valse brief/nep vat

Het verspreiden van een brief van een instantie die daarvan niet op de hoogte is, met een nepinhoud. Of het laten vinden van een vat met de suggestie dat het om radioactief materiaal gaat.

Brief: risico's door reparatie Dodewaard

3 januari 1983

De kerncentrale in Dodewaard moet ingrijpend gerepareerd worden. Bij het reactorvat moeten een aantal aansluitingen voor koelwater vervangen worden. Bij de KEMA in Arnhem wordt al een half jaar geoefend op een model.
In Nijmegen wordt een brief verspreidt met maatregelen voor als er iets mis gaat. Want hoewel de “grootst mogelijke zorgvuldigheid” in acht wordt genomen zijn er natuurlijk risico’s. “Desondanks zijn bij een operatie van een dergelijk karakter en een dergelijke omvang gevaren niet geheel uitgesloten. In verband hiermee heeft de verantwoordelijke minister de volgende richtlijnen doen uitgaan ten aanzien van het risicogebied Nijmegen.
Dat leidt tot ophef en telefoontjes naar het in de brief genoemde telefoonnummer van de KEMA. Dan blijkt de brief nep.

Bijlage:
Lansink Nuclear BV kernafvalopslag

26 maart 1983

Na een tocht door de Nijmeegse binnenstad, loopt een groep activisten, verkleed als werknemers van Lansink Nuclear BV met witte overals en mondkapjes, naar het huis van Ad Lansink. Daar wordt huis en tuin omgetoverd in een opslagplaats voor radioactief afval. Lansink, CDA-Tweede Kamer lid en prominent kernenergie-lobbyist, had Nijmegen aangeboden aan de commissie Geertsema die op zoek is naar een locatie voor de opslag van radioactief afval. Hij zou wel naast een opslagplaats willen wonen. Maar z’n buren denken daar toch anders over, blijkt.
Wenken tegen rampenplan-oefening

25 januari 1981

In Haarlem wordt huis aan huis een zo op het oog van het Bureau voorlichting van de provincie Noord-Holland afkomstige brief verspreid, met daarin de aankondiging van een oefening met een rampenplan. De folder geeft echt lijkende maar ook ridicule “wenken” in geval van een kernramp. Zo moet men een plastic slipje aan trekken ter bescherming van de genitaliën en een badmuts dragen om haaruitval te voorkomen. Dragers van een kunstgebit moeten een appel in de mond nemen. Aangezien de besmetting via het elektriciteitsnet het huis zal binnenkomen moet men alle stekkers uit de stopcontacten verwijderen. Als men met alle voorbereidingen klaar is moet men een rode vlag met een A erop voor het raam hangen. De voorlichters van de provincie krijgen ondanks de melige brief honderden telefoontjes te verwerken.
Betonvaten tegen dumpingen

8 januari 1981

Anti-kernenergie activisten uit Wageningen en omgeving zetten een oliedrum gevuld met beton op de weg voor de huisdeur van Dodewaard-directeur Woldring. Hiermee protesteren ze tegen het dumpen van radioactief afval (ook uit de kerncentrale Dodewaard) in de oceaan. Omdat het vat lekt vloeit beton op straat; daardoor wordt het opruimen ernstig bemoeilijkt.
Meer vaten voor andere verantwoordelijken voor de dumpingen worden aangekondigd.
Demo om publiek bewust te maken

20 maart 2012

Een kleine groep activisten uit de Dordtse kraakbeweging maakt het winkelend publiek door middel van een ludiek kernafval transport en flyers bewust van het gevaar van kernenergie. Het klungelige transport moet aantonen dat de risico's met kernenergie altijd onaanvaardbaar groot zijn. “In plaats van nieuwe kerncentrales te bouwen moet men onderzoek doen naar echte duurzame oplossingen, zoals energie uit wind, zon of water. Dat, en natuurlijk zelf bezuinigen op je energiegebruik, is de enige manier om de planeet leefbaar te houden voor alle bewoners, nu én in de toekomst!

Bijlagen:
Nep-reportage over diefstal plutonium

10 november 1974

Is het een actie? We denken van wel. Iedereen doet het op een manier waar hij/zij goed in is. Het is een fake-brief die voor opschudding zorgt, maar dan op de radio. Het KRO-programma ‘Voer voor vogels’ zend een reportage uit over een overval op een transport van plutonium in de VS. De bende zou, zo wordt gesuggereerd, het plutonium gebruiken om “ergens op aarde haar eisen af te dwingen”. Politici die op het punt stonden commentaar te geven op de berichten en toen merkten dat het verzonnen was, reageerden verbolgen. “Met dit soort ernstige zaken mag je geen grapjes maken”, aldus de fractie-specialist ‘atoomzaken’ van de VVD. Naar verluidt bellen duizenden luisteraars naar de KRO. (Link naar omschrijving van de uitzending in het Omroeparchief Beeld en geluid)

Bijlage:
Een megaton afval

Januari 2012

Bij een aantal Nederlandse gemeentehuizen staan opeens gele vuilniszakken op de stoep met nucleaire waarschuwingstekens. Het is een actie van Greenpeace, die aandacht vraagt voor de ondergrondse opslag van kernafval. In 80 gemeenten die theoretisch in aanmerking zouden kunnen komen voor dergelijk opslag zijn moties aangenomen door de gemeenteraad die afval op en onder gemeentegrond verbiedt.
Duizenden mensen hebben een actiepakket felgele actie-vuilniszakken en een masker van minister Verhagen (Economische Zaken) aangevraagd en achtduizend mensen hebben een oproep aan hun wethouder gestuurd om de motie in te dienen en te steunen.
Website energiebedrijf E-On gehackt

18 oktober 2011

De website van energiebedrijf E-on is gehackt. Teksten over kolen en kernenergie zijn daarbij veranderd. De tekst is ook rondgetwitterd en is door journalisten opgepikt in de media met verwijzingen naar de kernramp in Fukushima. Zo stond er dat een bedrijf wel gek moet zijn om nog te investeren in kerncentrales en stond er bij informatie over kolencentrales opeens dat de overheid E-on de komende 10 jaar zo’n 2 miljard euro steun verstrekt, door de compensatie van CO₂-kosten die E-on in rekening brengt aan haar klanten.
Uranium voor Borssele uit Zeeland?

18 januari 2011

Onbekenden hebben het weekend van 16 januari per aangetekende post een persbericht verspreid namens energiebedrijf Delta, waarin staat dat Delta uranium gaat winnen in de provincie Zeeland. “Dat bericht is vals”, benadrukt de woordvoerder van Delta en overweegt juridische stappen. In de periode daarvoor zijn een tweetal rapporten uit de jaren 1969-1971 herontdekt waaruit blijkt dat er winbare uraniumvoorraden in de Zeeuwse bodem aanwezig zijn. Delta haalt uranium voor Borssele nu uit Kazachstan, waar het met grote milieuschade wordt gewonnen. In Nederland zou een groot gedeelte van het ertsafval dat bij de mijn achtergelaten wordt, opgeslagen moeten worden bij de Covra, omdat het binnen de normen van radioactief afval valt. Hierdoor is uraniumwinning in Nederland (of eigenlijk binnen West-Europa) te duur door strengere milieueisen.
Greenpeace boos: radioactief afval in Hofvijver

22 juni 2005

In ongekend sterke bewoordingen ("energiebeleid kabinet rampzalige draaikonterij") typeert Greenpeace het beleid van dit kabinet. Vlak voor het kamerdebat over de sluiting van Borssele, en nadat D66 gezegd heeft akkoord te gaan met langer open houden, gooit de actiegroep 200 vaten met 'kernafval' in de Hofvijver, vlakbij de Tweede Kamer. "Dit kabinet, inclusief D66 dat zegt tegen kernenergie te zijn, doet net of het openhouden van kerncentrale Borssele weinig nadelen heeft, omdat de reactor er nu eenmaal toch al staat. Maar kernenergie is nooit veilig," aldus Greenpeace. "Borssele produceert elke tien jaar 200 afvalvaten met hoogradioactief afval. Alleen daarom al is kernenergie nooit een oplossing voor klimaatverandering. Daarnaast zijn er de veiligheidsrisico’s. Borssele is met haar 32 jaar al één van de oudste kerncentrales ter wereld en kerncentrales zijn een gevaarlijk zwakke plek voor terrorisme." Kamerleden en andere belangstellenden krijgen door Straattheater Bries11 een nota overhandigd over 'het kind van de rekening' van kernenergie. Vooral D66 -'windvaan inzake Borssele'- krijgt er van langs.

Bijlagen:
Inhoud syndiceren