Jodiumpil bij presentatie rampenplan

21 februari 1990

Aan de Zeeuwse Commissaris van de koningin wordt het rampenplan aangeboden. Dit plan behelst een draaiboek te zijn hoe gehandeld moet worden bij een ramp met de kerncentrale te Borssele. Volgens ‘Stop Borssele’ is zo’n rampenplan een schijnoplossing: “ons wordt het idee opgedrongen dat kernenergie veilig is als er een rampenplan beschikbaar is”. Verdere bedenking van de actiegroep is onder meer dat het plan niet voorziet in paniek reacties: “mensen laten zich niet door een overheid bemoederen als andere belangen (bijv. veiligheid gezin) voorop staan.” Ook het feit dat in het nu beschikbare plan alles is gebaseerd op zgn. stralingsgebieden in cirkels, terwijl “een kind weet dat de vrijkomende radio-aktieve straling zich niet in een cirkel verplaatst maar door de wind in een bepaalde richting geblazen en verspreidt wordt” wordt vreemd gevonden. ‘Stop Borssele’ ziet zich dan ook genoodzaakt “wederom aktie te voeren tegen de kernenergie lobby.” Alle bezoekers én de CdK krijgen jodiumtabletten aangeboden.

Bijlagen: