1980

Dodewaard Anders

10-20 oktober 1980

Van 10-20 oktober staat Vereniging Milieudefensie met een groet tent en een windmolen op het dorpsplein in Dodewaard, om te laten zien ‘hoe het wel moet’. In de tent tentoonstellingen, video’s, informatiemateriaal over muurisolatie tot zonnecollectoren en veel deskundigen over alles wat met energie te maken heeft. De actie heet Dodewaard Anders en is een poging de negatieve publiciteit over Dodewaard te doorbreken: “het wordt tijd voor positieve actie”. Milieudefensie hoopt er aan mee te kunnen werken “dat Dodewaard van een vestigingsplaats voor een kerncentrale te maken tot een centrum van energiebesparing en milieuvriendelijke energiebronnen.
De uitnodiging voor Dodewaard Anders die bij iedere inwoner in de brievenbus valt eindigt aldus: “Waarschijnlijk wilt U weten hoe wij nu tegenover de blokkade van het weekend staan? Wel, wij vinden ook dat de kerncentrale dicht moet, maar wij vinden ook dat we moeten laten zien hoe het wel kan. Dat willen we met "Dodewaard Anders" laten zien. Daarom blijven we in het weekend gewoon doorgaan met voorlichting geven over energiebesparing.”

Bijlagen:
Belegering kasteel Middachten

18 oktober 1980

Op het tentenkamp in Dodewaard worden door de Steungroep ‘Geertsema sluit Dodewaard’ stencils verspreidt met de oproep Commissaris van de Koningin in Gelderland, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de kerncentrale Dodewaard en fervent lobbyist voor kernenergie, Molly Geertsema, in z’n kasteel Middachten te bezoeken. Dit alles om Geertsema te ontzetten omdat rechtse krachten hem er van zouden weerhouden de kerncentrale te sluiten. “Bereid U dus voor op een eventueel langdurige belegering: proviand, stormrammen, goededags, harnassen, schilden, speren, pijl en boog en katapulten e.d. meenemen.
Hoewel er hier (overduidelijk) sprake is van een grap, ziet de enkele demonstrant die op zaterdagmiddag de reis naar De Steeg aflegt een wonderlijk schouwspel. Het kasteel van Geertsema is omringd met prikkeldraad, terwijl zich binnen deze versterkingen ongeveer 50 M.E.-ers bevinden met honden, schijnwerpers en geweren. De belegering kan dus worden afgelast: dat doet de ME al.

Bijlagen:
Prikacties bij bedrijven in Nijmegen

21 oktober 1980

Na afloop van de blokkade-actie in Dodewaard voeren ongeveer 200 mensen in Nijmegen actie tegen het bedrijf Smit. Smit is onderdeel van Holec die belangrijke apparatuur levert aan kerncentrale Dodewaard. Met een enorme berg afval (meegenomen van het tentenkamp bij Dodewaard) wordt de poort geblokkeerd. De bedrijfsbrandweer veegde al het vuilnis voor de poort weg en spoot die weer schoon. In de nacht ervoor voeren activisten een prikactie uit bij het bedrijf Vihamij, ook in Nijmegen. Ook dat is een toeleveringsbedrijf voor de kerncentrale Dodewaard. Hier worden leuzen op de gevel en etalages geschilderd en twee bedrijfsauto’s worden beschadigd.
Onkruit versus Securicor

16 oktober 1980

Mensen van Onkruit (‘en andere anti-militaristen’) vernielen de zend- en ontvangst antenne van Securicor in Amsterdam. Dit omdat “juist dit bedrijf haar aandeel heeft in de beveiliging van de kerncentrale in Doodewaard”. En “Beveiliging van kerncentrales maakt het gevaar van kernenergie niet kleiner”, aldus Onkruit. Pas vlak voor de komende blokkade-actie wordt de beveiliging van de kerncentrale overgenomen door politie en leger.
De directeur van Securicor mag in NRC meedelen dat Onkruit zich vergist heeft: Securicor werkt niet mee aan de beveiliging van Dodewaard. Uit een later in dezelfde maand bij de grote blokkade-actie in Dodewaard uitgedeeld pamflet blijkt dat de directeur gelijk heeft: Onkruit vergiste zich in de naam: het bedrijf dat Dodewaard bewaakt heet niet Securicor maar Securop en zit niet in Amsterdam maar in Rotterdam. "Dus voortaan niet je agressie richten op Securidor [sic] of andere namen die er op lijken", staat er op dat pamflet te lezen.

