kernenergie algemeen

30 Jaar Tsjernobyl; herdenking slachtoffers bij Urenco

26 april 2016

Op het exacte moment van de ontploffing in de kerncentrale nr 4 van Tsjernobyl op 26 april 1986, 01.23 Oekraïense tijd, wordt wereldwijd de kernramp herdacht. Om 23.23 uur Nederlandse tijd (in de nacht van 25 op 26 april), herdenken bij de Urenco uraniumverrijkingsfabriek in Almelo ongeveer 30 mensen met een minuut stilte de slachtoffers van de kernramp. Door mensen die in de jaren na 1986 in de buurt van Tsjernobyl zijn geweest wordt verhaald wat ze daar aantroffen. Nog steeds is er een zone van 20 kilometer te radioactief om te wonen en zijn zelfs tot in Zuid-Duitsland bijvoorbeeld paddenstoelen en wilde varkens nog steeds te radioactief besmet voor consumptie.
Vóór de herdenking was er in een nabijgelegen Nivon-huis een informatieve bijeenkomst geweest, met vertellingen en documentaires.

Bijlagen:
Dodewaard Anders

10-20 oktober 1980

Van 10-20 oktober staat Vereniging Milieudefensie met een groet tent en een windmolen op het dorpsplein in Dodewaard, om te laten zien ‘hoe het wel moet’. In de tent tentoonstellingen, video’s, informatiemateriaal over muurisolatie tot zonnecollectoren en veel deskundigen over alles wat met energie te maken heeft. De actie heet Dodewaard Anders en is een poging de negatieve publiciteit over Dodewaard te doorbreken: “het wordt tijd voor positieve actie”. Milieudefensie hoopt er aan mee te kunnen werken “dat Dodewaard van een vestigingsplaats voor een kerncentrale te maken tot een centrum van energiebesparing en milieuvriendelijke energiebronnen.
De uitnodiging voor Dodewaard Anders die bij iedere inwoner in de brievenbus valt eindigt aldus: “Waarschijnlijk wilt U weten hoe wij nu tegenover de blokkade van het weekend staan? Wel, wij vinden ook dat de kerncentrale dicht moet, maar wij vinden ook dat we moeten laten zien hoe het wel kan. Dat willen we met "Dodewaard Anders" laten zien. Daarom blijven we in het weekend gewoon doorgaan met voorlichting geven over energiebesparing.”

Bijlagen:
Jodiumpil bij presentatie rampenplan

21 februari 1990

Aan de Zeeuwse Commissaris van de koningin wordt het rampenplan aangeboden. Dit plan behelst een draaiboek te zijn hoe gehandeld moet worden bij een ramp met de kerncentrale te Borssele. Volgens ‘Stop Borssele’ is zo’n rampenplan een schijnoplossing: “ons wordt het idee opgedrongen dat kernenergie veilig is als er een rampenplan beschikbaar is”. Verdere bedenking van de actiegroep is onder meer dat het plan niet voorziet in paniek reacties: “mensen laten zich niet door een overheid bemoederen als andere belangen (bijv. veiligheid gezin) voorop staan.” Ook het feit dat in het nu beschikbare plan alles is gebaseerd op zgn. stralingsgebieden in cirkels, terwijl “een kind weet dat de vrijkomende radio-aktieve straling zich niet in een cirkel verplaatst maar door de wind in een bepaalde richting geblazen en verspreidt wordt” wordt vreemd gevonden. ‘Stop Borssele’ ziet zich dan ook genoodzaakt “wederom aktie te voeren tegen de kernenergie lobby.” Alle bezoekers én de CdK krijgen jodiumtabletten aangeboden.

Bijlagen:
Energiekaravaan trekt langs de kust

27 juli t/m 12 augustus 1984

Net als de twee jaar ervoor trekt er in de bouwvakvakantie een karavaan langs toeristische trekpleisters: dit jaar langs de kust: Nieuwvliet, Vlissingen, Noordwijk, Velsen en Julianadorp. Maar was het in 1982 nog een 'karavaan tegen kernenergie', nu is het de 'Energiekaravaan' die wat wil vertellen over de energieproblematiek. “Wat is het 'probleem' van de energieproblematiek? U merkt ook wel dat de energieprijzen de pan uit rijzen (en de inkomens en uitkeringen dalen). De kerncentrales in Dodewaard en Borssele zijn nog steeds open; erger nog, je hoort steeds meer over plannen voor nieuwe kerncentrales.” Ernstige zaken luchtig gebracht. Want “niks geen lange verhalen, hoorzittingen en informatieavonden. Want laten we wel wezen: het is en blijft vakantie. Daarom muziek in plaats van een praatje, theater in plaats van een speech, een aantrekkelijke tentoonstelling in plaats van een gortdroge informatieavond. U kunt zich vermaken met het 'Spel zonder Atomen' en daarna lekker uitrusten op een gezellig terras.

