overal

op meerdere (niet duidelijke) locaties

‘Tsjernomobiel’ toert rond

7-12 april 1987

Van 7 tot en met 12 april toert er een bont gezelschap door Nederland; het is de Tsjernomobiel, die aandacht vraagt voor de kernramp een jaar daarvoor, informatie geeft over kernenergie, maar vooral de komende acties in Borssele onder de aandacht brengt. De bus met daarin activisten, muziekgezelschappen en clowns, doet in totaal 14 steden aan, waar op marktpleinen en buurthuizen muziek gespeeld en informatie gedeeld wordt.

Bijlage:
Actie tegen soepele stralingsnormen

11 december 1986

Vereniging Milieudefensie biedt in verschillende steden (o.a. Nijmegen en De Bilt, één van de meest door Tsjernobyl getroffen Nederlandse gemeentes) mogelijk door Cesium besmet voedsel aan de burgemeesters aan. Met deze actie protesteert Milieudefensie tegen de te soepele normen die gelden voor radioactief Cesium in voedsel.
Milieudefensie vraagt de Nederlandse regering de norm voor radioactief Cesium in voedsel met tenminste een factor tien te verlagen. De norm is nu 600 becquerel per kilo. Die norm is strijdig met de totale stralingsbelastingsnorm van 100 millirem per jaar. Maar ook wordt er geen rekening gehouden met risicogroepen, zoals kleine kinderen.

Bijlagen:
Radioactief bloemetje voor opiniemakers

21 oktober 2015

Om voor een ongemakkelijk moment te zorgen krijgen ongeveer veertig opiniemakers (waaronder Halbe Zijlstra, Mark Rutte, Diederik Samsom, Matthijs van Nieuwkerk en Humberto Tan) een ietwat radioactief bloemetje opgestuurd (met een stralingsniveau van ongeveer 20 procent boven dat van normale bloemen.) Die bloemen, geplukt in de buurt van het Japanse Fukushima, zijn gestuurd door de Amsterdamse kunstenares Tinkebell. Ze wil voor een ongemakkelijk moment zorgen. Volgens Tinkebell moeten alle kerncentrales dicht, omdat kernenergie altijd een risico met zich meebrengt. Het is dan ook niet de vraag of er een keer iets fout gaat, maar wanneer. 'Die wetenschap zorgt voor angst, angst zorgt voor stress en stress zorgt weer voor allerlei mentale en psychische kwalen. Dat maakt het logisch om te zeggen dat de angst veroorzaakt door de wetenschap dat er een risico bestaat, gevaarlijker is dan het risico zelf. Dát is de essentie van het gevaar van kernenergie. Dat probeer ik invoelbaar te maken.'
Nieuwe actievorm: massaal WOB'en

10 december 2013

In de Belgische kerncentrales Doel-3 en Tihange-2 zijn heel veel kleine scheurtjes ('waterstofvlokken') ontdekt. Omdat het reactorvat van Borssele ook door RDM gemaakt is, wordt er uiteindelijk eind 2012, met tegenzin, door EPZ en de toezichthouder, een onderzoek van het reactorvat toegezegd bij de volgende splijtstofwisseling. Het Plan van Aanpak voor het onderzoek naar scheurtjes in het reactorvat van Borssele, wordt echter steeds maar niet openbaar. Ook niet na een WOB-verzoek van GroenLinks, de dwangsom van 1200 euro is blijkbaar niet voldoende reden. Laka zet wat meer druk op de ketel door iedereen op te roepen een WOB-verzoek voor het document in te dienen en daarbij ook nog kans te maken op die dwangsom. In 2 dagen wordt dat door ruim 200 mensen gedaan en komt er een toezegging van het ministerie dat het document openbaar wordt. Er blijken zelfs twee (verschillende) Plannen van Aanpak te zijn. Het rapport met resultaten van het onderzoek is nog niet openbaar.

Bijlagen:
Kernenergie eindelijk lonend?
ANVJ tegen ultracentrifuge en duitse atoombewapening

24, 25 mei 1969

Het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond de jongeren-afdeling van de Communistische Partij Nederland (CPN) heeft in de jaarlijkse Pinksteracties ook aandacht voor "het Kistemaker projekt": de verrijking van uranium door middel van ultracentrifuges. Niet lang daarvoor is besloten dat de proeffabriek in Almelo gebouwd moet worden. De ANVJ is bang voor het project want "het stelt de Westduitse revanchisten in staat om goedkoop aan atoomwapens te komen". Maar het hoofdthema van de activiteiten, die bestaan uit een estafette naar het Zuid-Limburgse Brunssum waar het NAVO-hoofdkwartier moet komen, en een aantal demonstraties verspreidt door Nederland, is de eis van een "onafhankelijke Nederlandse politiek". In de vergunning voor de demonstratie in Utrecht op zondag 25 mei, staat dat "uitsluitend de volgende leuzen mogen worden gebruikt". Dan volgt een lijst met 14 goedgekeurde leuzen, waaronder "Ultra-centrifuge niet in Duitse handen" en "Kistemaker bommenmaker".

