bezoek/aanbieden/petitie

Het (aangekondigd) aanbieden van iets: petitie of iets symbolisch/ironisch

"Borssele's sloop = Zeelands hoop"

25 mei 2016

De kerncentrale Borssele levert de eigenaar Delta al enige tijd verlies op. Delta zegt dat het nog steeds het goedkoper is om de kerncentrale in bedrijf te houden dan nu te sluiten en te ontmantelen. Het is, zeggen ze, alleen maar een kwestie van de lage energieprijs, en die gaat wel weer aantrekken rond het jaar 2020. Milieuorganisaties denken daar duidelijk anders over. Bij de aandeelhoudersvergadering van Delta in Middelburg, waar besloten moet worden hoe verder met de kerncentrale, bieden Laka, Greenpeace, Wise, Stop Borssele, en anderen een grote sloophamer aan met het advies om snel de kerncentrale in Borssele af te breken. Dat zou de verliezen beperken en nog wat werkgelegenheid genereren. Delta verkeert door de verliezen van de kerncentrale in zwaar weer, moet saneren en wil eigenlijk van de kerncentrale af. Maar verkopen lukt niet. Uiteindelijk wordt de kerncentrale in een apart bedrijf ondergebracht, ook omdat Rijk ondanks herhaalde verzoeken, geen geld in de kerncentrale wil steken.

Bijlagen:
CDA: neem eigen Duurzaamheidsberaad serieus

24 april 2010

In Den Haag congresseert het CDA onder andere om het partijprogramma voor de verkiezingen in juni vast te stellen. Iedere congresganger krijgt buiten een folder om hen er aan te herinneren wat de inzet van het programma zou moeten zijn. "Rentmeesterschap is geen loze kreet maar dient te worden nageleefd tot behoud van een leefbare schepping voor de generaties na ons". Het motto komt uit een rapport van het CDA-Duurzaamheidsberaad, dat samen met aanbevelingen uit het rapport, op het stencil worden samengevat. De conclusie is dan ook duidelijk: “Dus geen nieuwe kerncentrales”. Dat lijkt tegen dovemansoren gezegd, want in het verkiezingsprogramma komt te staan: “Het CDA bepleit ruimte om nieuwe kerncentrales te bouwen wanneer energiebedrijven hierin willen investeren en er draagvlak is in de regio.

Bijlagen:
Greenpeace aan PVDA: spreek je uit tegen Borssele 2!

25 april 2010

Op het partijcongres van de Partij van de Arbeid in Nijmegen deelt Greenpeace ansichtkaarten uit. Daarop een badminton-spelende partijleider Cohen met op de achtergrond een nieuwe kerncentrale: Welkom in Stralend Zeeland. Greenpeace wil de partij dwingen zich duidelijker uit te spreken tegen nieuwe kerncentrales. In het conceptpartijprogramma voor de verkiezingen van 9 juni, waar dit weekend over gepraat wordt, komt het woord ‘kernenergie’ niet eens in voor. Greenpeace roept de Partij van de Arbeid op duidelijk te maken waar ze voor staan: voor een schone toekomst met wind en zonne-energie of voor een nucleaire toekomst met een tweede kerncentrale. Uiteindelijk komt er toch nog één vage regel over kernenergie in het programma: "Kernenergie zien wij niet als lange termijn oplossing om een duurzame samenleving te bereiken zolang een oplossing voor het afvalprobleem nog niet in zicht is".

Bijlagen:
'Champagne nucléaire' voor energiebedrijf Delta

22 oktober 2009

Actievoerders van Greenpeace bieden energiebedrijf Delta een flinke fles gifgroene ‘Champagne nucléaire’ aan. Delta is namelijk gestegen naar de tweede plaats van de meest vervuilende energiebedrijven, blijkt uit onderzoek. Reden is het plan voor een nieuwe kerncentrale. “Als energiebedrijven op deze voet doorgaan, stevenen we af op een klimaatramp,” aldus Greenpeace. “De overheid is nu aan zet om ze met ambitieus en duidelijk klimaatbeleid de omslag naar schone energie te laten maken.” Greenpeace roept Delta op de plannen te staken en de miljarden te investeren in een windpark voor de Zeeuwse kust. "Wij delen die visie van Greenpeace niet," laat het bedrijf weten.
Greenpeace: wil Noord-Holland ondergrondse kernafval opslag?

18 april 2005

Greenpeace is met een vrachtwagen vol ‘kernafvalvaten’ in de hoofdstad van Noord-Holland, Haarlem. Greenpeace wil daar van de Commissaris van de Koning horen of die provincie al het Nederlands kernafval ondergronds wil opslaan. Op 27 maart 2003 hebben acht provincies (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Noord-Brabant, Gelderland, Limburg) aan de regering laten weten dat ze tegen ondergrondse opslag van kernafval in hun provincies zijn. Vier provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht) hebben opslag van kernafval nog niet officieel afgewezen. De provincie Zeeland heeft geen klei of zoutlagen, en kan het kernafval dus niet ondergronds opslaan. In Noord-Holland, Utrecht en een klein stukje Zuid-Holland zijn wel mogelijke geschikte kleilagen. Utrecht heeft echter laten weten dat de kleilagen onder de provincie te dun zijn om het kernafval in op te slaan.