Bijlagen:
'Wij sluiten Dodewaard per girokaart'

1 oktober 1980

Op 1 oktober beginnen de ongeveer 150 ‘Dodewaard-gaat-dicht!’basisgroepen met de Giroblauw-actie: om de elektriciteitsbedrijven onder druk te zetten wordt de elektriciteitsrekening moeilijk betaald (in 2 keer onder vermelding van Stop Kernenergie bijvoorbeeld). Dit moet met de verwerking van de betalingen zoveel overlast opleveren dat de administratie wordt ontwricht en elektriciteitsbedrijven hun aandeel in de kerncentrale Dodewaard gaan heroverwegen. De ongeveer 4,5 miljoen houders van een girorekening worden met pamfletten en kranten opgeroepen met de actie mee te gaan doen. Veel plaatselijke groepen zullen dat ondersteunen met acties tegen de provinciale en lokale energiebedrijven.

Bijlagen:
Ballonnen tegen Dodewaard

13 september 1980

Op deze zaterdag zijn een tiental mensen bij de kerncentrale Dodewaard aan het demonstreren. Doel is aandacht vragen voor het ultimatum van de Dodewaard-gaat-dicht!-beweging: als de centrale niet voor 1 oktober gesloten is, wordt er op 18 oktober begonnen met een blokkade van de kernreactor. Dat is in mei besloten toen duizenden mensen over het actievoorstel vergaderden. Ballonnen die de actievoerders oplaten, tonen de verspreiding van radioactiviteit in geval van een ongeluk. Werknemers van de kerncentrale hebben op 26 augustus een open brief gestuurd aan de regering waarin ze de regering vragen zich "duidelijk uit te spreken dat dergelijke acties volledig buiten de bestaande rechtsorde vallen en dat er zonder uitstel tegen opgetreden zal worden".

Bijlagen:
Opnieuw blokkade Almelo

24 december 1980

De tweede blokkade in 2 dagen bij de UCN. Ongeveer 175 actievoerders/sters laten merken dat ze door het politieoptreden van de dag ervoor (37 arrestaties) niet uit het veld zijn geslagen. Drie van de vijf poorten, die waar normaliter het bouwverkeer door rijdt, worden opnieuw geblokkeerd. Het weinige bouwverkeer (het is bijna kerstvakantie) neemt echter de poorten die nog vrij zijn en die door ruim 100 ME'ers bewaakt worden. 's Middags wordt de blokkade opgeheven, maar worden ook nieuwe acties aangekondigd.
Kerstblokkade UCN

23 december 1980

225 mensen uit de Basisgroepen tegen kernenergie blokkeren voor de zoveelste maal het UCN-terrein in Almelo. In tegenstelling tot de vorige acties, die alleen gericht waren tegen het bouwverkeer dat nodig is voor de uitbreiding, mag nu ook het personeel van de UCN zelf niet naar binnen. Als de dagploeg niet naar binnen kan, arresteert de politie bij een poort 37 mensen, die niet na 3 sommaties opstaan en weggaan. De politie ontruimd steeds een poort als er verkeer naar binnen moet, maar tot verdere arrestaties komt het niet meer. Na enige uren trekken de overgebleven actievoerders/sters naar het politiebureau om de vrijlating te eisen van de 37. Deze worden in de loop van de dag in kleine groepjes vrijgelaten.
Justitie beklaagt zich erover dat bijna niemand zijn/haar naam wil noemen. Zij vindt dat iedereen die gebruikt maakt van dit recht "de rechtsstaat uitholt".

Bijlagen:
Giroblauw past bij jou

3 december 1980

Dertig mensen van de gezamenlijke basisgroepen uit Deventer bezetten de hal van het kantoor van de IJsselcentrale. De actie is het startpunt voor de Giroblauw-actie in Deventer. Giroblauw is het moeilijk (in gedeeltes) betalen van de elektriciteitsrekening om zodoende de elektriciteitsmaatschappij onder druk te zetten, om haar aandelen in de GKN (de kerncentrale in Dodewaard) van de hand te doen
Sinterklaas bezet energiebedrijf

1 december 1980

Uitgedost als Sinterklaas en veel zwarte pieten bezetten ongeveer 15 mensen van Stroomgroep Leiden het kantoor van het energiebedrijf Rijnland. Sinterklaas biedt de directeur een miniatuur kerncentrale Dodewaard aan die bij ontmanteling een windmolen blijkt te zijn. Ook Rijnland betrekt stroom van Dodewaard maar moet meer aandacht besteden aan alternatieven voor atoomstroom.
Inhoud syndiceren