Urenco/UCN

"Selling Urenco means spreading nuclear bombs"

5 december 2013

In mei was het Kabinet Rutte vrij onverwachts met het voornemen gekomen om het Nederlandse deel van Urenco te verkopen. Minister van Financiën Dijsselbloem schrijft dat nu de Britse overheid haar aandeel wil privatiseren, het geen zin heeft het Nederlandse deel in eigendom van het Rijk te houden. Nog maar enkele jaren daarvoor had het Rijk de laatste aandelen van UCN, het Nederlandse Urenco-deel, van het bedrijfsleven gekocht zodat het nu een 100% staatsbedrijf is. Op 5 december vindt er in het parlement een hoorzitting plaats waarin over de mogelijke verkoop van Urenco gepraat wordt. De antikernenergie-beweging vindt privatisering maar niets; weliswaar blijkt uit de geschiedenis dat staatseigendom geen garantie tegen misbruik is, maar een fabriek waar in principe kernwapenmateriaal geproduceerd kan worden in handen van het bedrijfsleven...? Buiten voor de ingang van het Tweede Kamergebouw demonstreren Nederlandse en Duitse activisten tegen Urenco: Niet verkopen, maar sluiten!

Bijlage:
Verwevenheid nucleaire en militaire bedrijvigheid

26 april 2002

Enkele tientallen mensen fietsen langs bedrijven en instellingen in Twente die of wel te maken hebben met nucleaire dan wel met militaire bedrijvigheid. Het is een protest van het Nederlands Euregional Nucleair Overleg (NENO). De tocht gaat langs de Urenco-verrijkingsfabriek in Almelo, Stork in Hengelo en NCLR op de universiteit in Twente in Enschede. Stork heeft een militair component en NCLR (het Nederlands Centrum voor Laser Research), een dochter van Urenco, wordt genoemd bij de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter. De fietstocht wordt afgesloten op de Tsjernobyl-herdenking in Gronau (Duitsland) bij de verrijkingsfabriek van Urenco.

Bijlagen:
Von Pforte Tot Poort

17 juli 1999

Enkele tientallen mensen fietsen in de Euregio, het Duits-Nederlandse grensgebied, van de Urenco-fabriek in Gronau naar de Urenco-fabriek in Almelo. Onderweg stoppen ze ook nog even in Enschede bij het Nederlands Centrum voor Laser Research (een samenwerking van Urenco met TU Enschede). Het is één van de activiteiten in een Actieweek van 16-23 juli georganiseerd door NENO (Nederland Euregionaal Nucleair Overleg) en het Urenco-overleg

Bijlage:
Herdenking 29 jaar Tsjernobyl bij Urenco

26 april 2015

Op de dag af 29 jaar nadat de Oekraïense kernreactor in Tsjernobyl ontploft demonstreert een tiental mensen in Almelo bij de ingang van Urenco: een demonstratieve herdenking, noemen ze het zelf. Urenco in Almelo is wereldwijd een van de grootste verrijkingsfabrieken en verrijkt de brandstof voor ongeveer 10% van alle kerncentrales wereldwijd.
Er wordt in Nederland al enige tijd gepraat over het verkopen van het Nederlandse deel van Urenco, nadat het kabinet dit voornemen in mei 2013 bekend maakte, De demonstranten vinden dat Urenco niet geprivatiseerd maar gesloten moet worden. En “het zou goed zijn als dit besluit daadwerkelijk genomen werd vóór de 30ste herdenking volgend jaar”, aldus het persbericht van VEDAN (Vredes- En Duurzaamheids-Activiteiten Netwerkstad).

Bijlage:
Protest bij excursie nucleaire industrie Urenco

25 maart 2014

Onder enorme belangstelling van media protesteren een tiental actievoerders in Almelo bij de vestiging van uraniumverrijker Urenco op het moment dat een excursie aankomt met nucleaire industrie vertegenwoordigers. De bus is afkomstig uit Amsterdam waar deelnemers van de Nuclear Industry Summit als uitje kunnen kiezen uit verschillende excursies. Onder andere naar Urenco Almelo dus. Urenco is ook één van de sponsors en organisatoren van de NIS. Een gotspe, aldus organisator Enschede voor Vrede, omdat juist Urenco flink heeft bijgedragen heeft aan de “nucleaire ónveiligheid”. Niet alleen kwam de brandstof voor de kerncentrale in Fukushima daar vandaan, ook “staat Urenco, via de spionage-activiteiten van Abdul Qadir Khan, aan de basis van de Pakistaanse, Iraanse en Noord-Koreaanse kernwapenprograma’s”. Ook een team waarnemers van de OVSE is aanwezig, die het politiebeleid gedurende de NSS monitored.
"Vasten tegen verrijking"

