tegen nog iets anders

Actie tegen soepele stralingsnormen

11 december 1986

Vereniging Milieudefensie biedt in verschillende steden (o.a. Nijmegen en De Bilt, één van de meest door Tsjernobyl getroffen Nederlandse gemeentes) mogelijk door Cesium besmet voedsel aan de burgemeesters aan. Met deze actie protesteert Milieudefensie tegen de te soepele normen die gelden voor radioactief Cesium in voedsel.
Milieudefensie vraagt de Nederlandse regering de norm voor radioactief Cesium in voedsel met tenminste een factor tien te verlagen. De norm is nu 600 becquerel per kilo. Die norm is strijdig met de totale stralingsbelastingsnorm van 100 millirem per jaar. Maar ook wordt er geen rekening gehouden met risicogroepen, zoals kleine kinderen.

Bijlagen:
Demonstratie tegen NSS

23 maart 2014

De beveiliging van de Nuclear Security Summit in Den Haag is enorm, maanden van te voren worden er mededelingen gedaan over enorme aantal demonstranten (‘relschoppers’) uit de hele wereld die zouden afreizen naar de Hofstad –terwijl er geen enkele aanwijzing is voor dergelijke voorspellingen- zorgen er wel voor dat veel burgerlijke vrijheden tijdelijk worden opgeschort. Demonstreren in de buurt van het congresgebouw mag niet, dat kan wel ergens achteraf, maar eigenlijk mag een route lopen helemaal niet.
Het doorgaan van de demonstratie op zondagmiddag 23 maart kan alleen door een kort geding afgedwongen worden. Ondanks de hetze en een enorme politiemacht nemen er toch zo’n 350-400 mensen deel aan de strijdbare demonstratie. Op het plein bij het stadhuis luisteren ze nog naar een aantal sprekers die verschillende aspecten van het protest belichten, onder andere Fatima Faid van de Stadspartij die het een schande vindt dat “er miljoenen worden uitgegeven aan de top, terwijl er in Den Haag 30.000 kinderen onder de armoede grens leven.

Bijlagen:
Uranium voor Borssele uit Zeeland?

18 januari 2011

Onbekenden hebben het weekend van 16 januari per aangetekende post een persbericht verspreid namens energiebedrijf Delta, waarin staat dat Delta uranium gaat winnen in de provincie Zeeland. “Dat bericht is vals”, benadrukt de woordvoerder van Delta en overweegt juridische stappen. In de periode daarvoor zijn een tweetal rapporten uit de jaren 1969-1971 herontdekt waaruit blijkt dat er winbare uraniumvoorraden in de Zeeuwse bodem aanwezig zijn. Delta haalt uranium voor Borssele nu uit Kazachstan, waar het met grote milieuschade wordt gewonnen. In Nederland zou een groot gedeelte van het ertsafval dat bij de mijn achtergelaten wordt, opgeslagen moeten worden bij de Covra, omdat het binnen de normen van radioactief afval valt. Hierdoor is uraniumwinning in Nederland (of eigenlijk binnen West-Europa) te duur door strengere milieueisen.
Stop import vuile stroom

10 mei 2001

Greenpeace bezet een hoogspanningsmast in Limburg en hangt een groot spandoek op: ‘Stop de import van vuile stroom’. Dit is een van de 5 locaties waar elektriciteit Nederland binnen komt. Uit een studie uitgevoerd in opdracht van de milieuorganisatie blijkt dat de Nederlandse elektriciteit steeds vuiler wordt door de stijging van de import van stroom uit kernenergie en kolen.
Actie tegen militaire toepassing verarmd uranium

5 april 1998

Elf mensen worden opgepakt op vliegbasis Gilze-Rijen bij een actie tegen het gebruik van verarmd uranium in militaire wapensystemen. Op de basis staan Apache helikopters waarin dit restproduct van uraniumverrijking wordt toegepast als bepantsering. Ook in munitie wordt, vooral door de VS, steeds meer verarmd uranium gebruikt; het is heel zwaar en ontbrandt bij inslag; een groot militair strategisch voordeel. Nadeel is echter de besmetting met uranium deeltjes. In Irak zijn de gevolgen al zichtbaar en zijn hele gebieden vervuild. Tweede Paasdag (13 april) is de (jaarlijkse) Paasmars voor Ontwapening en Vrede in Gilze-Rijen. Ook daar is veel aandacht voor verarmd uraniumwapens.
Actie tegen bestralen voedsel

26 september 1991

De eerste directe actie tegen voedselbestraling in Nederland, en ook nog eens de eerste keer dat de anti-kernenergie beweging hier actie tegen voert. Ongeveer 20 mensen bezetten het internationale hoofdkantoor van Gammaster in Ede. Ze vinden dat voedselbestraling overbodig is, niet geheel ongevaarlijk, radioactief afval produceert en wordt gebruikt als legitimatie van kernenergie. De actie is ook uit solidariteit met het verzet tegen een nieuwe vestiging van Gammaster in Westport, Ierland.
Later blijken er bij de bezetting berichten gevonden te zijn over een, tot dan toe nog niet in de pers verschenen, ernstig ongeluk in Israël een jaar eerder, waarbij een werknemer zoveel straling opliep dat hij binnen enkele dagen overleed.

Bijlage:
Aanhouding voor wat?

3 april 1990

In Middelburg worden 2 mensen aangehouden. “Rara verdachten”, volgens de politie, “die belangstelling zouden hebben gehad voor het gebouw van de PZEM of dat van de COVRA”. Ze hielden zich verdacht op in een geparkeerde auto en waren in bezit van flitslampen en technische tekeningen. “We weten dat dit materiaal kan worden gebruikt om explosieven te fabriceren”, volgens een politiewoordvoerder.
Kernonderzeeër in Rotterdam

4 november 1989

Actievoerders van MariNEE ontvouwen een 50 meter lang reuzenspandoek bij het Stadhuis in Rotterdam “Er drijft een kernreactor in uw stad, wist u dat?”. Aanleiding is het afmeren van de Amerikaanse onderzeeër Bergall, die aangedreven wordt door een kernreactor en kernwapens aan boord heeft. Hoewel de gemeenteraad van Rotterdam zich zelf tot Kernwapenvrije gemeente heeft benoemd, blijft het heel stil aan de Coolsingel.
Inhoud syndiceren