht voor de gevolgen van uraniummijnbouw. De opkomst valt tegen, vooral door de gebrekkige communicatie óver en mobilisatie vóór de actie.

Bijlage:
Protest bij Europees kernafval-congres

23 oktober 2014

Activisten van Stop Borssele en Laka demonstreren in Amsterdam tegen een van de vele congressen die over radioactief afval gaan. In dit geval gaat het om een internationaal gezelschap van voornamelijk vertegenwoordigers uit nucleaire industrie en politiek dat gaat praten over publiek participatie bij beslissingen over het vinden van een eindberging voor radioactief afval. Er is bij de demonstranten weinig vertrouwen in de nucleaire industrie als het aankomt op openheid. “Omwonenden van nucleaire installaties willen graag worden geïnformeerd als het misgaat. Maar bij corporate nuclear communication gaat het kennelijk om met veel bombarie te kijken naar publieksparticipatie als men iets van omwonenden wil. Bijvoorbeeld dat ze niet in de weg gaan staan bij het begraven van radioactief afval.” Ze vinden dat er eerst met kernenergie gestopt moet worden: niet dweilen met de kraan open.

Bijlagen:
Nucleaire industrie ongewenste gasten

24 maart 2014

Als officieel ‘side-event’ van de NSS vindt in Amsterdam in de Beurs van Berlage, de Nuclear Industry Summit plaats. De nucleaire industrie kan hier onbekommerd praten over het uitbreiden van hun activiteiten. Tegenstanders snappen er niets meer van: Nucleaire business is toch nucleaire proliferatie? En in Den Haag wordt er juist over gepraat hoe dat te voorkomen. Stoppen met kernenergie is dan toch stap één!. Kernenergie is immers niet de oplossing maar het probleem!
Buiten op de stoep demonstreren bijna honderd mensen dan ook al op maandagmorgen vanaf half acht tegen de bijeenkomst. De vertegenwoordigers van de nucleaire industrie en minister Kamp van Economische Zaken die de bijeenkomst komt openen, kunnen niet voorbij aan de demonstranten en de visuele protesten. Zo word er een immense muur van honderden kartonnen dozen gebouwd, waarop de leus ‘Kernenergie blokkeert duurzaamheid’ verschijnt.

Bijlagen:
Locale Actiedag: Amsterdam tegen UCN

29 april 1978

Om na de grote demonstratie begin maart tegen de UCN in Almelo de druk op de ketel te houden, wordt er een lokale actiedag georganiseerd. In zo'n 16 steden vinden activiteiten plaats, waaronder op een aantal plaatsen acties.
In Amsterdam vindt, in samenwerking met een 20-tal plaatselijke politieke, derde wereld en milieuorganisaties, een grote manifestatie plaats in de Amstelkerk met sprekers, film en toneel. Daarvoor zijn er, om de aandacht op het ultracentrifugeproject te vestigen, op verschillende locaties in de stad ‘informatie-optochten’ met straattheater, muziek en allerlei objecten.
Onkruit versus Securicor

16 oktober 1980

Mensen van Onkruit (‘en andere anti-militaristen’) vernielen de zend- en ontvangst antenne van Securicor in Amsterdam. Dit omdat “juist dit bedrijf haar aandeel heeft in de beveiliging van de kerncentrale in Doodewaard”. En “Beveiliging van kerncentrales maakt het gevaar van kernenergie niet kleiner”, aldus Onkruit. Pas vlak voor de komende blokkade-actie wordt de beveiliging van de kerncentrale overgenomen door politie en leger.
De directeur van Securicor mag in NRC meedelen dat Onkruit zich vergist heeft: Securicor werkt niet mee aan de beveiliging van Dodewaard. Uit een later in dezelfde maand bij de grote blokkade-actie in Dodewaard uitgedeeld pamflet blijkt dat de directeur gelijk heeft: Onkruit vergiste zich in de naam: het bedrijf dat Dodewaard bewaakt heet niet Securicor maar Securop en zit niet in Amsterdam maar in Rotterdam. "Dus voortaan niet je agressie richten op Securidor [sic] of andere namen die er op lijken", staat er op dat pamflet te lezen.