Bijlagen:
Stroomstoring na sabotage

5 oktober 1981

In het Noord-Hollandse Oudesluis (gemeente Schagen) wordt met een koperen kabel kortsluiting gemaakt in het hoogspanningsnet. Het ‘Verzetsfront Willy Wortel en de Lampjes’ eist in een brief aan de Schager Courant de actie tegen de 150KV-hoospanningsleiding op. Als gevolg hiervan is er enkele uren een stroomstoring in het gebied noordoost van het ECN-terrein in Petten. De actie is in het bijzonder gericht tegen de heer Hamstra van de ECN, die pleit voor de opslag van Nederlands en buitenlands radioactief afval in zoutkoepels. “Daarom”, zo schrijft het Verzetsfront, “hebben we de hoogspanningsleiding tussen Oterleek en Den Helder kortgesloten. Als protest tegen de regering en het bedrijfsleven die gewoon doorgaan met hun onverantwoordelijke praktijken”.
De SEP, verantwoordelijk voor het net, laat weten dat er alleen al in oktober “vijf tot zes” pogingen door het hele land zijn gedaan tot dergelijke sabotage.
In 'Bevrijding' het blad van de PSP, verschijnt in december een poster van de PSP-jongeren die oproept tot het saboteren van het hoogspanningsnet. De PSP schrikt er wel een beetje van, maar het is in de afgesproken ruimte van PSP-jongeren en redactionele onafhankelijkheid enzo. Reacties van lezers vallen eigenlijk ook best mee, blijkt

Bijlagen:
'Alle atoomstroom uit het koppelnet'

8 juni 1981

Onder het motto “Liever wat duisternis dan naar de verdommenis” saboteert het ‘Verzetsfront Willy Wortel en de Lampjes” de hoogspanningslijn Nederweert-Maarheze. In de brief waarin de actie opgeëist wordt, laten ze weten dat ze “met het kortsluiten van de hoogspanningsleidingen duidelijk willen maken hoe gemeend het verzet tegen kernenergie is”. Ze roept iedereen op de overheid onder druk te zetten, maar waarschuwt voorzichtig te zijn: “gebruik alleen nylontouw, blijf weg onder de kabels in geval ze naar beneden komen”. Volgens de brief is ook in België sabotage geweest: daar zou de elektriciteitsvoorziening van de opwerkingsfabriek in Mol “lamgelegd” zijn.
Twee weken later, op 24 juni, wordt op dezelfde traject nog een sabotage actie uitgevoerd.

Bijlage:
Activisten in Hofvijver

24 maart 2014

Enkele mensen is het toch gelukt in de Hofvijver in hartje Den Haag te protesteren tegen de nucleaire top. Met en tweetal spandoeken (‘Disarm all nuclear weapons’ en ‘240.000 jaar kernafval – Veiligheid? Ben je mal?’) . Het protest duurt niet lang, want ook in de Hofvijver is er volop politie die met boten patrouilleert. Vier mensen worden gearresteerd.
Ongeveer tezelfdertijd worden bij het Centraal Station door de Haagse politie ruim 50 mensen die een petitie aan willen bieden tegen nieuwe kernwapens gearresteerd. Iedereen zal vrijgesproken worden door de rechter; maar ja, dat is maanden later….
Radioactief bloemetje voor opiniemakers

21 oktober 2015

Om voor een ongemakkelijk moment te zorgen krijgen ongeveer veertig opiniemakers (waaronder Halbe Zijlstra, Mark Rutte, Diederik Samsom, Matthijs van Nieuwkerk en Humberto Tan) een ietwat radioactief bloemetje opgestuurd (met een stralingsniveau van ongeveer 20 procent boven dat van normale bloemen.) Die bloemen, geplukt in de buurt van het Japanse Fukushima, zijn gestuurd door de Amsterdamse kunstenares Tinkebell. Ze wil voor een ongemakkelijk moment zorgen. Volgens Tinkebell moeten alle kerncentrales dicht, omdat kernenergie altijd een risico met zich meebrengt. Het is dan ook niet de vraag of er een keer iets fout gaat, maar wanneer. 'Die wetenschap zorgt voor angst, angst zorgt voor stress en stress zorgt weer voor allerlei mentale en psychische kwalen. Dat maakt het logisch om te zeggen dat de angst veroorzaakt door de wetenschap dat er een risico bestaat, gevaarlijker is dan het risico zelf. Dát is de essentie van het gevaar van kernenergie. Dat probeer ik invoelbaar te maken.'
NSS pre-event Haagse Hogeschool

19 maart 2014

Het wordt de grootste politieke top ooit in Nederland gehouden met 53 ‘wereldleiders’, en de beveiliging zo enorm dat zelfs voetbalwedstrijden worden afgelast omdat alle agenten in Den Haag moeten worden ingezet voor beveiliging (kosten 200 miljoen euro). Superlatieven te weinig om het belang van de Nuclear Security Summit die op 24 en 25 maart in Den Haag plaats vindt duidelijk te maken. Tegenstanders hebben zo hun twijfels over dat belang en de nucleaire top: het feit dat er niet gepraat gaat (mag) worden over kernwapens en over kernenergie, maar uitsluitend over radioactieve stoffen in verkeerde handen –“atoomterrorisme”, maakt zo’n top inhoudsloos en alleen voor de bühne.
Voor de deur van de Haagse Hogeschool waar een pre-event van de NSS plaatsvindt, wordt gedemonstreerd (onder andere tegen de kosten) met de leus ‘Stop nuclear power –Abolish poverty!
Demo om publiek bewust te maken

20 maart 2012

Een kleine groep activisten uit de Dordtse kraakbeweging maakt het winkelend publiek door middel van een ludiek kernafval transport en flyers bewust van het gevaar van kernenergie. Het klungelige transport moet aantonen dat de risico's met kernenergie altijd onaanvaardbaar groot zijn. “In plaats van nieuwe kerncentrales te bouwen moet men onderzoek doen naar echte duurzame oplossingen, zoals energie uit wind, zon of water. Dat, en natuurlijk zelf bezuinigen op je energiegebruik, is de enige manier om de planeet leefbaar te houden voor alle bewoners, nu én in de toekomst!

Bijlagen:
Inhoud syndiceren