Bijlagen:
'Wij sluiten Dodewaard per girokaart'

1 oktober 1980

Op 1 oktober beginnen de ongeveer 150 ‘Dodewaard-gaat-dicht!’basisgroepen met de Giroblauw-actie: om de elektriciteitsbedrijven onder druk te zetten wordt de elektriciteitsrekening moeilijk betaald (in 2 keer onder vermelding van Stop Kernenergie bijvoorbeeld). Dit moet met de verwerking van de betalingen zoveel overlast opleveren dat de administratie wordt ontwricht en elektriciteitsbedrijven hun aandeel in de kerncentrale Dodewaard gaan heroverwegen. De ongeveer 4,5 miljoen houders van een girorekening worden met pamfletten en kranten opgeroepen met de actie mee te gaan doen. Veel plaatselijke groepen zullen dat ondersteunen met acties tegen de provinciale en lokale energiebedrijven.

Bijlagen:
Nep-reportage over diefstal plutonium

10 november 1974

Is het een actie? We denken van wel. Iedereen doet het op een manier waar hij/zij goed in is. Het is een fake-brief die voor opschudding zorgt, maar dan op de radio. Het KRO-programma ‘Voer voor vogels’ zend een reportage uit over een overval op een transport van plutonium in de VS. De bende zou, zo wordt gesuggereerd, het plutonium gebruiken om “ergens op aarde haar eisen af te dwingen”. Politici die op het punt stonden commentaar te geven op de berichten en toen merkten dat het verzonnen was, reageerden verbolgen. “Met dit soort ernstige zaken mag je geen grapjes maken”, aldus de fractie-specialist ‘atoomzaken’ van de VVD. Naar verluidt bellen duizenden luisteraars naar de KRO. (Link naar omschrijving van de uitzending in het Omroeparchief Beeld en geluid)

Bijlage:
Een megaton afval

Januari 2012

Bij een aantal Nederlandse gemeentehuizen staan opeens gele vuilniszakken op de stoep met nucleaire waarschuwingstekens. Het is een actie van Greenpeace, die aandacht vraagt voor de ondergrondse opslag van kernafval. In 80 gemeenten die theoretisch in aanmerking zouden kunnen komen voor dergelijk opslag zijn moties aangenomen door de gemeenteraad die afval op en onder gemeentegrond verbiedt.
Duizenden mensen hebben een actiepakket felgele actie-vuilniszakken en een masker van minister Verhagen (Economische Zaken) aangevraagd en achtduizend mensen hebben een oproep aan hun wethouder gestuurd om de motie in te dienen en te steunen.
'Dag van de duurzaamheid' ook tegen kernenergie

11 november 2011

11-11 is al enkele jaren 'Dag van de duurzaamheid'. Het LPTK (Landelijk Platform Tegen Kernenergie) houdt opnieuw een decentrale actiedag. In z'n 20 steden (o.a. Amersfoort, Oss, Nijmegen, Utrecht, Wageningen, Delft) wordt bij een NS of busstation informatie verspreidt over en handtekeningen opgehaald tegen de plannen voor nieuwe kerncentrales. Hoofdboodschap is dat kernenergie de ontwikkeling van duurzame energiebronnen blokkeert. Op sommige plaatsen worden pepernoten of warme chocolademelk uitgedeeld.

Bijlagen:
Website energiebedrijf E-On gehackt

18 oktober 2011

De website van energiebedrijf E-on is gehackt. Teksten over kolen en kernenergie zijn daarbij veranderd. De tekst is ook rondgetwitterd en is door journalisten opgepikt in de media met verwijzingen naar de kernramp in Fukushima. Zo stond er dat een bedrijf wel gek moet zijn om nog te investeren in kerncentrales en stond er bij informatie over kolencentrales opeens dat de overheid E-on de komende 10 jaar zo’n 2 miljard euro steun verstrekt, door de compensatie van CO₂-kosten die E-on in rekening brengt aan haar klanten.
Inhoud syndiceren