Bijlagen:
Alternatief transport splijtstofstaven

27 maart 1981

Vanaf IJmuiden vertrekt er een groep antikernenergie-aktivisten/es met een namaak ‘splijtstof-transport’ naar Dodewaard. Het zijn de 106 splijtstofstaven die in Windscale liggen en volgens Van Aardenne elk moment terug gestuurd kunnen worden. Daarom heeft de gemeenteraad van Dodewaard geëist dat de Kamer het opwerkingscontract voor 1 april moet tekenen, anders wordt de vergunning voor de kerncentrale niet verlengd. Het konvooi, bestaande uit een vrachtwagen, zes motoren en volgauto’s zal op de route Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Arnhem en Nijmegen op verschillende plekken splijtstofstaven aanbieden. In Amsterdam aan het Gemeentelijk Energie Bedrijf, in Utrecht deponeren ze, na een optocht door de binnenstad, een splijtstofstaaf bij het provinciehuis. In Arnhem wordt de splijtstofstaaf bedoelt voor commissaris van de Koningin Geertsema, bij diens afwezigheid aangenomen door gedeputeerde Feitsma. Ook wordt er gedemonstreerd bij het KEMA terrein waar ook de Provinciale Elektriciteitsmaatschappij zetelt.

Bijlagen:
Op de Dam solidair met Japanse demonstranten

29 juli 2012

Op het moment dat er in verschillende steden in Japan enorme antikernenergie-demonstraties plaatsvinden tegen het feit dat er na Fukushima in Japan voor het eerst weer kerncentrales opgestart zullen gaan worden (alle ruim 50 kerncentrales werden na Fukushima gesloten), wordt er op de Dam in Amsterdam een solidariteitsdemonstratie gehouden. Het is een initiatief van in Nederland verblijvende Japanners samen met Wise en Laka. De twee uur durende manifestatie van Japanse cultuur en toespraken wordt door ongeveer 100-125 mensen bijgewoond terwijl veel toeristen even blijven staan luisteren of de fototentoonstelling bekijken. Als afsluiting wordt een menselijke keten gevormd en een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers.

Bijlagen:
Duizenden op Dam hebben schoongenoeg van kernenergie

16 april 2011

De grootste actie tegen kernenergie na 1981(!). Ruim een maand na de kernramp in Fukushima komen ongeveer 10.000 mensen op de Dam in Amsterdam om te protesteren tegen de plannen voor nieuwe kerncentrales. De manifestatie 'Schoongenoeg van kernenergie' wordt georganiseerd door een samenwerkings-verband van antikernenergie en milieugroepen en ondersteunt door veel politieke partijen. Er is kritiek omdat de manifestatie visueel gedomineerd wordt door de politieke partijen, maar dat de Pvda zich publiekelijk en in sterke bewoordingen uitspreekt tegen Borssele-2 is een tegenvaller voor Delta die zich zorgen begint te maken over het (politiek) draagvlak voor haar plannen.
De petitie “Ik heb schoon genoeg van kernenergie” is binnen een paar dagen al door ongeveer 65.000 mensen op internet ondertekend.

Bijlagen:
Picket-line bij bank

5 juni 2007

Op Wereldmilieudag protesteren milieugroepen in twintig Europese landen op de stoep van BNP Paribas, de vijfde bank van Europa. Dit vanwege de plannen van de bank om een van Europa's meest omstreden kernreactoren te willen financieren: Belene in Bulgarije. Ook in Amsterdam protesteren op de Herengracht een twintigtal actievoerders van onder andere Friends of the Earth, A Seed en Wise in witte pakken en spandoeken met teksten als 'BNP Paribas: Out of BeleNE!' en 'Kernenergie: Nee bedankt!’. Verschillende andere banken hebben al laten weten af te zien van de investering.

Bijlagen:
ABN AMRO: "Make markets work for nuclear?"

16 oktober 2006

In Tuschinski in Amsterdam is de conferentie ‘Make Markets Work for Climate’, georganiseerd door ministerie van VROM in samenwerking met de Wereldbank, Shell en ABN AMRO. Kernenergie is een van de oplossingen die daar aangedragen wordt. Als het aan Groenink van ‘De Bank’ ligt komt er een positief advies over het onderzoek naar investeringen in kernenergie, dat de ABN Amro nu uitvoert.
Buiten is er een teach-in en wordt duidelijk dat de oplossing van het klimaatprobleem niet van het bedrijfsleven verwacht moet worden: ze zijn juist deel van het probleem. Er is een tentoonstelling over de rol van de Wereldbank die na afloop naar binnen wordt getracht te brengen. Politie en beveiliging verijdelen dit.

Bijlagen:
Inhoud syndiceren