29 januari 1978

In de Kloosterkerk in Den Haag, vlak bij het Binnenhof, start een groep mensen op zondag 29 januari met een vastenactie tegen de mogelijke uitbreiding van de UCN en de levering van verrijkt uranium aan (militaire dictatuur) Brazilië. Het merendeel van de mensen die vasten “wordt geïnspireerd door de bijbelse boodschap en wij vertrouwen erop velen van U op grond van deze gemeenschappelijke achtergrond aan te kunnen spreken”, staat er in een verklaring aan Tweede Kamerleden. “Zeer ernstig vinden wij ook dat het kernenergieprogramma van de Braziliaanse militairen ten koste gaat van de armen in Brazilië. Dit bezwaar lijkt in Uw overwegingen nauwelijks een rol te spelen.
Door allerlei moties (o.a. van dissidente CDA-er Van Houwelingen) wordt er vooraleerst geen definitieve beslissing genomen en in de loop van de week wordt de actie gestopt.

Bijlagen:
ANVJ tegen ultracentrifuge en duitse atoombewapening

24, 25 mei 1969

Het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond de jongeren-afdeling van de Communistische Partij Nederland (CPN) heeft in de jaarlijkse Pinksteracties ook aandacht voor "het Kistemaker projekt": de verrijking van uranium door middel van ultracentrifuges. Niet lang daarvoor is besloten dat de proeffabriek in Almelo gebouwd moet worden. De ANVJ is bang voor het project want "het stelt de Westduitse revanchisten in staat om goedkoop aan atoomwapens te komen". Maar het hoofdthema van de activiteiten, die bestaan uit een estafette naar het Zuid-Limburgse Brunssum waar het NAVO-hoofdkwartier moet komen, en een aantal demonstraties verspreidt door Nederland, is de eis van een "onafhankelijke Nederlandse politiek". In de vergunning voor de demonstratie in Utrecht op zondag 25 mei, staat dat "uitsluitend de volgende leuzen mogen worden gebruikt". Dan volgt een lijst met 14 goedgekeurde leuzen, waaronder "Ultra-centrifuge niet in Duitse handen" en "Kistemaker bommenmaker".

Bijlagen:
'Verrijk eens iets anders' in Almelo

24 december 1981 - 1 januari 1982

Als bezinning op nieuw te voren acties, maar ook om in gesprek te komen met omwonenden, directie, werknemers en politie zijn een tiental activisten een week lang in een regenboogtent bij de hoofdpoort va Urenco in Almelo. Want “na de platgespoten blokkade van de Dodewaardse kerncentrale heeft bij velen het gevoel gewekt dat het zo niet langer kan”. Het is een pleidooi voor geweldloosheid; niet alleen structuren, maar mensen zelf moeten veranderen: “met geweld, met negatieve energie, lukt dat niet”. “Wij hopen met deze duik in het onbekende de diskussie binnen de anti-kernenergie-beweging over “hoe nu” te stimuleren en te inspireren. Door aan te tonen dat het niet alleen kernenergie is, waar het om gaat, maar dat kernenergie slechts de kapstok is voor de struktuur van bezit en uitbuiting waarop de westerse kultuur gebaseerd is en dat daarom áls die kerncentrale en de verrijkingsfabriek dicht zijn, het probleem bij lange na niet opgelost is”.

Bijlage:
Locale Actiedag: tegen UCN & voor milieuvriendelijk energiebeleid

29 april 1978

Om na de grote demonstratie begin maart tegen de UCN in Almelo de druk op de ketel te houden, wordt er een lokale actiedag georganiseerd. In zo'n 16 steden vinden activiteiten plaats, waaronder op een aantal plaatsen acties.
In Utrecht vertrekt er om 2 uur vanaf Mariaplaats een demonstratie door het centrum van de stad. De door het Utrechts Energie Werkverband georganiseerde tocht eindigt op het gemeentehuis waar een petitie wordt aangeboden en aangedrongen wordt op een duidelijk, milieuvriendelijk provinciaal energiebeleid.
Locale Actiedag: tegen UCN & proefboringen

29 april 1978

Om na de grote demonstratie begin maart tegen de UCN in Almelo de druk op de ketel te houden, wordt er een lokale actiedag georganiseerd. In zo'n 16 steden vinden activiteiten plaats, waaronder op een aantal plaatsen acties.
In Groningen vindt een grote manifestatie plaats met als sprekers vertegenwoordigers van de vakbeweging, de polemoloog Hylke Tromp en Klarisse Nienhuys. De nadruk ligt op de relatie tussen uitbreiding van het ultracentrifugeproject en de aangekondigde proefboringen in Oost-Groningen en Drenthe voor de opslag van radioactief afval. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de zogenaamde AAP-Groepen: Alarmgroepen Atoomplannen.
Inhoud syndiceren