Bijlagen:
Jodiumpil bij presentatie rampenplan

21 februari 1990

Aan de Zeeuwse Commissaris van de koningin wordt het rampenplan aangeboden. Dit plan behelst een draaiboek te zijn hoe gehandeld moet worden bij een ramp met de kerncentrale te Borssele. Volgens ‘Stop Borssele’ is zo’n rampenplan een schijnoplossing: “ons wordt het idee opgedrongen dat kernenergie veilig is als er een rampenplan beschikbaar is”. Verdere bedenking van de actiegroep is onder meer dat het plan niet voorziet in paniek reacties: “mensen laten zich niet door een overheid bemoederen als andere belangen (bijv. veiligheid gezin) voorop staan.” Ook het feit dat in het nu beschikbare plan alles is gebaseerd op zgn. stralingsgebieden in cirkels, terwijl “een kind weet dat de vrijkomende radio-aktieve straling zich niet in een cirkel verplaatst maar door de wind in een bepaalde richting geblazen en verspreidt wordt” wordt vreemd gevonden. ‘Stop Borssele’ ziet zich dan ook genoodzaakt “wederom aktie te voeren tegen de kernenergie lobby.” Alle bezoekers én de CdK krijgen jodiumtabletten aangeboden.

Bijlagen:
Burgemeester Borssele ‘neemt de benen’

10 november 1989

Burgemeester Van den Heuvel van de gemeente Borsele (met één ‘s’) vertrekt. Op de afscheidsreceptie in Heinkenszand neemt de SSB (de Secret Service Borssele) de kans waar om nog eens te wijzen op de onfrisse zaken die onder zijn verantwoordelijk hebben plaatsgevonden. Dat het hem “gelukt is van werkkring te veranderen, is zowel voor hem, als voor de gehele Zeeuwse gemeenschap, een blijde boodschap”, aldus een begeleidend pamflet.
Naast de uitkomst van de inspectie op 30 september (‘er bevindt zich een kerncentrale op het terrein van PZEM’) overhandigd de SSB de oud-burgemeester een vat ‘radioactief afval’. “Daarmee willen we duidelijk maken dat wij, als bewoners, met de rotzooi blijven zitten, terwijl u, als verantwoordelijk bestuurder, de benen neemt”.

Bijlagen:
Actie tegen soepele stralingsnormen

11 december 1986

Vereniging Milieudefensie biedt in verschillende steden (o.a. Nijmegen en De Bilt, één van de meest door Tsjernobyl getroffen Nederlandse gemeentes) mogelijk door Cesium besmet voedsel aan de burgemeesters aan. Met deze actie protesteert Milieudefensie tegen de te soepele normen die gelden voor radioactief Cesium in voedsel.
Milieudefensie vraagt de Nederlandse regering de norm voor radioactief Cesium in voedsel met tenminste een factor tien te verlagen. De norm is nu 600 becquerel per kilo. Die norm is strijdig met de totale stralingsbelastingsnorm van 100 millirem per jaar. Maar ook wordt er geen rekening gehouden met risicogroepen, zoals kleine kinderen.

Bijlagen:
Radioactief bloemetje voor opiniemakers

21 oktober 2015

Om voor een ongemakkelijk moment te zorgen krijgen ongeveer veertig opiniemakers (waaronder Halbe Zijlstra, Mark Rutte, Diederik Samsom, Matthijs van Nieuwkerk en Humberto Tan) een ietwat radioactief bloemetje opgestuurd (met een stralingsniveau van ongeveer 20 procent boven dat van normale bloemen.) Die bloemen, geplukt in de buurt van het Japanse Fukushima, zijn gestuurd door de Amsterdamse kunstenares Tinkebell. Ze wil voor een ongemakkelijk moment zorgen. Volgens Tinkebell moeten alle kerncentrales dicht, omdat kernenergie altijd een risico met zich meebrengt. Het is dan ook niet de vraag of er een keer iets fout gaat, maar wanneer. 'Die wetenschap zorgt voor angst, angst zorgt voor stress en stress zorgt weer voor allerlei mentale en psychische kwalen. Dat maakt het logisch om te zeggen dat de angst veroorzaakt door de wetenschap dat er een risico bestaat, gevaarlijker is dan het risico zelf. Dát is de essentie van het gevaar van kernenergie. Dat probeer ik invoelbaar te maken.'
Werknemers toeleveringsbedrijven Borssele aangesproken

24 september 1981

De Zeeuwse actiegroep ‘Stop Borssele’ staat ’s morgens vroeg aan de poort van een tweetal bedrijven in Goes en Vlissingen. Arbeiders krijgen een stencil met daarin een oproep zich te bezinnen op hun werk. De bedrijven, AKF in Goes en Kon. Mij De Schelde in Vlissingen, zijn namelijk toeleveringsbedrijven van de kerncentrale Borssele. Specifiek de vakbondsleden worden aangesproken: de vakbonden hebben zich namelijk meermaals uitgesproken tegen kernenergie. Werkgelegenheid niet tot iedere prijs. “Wij roepen u op te breken met de huidige ekonomische orde, die er op uit is zo goedkoop mogelijk te produceren ten korte van de werknemers en de werkgelegenheid. Nieuwe initiatieven kunnen uitkomst bieden. Met name door het beslissingsrecht over de te produceren produkten bij de werknemers te leggen.(..) Door uw vakbond onder druk te zetten kunnen nieuwe plannen verwezenlijkt worden. Wordt daarom allen aktief.

Bijlagen:
Inhoud syndiceren