sabotage/vernieling

Het saboteren van installaties; onder vernielen valt hier ook het verfen van leuzen, etc. Ook het (dreigen met) bomaanslagen

Actie bij Franse consulaat na dood activist

7 november 2004

Enkele ‘anonymous activists’ voeren actie bij het Franse consulaat in Nijmegen. Aanleiding daarvoor is het overlijden van Sébastien Briat, eerder die dag. Briat is een Franse antikernenergie-activist die vastgeketend aan de rails door de trein met Castor-containers op weg naar Duitsland werd overreden. Het consulaat wordt getroffen door een aantal verfbommen en er worden verschillende leuzen geschilderd. In een bericht aan Indymedia laten de actievoerders weten dat zolang nucleaire technologie toegepast wordt, verzet door zal gaan.
Stroomstoring na sabotage

5 oktober 1981

In het Noord-Hollandse Oudesluis (gemeente Schagen) wordt met een koperen kabel kortsluiting gemaakt in het hoogspanningsnet. Het ‘Verzetsfront Willy Wortel en de Lampjes’ eist in een brief aan de Schager Courant de actie tegen de 150KV-hoospanningsleiding op. Als gevolg hiervan is er enkele uren een stroomstoring in het gebied noordoost van het ECN-terrein in Petten. De actie is in het bijzonder gericht tegen de heer Hamstra van de ECN, die pleit voor de opslag van Nederlands en buitenlands radioactief afval in zoutkoepels. “Daarom”, zo schrijft het Verzetsfront, “hebben we de hoogspanningsleiding tussen Oterleek en Den Helder kortgesloten. Als protest tegen de regering en het bedrijfsleven die gewoon doorgaan met hun onverantwoordelijke praktijken”.
De SEP, verantwoordelijk voor het net, laat weten dat er alleen al in oktober “vijf tot zes” pogingen door het hele land zijn gedaan tot dergelijke sabotage.
In 'Bevrijding' het blad van de PSP, verschijnt in december een poster van de PSP-jongeren die oproept tot het saboteren van het hoogspanningsnet. De PSP schrikt er wel een beetje van, maar het is in de afgesproken ruimte van PSP-jongeren en redactionele onafhankelijkheid enzo. Reacties van lezers vallen eigenlijk ook best mee, blijkt

Bijlagen:
'Alle atoomstroom uit het koppelnet'

8 juni 1981

Onder het motto “Liever wat duisternis dan naar de verdommenis” saboteert het ‘Verzetsfront Willy Wortel en de Lampjes” de hoogspanningslijn Nederweert-Maarheze. In de brief waarin de actie opgeëist wordt, laten ze weten dat ze “met het kortsluiten van de hoogspanningsleidingen duidelijk willen maken hoe gemeend het verzet tegen kernenergie is”. Ze roept iedereen op de overheid onder druk te zetten, maar waarschuwt voorzichtig te zijn: “gebruik alleen nylontouw, blijf weg onder de kabels in geval ze naar beneden komen”. Volgens de brief is ook in België sabotage geweest: daar zou de elektriciteitsvoorziening van de opwerkingsfabriek in Mol “lamgelegd” zijn.
Twee weken later, op 24 juni, wordt op dezelfde traject nog een sabotage actie uitgevoerd.

Bijlage:
Prikacties bij bedrijven in Nijmegen

21 oktober 1980

Na afloop van de blokkade-actie in Dodewaard voeren ongeveer 200 mensen in Nijmegen actie tegen het bedrijf Smit. Smit is onderdeel van Holec die belangrijke apparatuur levert aan kerncentrale Dodewaard. Met een enorme berg afval (meegenomen van het tentenkamp bij Dodewaard) wordt de poort geblokkeerd. De bedrijfsbrandweer veegde al het vuilnis voor de poort weg en spoot die weer schoon. In de nacht ervoor voeren activisten een prikactie uit bij het bedrijf Vihamij, ook in Nijmegen. Ook dat is een toeleveringsbedrijf voor de kerncentrale Dodewaard. Hier worden leuzen op de gevel en etalages geschilderd en twee bedrijfsauto’s worden beschadigd.
Onkruit versus Securicor

16 oktober 1980

Mensen van Onkruit (‘en andere anti-militaristen’) vernielen de zend- en ontvangst antenne van Securicor in Amsterdam. Dit omdat “juist dit bedrijf haar aandeel heeft in de beveiliging van de kerncentrale in Doodewaard”. En “Beveiliging van kerncentrales maakt het gevaar van kernenergie niet kleiner”, aldus Onkruit. Pas vlak voor de komende blokkade-actie wordt de beveiliging van de kerncentrale overgenomen door politie en leger.
De directeur van Securicor mag in NRC meedelen dat Onkruit zich vergist heeft: Securicor werkt niet mee aan de beveiliging van Dodewaard. Uit een later in dezelfde maand bij de grote blokkade-actie in Dodewaard uitgedeeld pamflet blijkt dat de directeur gelijk heeft: Onkruit vergiste zich in de naam: het bedrijf dat Dodewaard bewaakt heet niet Securicor maar Securop en zit niet in Amsterdam maar in Rotterdam. "Dus voortaan niet je agressie richten op Securidor [sic] of andere namen die er op lijken", staat er op dat pamflet te lezen.

