1993

Oefenen voor als de discussie weer zal oplaaien

9 juli 1993

Opzich niet zo'n bijzondere actie: vernielingen op het SEP-terrein in Arnhem komen vaker voor, maar wel een bijzonder grappige persverklaring. De 'anti-imperialistiese' groep 'Vrijheid voor Toetachamon' is tegen kernenergie en ziet voldoende aanleidingen om er weer eens wat tegen te doen: "kunnen we oefenen, voor als de diskussie over nieuwe kerncentrales weer zal oplaaien".

Bijlage:
Radioactief besmette grond Sellafield bij ministerie

9 juni 1993

Greenpeace blokkeert de hoofdingang van het ministerie van Economische Zaken in Den Haag met vaten zand uit het Britse Sellafield, radioactief vervuild zand rond de opwerkingsfabriek. Leukemie komt in de omgeving van het fabriekscomplex veel vaker voor dan gemiddeld. In Sellafield zal een nieuwe opwerkingsfabriek in gebruik worden genomen (Thorp), waarin ook de brandstof uit Dodewaard zal worden opgewerkt. Opwerking is zeer vervuilend en totaal overbodig.
Blokkade Dodewaard bij internationaal bezoek

29 april 1993

Als uitstapje tijdens de Topnux-conferentie in Den Haag is er een excursie georganiseerd naar de kerncentrale in Dodewaard. Ruim 50 activisten willen dat voorkomen en blokkeren 's morgens de toegangspoort. Een deel van de atoomlobbyisten is al vóór de blokkade in de centrale en een ander deel wordt aan de achterkant met de boot in de haven aan land gebracht. Als dat duidelijk is wordt de blokkade opgeheven.

Bijlagen:
Herdenking Tsjernobyl in Borssele

26 april 1993

Ook in Borssele wordt de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl met een korte demonstratie bij de kerncentrale herdacht. Ongeveer 15 mensen nemen er aan deel.
Herdenking Tsjernobyl in Nijmegen

26 april 1993

In Nijmegen gaat een groep activisten de stad in (geschminkt, met trommels, spandoeken en stencils) om de ramp in Tsjernobyl te herdenken (7 jaar geleden) en op te roepen voor de blokkade in Dodewaard een paar dagen later.
Topnux-conferentie

26 april 1993

Een meerdaags bijeenkomst (genaamd 'Topnux') georganiseerd door de European Nuclear Society (een lobby club van kernenergievoorstanders en mensen uit de nucleaire industrie), vindt plaats in het congresgebouw in Den Haag. Het begint met een congres. Het LPTK (Landelijk Platform Tegen Kernenergie, een samenwerkingsverband van zo'n 15 maatschappelijke en politieke groeperingen) organiseert een picketline waar 50 mensen aan mee doen. De politie is massaal aanwezig, maar de meeste bezoekers zijn al heel vroeg het gebouw binnen geloodst. Er is nog een persconferentie waar een nieuwe brochure ('Het dossier kernenergie kan gesloten worden') wordt gepresenteerd en waar Tsjechische activisten informatie geven over de pogingen van de westerse nucleaire industrie vaste voet aan de grond te krijgen in Oost-Europa.
Een affiche, gemaakt ter herinnering aan de ramp in Tsjernobyl, wordt landelijk door meer dan 60 groepen verspreidt en geplakt
Zoeken naar uranium in tuin minister

25 april 1993

In de tuin van Minister Andriessen (Economische Zaken) in Wassenaar wordt een bliksemactie uitgevoerd. Op deze zondagmiddag wordt er op meerdere plekken in zijn tuin naar uranium gegraven. De actie is een protest tegen de pogingen van Andriessen om kernenergie bespreekbaar te houden (zijn beleidsstuk: "Het Dossier Kernenergie") en ook omdat hij de volgende dag de Topnux conferentie zal openen. De actie duurt ongeveer een kwartier en er zijn geen arrestaties.

Bijlage:
Ministers achter tralies

29 januari 1993

Een boevenwagen, geëscorteerd door motorpolitie rijdt naar de koepelgevangenis in Scheveningen. Achter de tralies van de wagen de ministers Andriessen (EZ), Alders (Milieu) en De Vries (Sociale Zaken) in gestreepte gevangeniskledij. Deze actie van milieudefensie is gericht tegen het feit dat deze ministers verantwoordelijk zijn voor het zonder vergunning mogen doordraaien van de kerncentrale in Dodewaard. De Raad van State heeft namelijk in juni 1992 de vergunning nietig verklaard omdat de bevolking geen inspraak heeft gekregen en het veiligheidsrapport benedenmaats is. De situatie wordt, en niet voor de eerste keer, 'gerepareerd' met een gedoogvergunning.

Bijlage:
Inhoud syndiceren