Nijmegen

Greenpeace aan PVDA: spreek je uit tegen Borssele 2!

25 april 2010

Op het partijcongres van de Partij van de Arbeid in Nijmegen deelt Greenpeace ansichtkaarten uit. Daarop een badminton-spelende partijleider Cohen met op de achtergrond een nieuwe kerncentrale: Welkom in Stralend Zeeland. Greenpeace wil de partij dwingen zich duidelijker uit te spreken tegen nieuwe kerncentrales. In het conceptpartijprogramma voor de verkiezingen van 9 juni, waar dit weekend over gepraat wordt, komt het woord ‘kernenergie’ niet eens in voor. Greenpeace roept de Partij van de Arbeid op duidelijk te maken waar ze voor staan: voor een schone toekomst met wind en zonne-energie of voor een nucleaire toekomst met een tweede kerncentrale. Uiteindelijk komt er toch nog één vage regel over kernenergie in het programma: "Kernenergie zien wij niet als lange termijn oplossing om een duurzame samenleving te bereiken zolang een oplossing voor het afvalprobleem nog niet in zicht is".

Bijlagen:
Actie bij Franse consulaat na dood activist

7 november 2004

Enkele ‘anonymous activists’ voeren actie bij het Franse consulaat in Nijmegen. Aanleiding daarvoor is het overlijden van Sébastien Briat, eerder die dag. Briat is een Franse antikernenergie-activist die vastgeketend aan de rails door de trein met Castor-containers op weg naar Duitsland werd overreden. Het consulaat wordt getroffen door een aantal verfbommen en er worden verschillende leuzen geschilderd. In een bericht aan Indymedia laten de actievoerders weten dat zolang nucleaire technologie toegepast wordt, verzet door zal gaan.
Actie tegen soepele stralingsnormen

11 december 1986

Vereniging Milieudefensie biedt in verschillende steden (o.a. Nijmegen en De Bilt, één van de meest door Tsjernobyl getroffen Nederlandse gemeentes) mogelijk door Cesium besmet voedsel aan de burgemeesters aan. Met deze actie protesteert Milieudefensie tegen de te soepele normen die gelden voor radioactief Cesium in voedsel.
Milieudefensie vraagt de Nederlandse regering de norm voor radioactief Cesium in voedsel met tenminste een factor tien te verlagen. De norm is nu 600 becquerel per kilo. Die norm is strijdig met de totale stralingsbelastingsnorm van 100 millirem per jaar. Maar ook wordt er geen rekening gehouden met risicogroepen, zoals kleine kinderen.

Bijlagen:
Brief: risico's door reparatie Dodewaard

3 januari 1983

De kerncentrale in Dodewaard moet ingrijpend gerepareerd worden. Bij het reactorvat moeten een aantal aansluitingen voor koelwater vervangen worden. Bij de KEMA in Arnhem wordt al een half jaar geoefend op een model.
In Nijmegen wordt een brief verspreidt met maatregelen voor als er iets mis gaat. Want hoewel de “grootst mogelijke zorgvuldigheid” in acht wordt genomen zijn er natuurlijk risico’s. “Desondanks zijn bij een operatie van een dergelijk karakter en een dergelijke omvang gevaren niet geheel uitgesloten. In verband hiermee heeft de verantwoordelijke minister de volgende richtlijnen doen uitgaan ten aanzien van het risicogebied Nijmegen.
Dat leidt tot ophef en telefoontjes naar het in de brief genoemde telefoonnummer van de KEMA. Dan blijkt de brief nep.

Bijlage:
Lansink Nuclear BV kernafvalopslag

26 maart 1983

Na een tocht door de Nijmeegse binnenstad, loopt een groep activisten, verkleed als werknemers van Lansink Nuclear BV met witte overals en mondkapjes, naar het huis van Ad Lansink. Daar wordt huis en tuin omgetoverd in een opslagplaats voor radioactief afval. Lansink, CDA-Tweede Kamer lid en prominent kernenergie-lobbyist, had Nijmegen aangeboden aan de commissie Geertsema die op zoek is naar een locatie voor de opslag van radioactief afval. Hij zou wel naast een opslagplaats willen wonen. Maar z’n buren denken daar toch anders over, blijkt.
Prikacties bij bedrijven in Nijmegen

21 oktober 1980

Na afloop van de blokkade-actie in Dodewaard voeren ongeveer 200 mensen in Nijmegen actie tegen het bedrijf Smit. Smit is onderdeel van Holec die belangrijke apparatuur levert aan kerncentrale Dodewaard. Met een enorme berg afval (meegenomen van het tentenkamp bij Dodewaard) wordt de poort geblokkeerd. De bedrijfsbrandweer veegde al het vuilnis voor de poort weg en spoot die weer schoon. In de nacht ervoor voeren activisten een prikactie uit bij het bedrijf Vihamij, ook in Nijmegen. Ook dat is een toeleveringsbedrijf voor de kerncentrale Dodewaard. Hier worden leuzen op de gevel en etalages geschilderd en twee bedrijfsauto’s worden beschadigd.
Herdenking Tsjernobyl in Nijmegen

26 april 1993

In Nijmegen gaat een groep activisten de stad in (geschminkt, met trommels, spandoeken en stencils) om de ramp in Tsjernobyl te herdenken (7 jaar geleden) en op te roepen voor de blokkade in Dodewaard een paar dagen later.
Valse brief: meewerken aan gezondheidsonderzoek

24 februari 1987

"We hebben geen flauw idee wie de brief geschreven heeft. Tientallen mensen hebben ons gebeld voor een toelichting", aldus een woordvoerder van de KEMA in Arnhem. Onbekenden hebben in Nijmegen op grote schaal een brief verspreid met KEMA-logo. In die brief wordt de medewerking gevraagd voor metingen en bloedonderzoek naar aanleiding van Tsjernobyl en de ingebruikname van de kweekreactor in het Duitse Kalkar. "De KEMA overweegt de politie in te schakelen voor een onderzoek naar de herkomst".
Arrestaties bij demonstratie Nijmegen

6 mei 1986

Tijdens een demonstratie tegen kernenergie in Nijmegen naar aanleiding van Tsjernobyl, komt het tot enige vechtpartijen als de politie mensen die posters plakken probeert te arresteren. Zeven mensen worden gearresteerd. De betogers zeggen dat het politieoptreden onnodig gewelddadig was en dat de arrestanten zijn mishandeld. Aan de demonstratie nemen 300 mensen deel.
Ongeluk Tihange: bezetting Belgisch consulaat

29 november 1982

Ongeveer 100 activisten/es bezetten het Belgische consulaat in Nijmegen, omdat (uit het omstanders-stencil): "op 5 november er een ongeluk gebeurd is in de kerncentrale in Tihange aan de Maas, vlak bij Luik en Maastricht. De Belgische en Nederlandse overheid hebben de ernst van het ongeluk verzwegen. (...) Terwijl het er om gaat dat delen van België en Nederland nu opgescheept zitten met radioactieve lucht, radioactieve groente, radioactief Maaswater, waarvan in Nederland 5 miljoen mensen afhankelijk zijn voor hun drinkwater. De overheden en kranten doen er niets aan om er zelf achter te komen wat er aan de hand is en zijn er alleen maar op gericht om de bevolking rustig te houden. Het kernenergieprogramma moet kunnen doorgaan". Het ongeluk was een lek in het primaire koelsysteem waardoor 60.000 liter radioactief water weg liep. Het water wordt later geloosd in de Maas. Na een uur bellen met de verantwoordelijke instanties in België en Nederland wordt de bezetting opgeheven.

Bijlage:
Inhoud syndiceren