Bijlagen:
Actie bij afgezette havendeel voor afval transport

18 februari 2002

Drie actievoerders worden gearresteerd bij het leuzen schilderen op de containers die in Vlissingen-Oost de haven afschermen waar de container met brandstof uit Dodewaard op het schip wordt geladen. De dag erna vindt weer een dergelijk transport plaats, maar acties daar tegen vinden niet plaats. Vanuit de haven gaat het naar de opwerkingsfabriek in Sellafield.
Dodewaard: stroom valt uit na sabotage

15 augustus 1998

De stroomtoevoer naar kerncentrale Dodewaard wordt gestopt door sabotage aan de hoogspanningsleiding in de buurt. Door kortsluiting teweeg te brengen ongeveer een kilometer van de kerncentrale, ontstaat op 20 meter hoogte een explosie in de leiding. De elektriciteitsuitval wordt in de kerncentrale onmiddellijk door de noodstroomvoorziening overgenomen.
In de eerste helft van de jaren tachtig gebeurde het regelmatig dat hoogspanningsleidingen gesaboteerd werden uit protest tegen het kernenergie. Meestal werden die dan opgeëist door het ‘Verzetsfront Willy Wortel en de Lampjes’. Zover bekend is deze actie niet opgeëist. Het is ook een beetje vreemd moment, want de kerncentrale is al in maart 1997 definitief gesloten, hoewel de splijtstof nog wel aanwezig is. De daders zouden zich in een gestolen auto uit de voeten hebben gemaakt. Ook al niet echt de werkwijze van antikernenergiegroepen als Willy Wortel. Toch is de burgemeester van Dodewaard in eerste instantie “er van overtuigd dat de tweemansactie rechtstreeks tegen de kerncentrale bedoeld was.” Later ontstaan er wel twijfels over het motief; misschien toch gewoon malloten?

Bijlage:
Weer vernielingen SEP-terrein

21 november 1994

De groep 'Stop Kernenergie' richt vernielingen aan op het SEP-terrein in Arnhem. Volgens het persbericht is de SEP een grote promotor van kernenergie: "De SEP wil opnieuw een half miljard investeren en daarmee kernenergie levensvatbaar houden". De actie gebeurt in de nacht voordat de Tweede Kamer stemt over de modificatie van Borssele. In eerste instantie staken de stemmen, maar een dag later wordt alsnog een motie van Groen Links aangenomen waarin gevraagd wordt Borssele niet langer open te houden dan 2004. In de praktijk, zo werd gedacht, zou dat betekenen dat de modificatie te duur zou worden voor dat beperkt aantal bedrijfsjaren en dus niet door zou gaan. Dat zou dan weer betekenen dat de centrale snel dicht zou moeten omdat zonder modificatie de veiligheidsnormen niet gehaald worden. Milieuorganisaties kondigen al een groot feest bij de verwachte sluiting een jaar later op 31 december aan. Later blijkt er alsnog een oplossing gevonden te worden, Wijers zegt snel 70 miljoen gulden extra geld toe, waardoor modificatie haalbaar wordt en de centrale pas in 2004 gesloten hoeft te worden.

Bijlagen:
Oefenen voor als de discussie weer zal oplaaien

9 juli 1993

Opzich niet zo'n bijzondere actie: vernielingen op het SEP-terrein in Arnhem komen vaker voor, maar wel een bijzonder grappige persverklaring. De 'anti-imperialistiese' groep 'Vrijheid voor Toetachamon' is tegen kernenergie en ziet voldoende aanleidingen om er weer eens wat tegen te doen: "kunnen we oefenen, voor als de diskussie over nieuwe kerncentrales weer zal oplaaien".

Bijlage:
'Van onbesproken gedrag'

27 maart 1989

De actiegroep ‘Van onbesproken gedrag’ dringt door tot op het terrein van de KEMA en SEP in Arnhem; ze schilderen leuzen op een aantal gebouwen (o.a. het SEP-hoofdgebouw en het kern-laboratorium) en saboteren de sloten. Ze doen dit als herinnering aan het ongeluk in Harrisburg (VS) dat die dag 10 jaar geleden begon. "In die tien jaar is er weinig veranderd, de SEP en KEMA nemen nog steeds deel aan de atoomlobby zonder enige vorm van zelfkritiek en ijveren nog steeds voor nieuwe kerncentrales"

Bijlage:
Inhoud syndiceren