2012

Demo om publiek bewust te maken

20 maart 2012

Een kleine groep activisten uit de Dordtse kraakbeweging maakt het winkelend publiek door middel van een ludiek kernafval transport en flyers bewust van het gevaar van kernenergie. Het klungelige transport moet aantonen dat de risico's met kernenergie altijd onaanvaardbaar groot zijn. “In plaats van nieuwe kerncentrales te bouwen moet men onderzoek doen naar echte duurzame oplossingen, zoals energie uit wind, zon of water. Dat, en natuurlijk zelf bezuinigen op je energiegebruik, is de enige manier om de planeet leefbaar te houden voor alle bewoners, nu én in de toekomst!

Bijlagen:
Internationale actiedag tegen uranium ook in Almelo

29 september 2012

Op een bijeenkomst in Duitsland in januari is 29 september (de dag dat in 1957 in Rusland een radioactieve afvalopslag bij Mayak explodeerde) uitgeroepen tot international actiedag tegen de uraniumindustrie. Groepen in het oosten van het land besluiten het verband te leggen tussen de 2 verrijkingsfabrieken in Gronau en Almelo die tenslotte maar 40 kilometer van elkaar liggen. In het centrum van Gronau wordt 's morgens door middel van een menselijke keten aandacht besteedt aan banken die in kernenergie investeren. 's Middags in Almelo nemen zo'n 50 mensen deel aan een manifestatie die vooral ingaat op de milieu en gezondheidsgevolgen van uranium mijnbouw. Met een verrassingsbezoek aan de verrijkingsfabriek wordt de dag afgesloten.

Bijlage: Pamflet van de actie
Solidair met verzet tegen Koodankulam

21 september 2012

In India wordt al jaren geprotesteerd tegen de bouw van de Russische kerncentrales in Koodankulam. Nu het opstarten van de reactoren dichterbij komt, weliswaar enorm vertraagd, neemt het protest van de lokale bevolking toe. Door politieoptreden komen in september twee mensen om het leven en duizenden worden gearresteerd, soms op aanklachten waar de doodstraf voor kan worden gegeven. Om de strijd tegen Koodankulam te steunen en solidariteit te tonen met de lokale bevolking, demonstreren ongeveer 25 mensen bij de Indiase Ambassade in De Haag tegen de repressie.

Bijlagen:
Op de Dam solidair met Japanse demonstranten

29 juli 2012

Op het moment dat er in verschillende steden in Japan enorme antikernenergie-demonstraties plaatsvinden tegen het feit dat er na Fukushima in Japan voor het eerst weer kerncentrales opgestart zullen gaan worden (alle ruim 50 kerncentrales werden na Fukushima gesloten), wordt er op de Dam in Amsterdam een solidariteitsdemonstratie gehouden. Het is een initiatief van in Nederland verblijvende Japanners samen met Wise en Laka. De twee uur durende manifestatie van Japanse cultuur en toespraken wordt door ongeveer 100-125 mensen bijgewoond terwijl veel toeristen even blijven staan luisteren of de fototentoonstelling bekijken. Als afsluiting wordt een menselijke keten gevormd en een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers.

Bijlagen:
Prins per helikopter naar opening

7 juni 2012

Met zijn uraniumverrijkingsfabrieken is Urenco een cruciale wereldspeler. Prins Willem Alexander is uitgenodigd om de nieuwste productiehal van de fabriek in Almelo te openen. Veel mensen vinden dat vreemd omdat hij zich herhaaldelijk uitgelaten heeft over de noodzaak van een transitie naar duurzame energie. Enschede voor Vrede roept in een petitie, die in korte tijd door honderden mensen wordt ondertekend, de prins op niet naar de opening te gaan, maar de Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat hij toch zal gaan.
Bij de poort demonstreren ongeveer 30 mensen tegen uraniumverrijking en kernenergie, maar Willem Alexander komt en vertrekt per helikopter. Sinds een jaar is de op dit moment in coma liggende Prins Friso opgenomen in de directie van het international bedrijf.

Bijlagen:
Herdenking Fukushima in Middelburg

10 maart 2012

Ongeveer 50 mensen herdenken op de markt in Middelburg de ramp met de kerncentrales in het Japanse Fukushima en waarschuwen voor het gevaar van kernenergie. Op 11 maart is het precies een jaar geleden dat de aardbeving en tsunami de kerncentrales aan de Japanse oostkust zo ernstig beschadigden dat een aantal kernsmelting met explosies plaatsvonden en honderdduizenden mensen moesten worden geëvacueerd. De Japanse milieubeweging heeft opgeroepen wereldwijd de ramp te herdenken. In toespraken wordt de situatie in Japan uitgelegd en de reactie in diverse Europese landen; er wordt onder meer aandacht besteedt aan de Duitse 'ausstieg' uit kernenergie. Ook iemand uit België verteld van de plannen om de kerncentrales te sluiten en roept op de volgende dag mee te lopen in de demonstratie in Brussel.
In de week ervoor is met een film en informatie door geëvacueerde inwoners van de streek rond Fukushima in de bibliotheek van Middelburg ook al aandacht aan de ramp besteedt.

Bijlagen:
Evacuatie-zone Borssele gevisualiseerd

24 februari 2012

Om aandacht te vragen voor de gevolgen van een kernramp in Zeeland, plaatsen anti-kernenergie demonstranten 10 gele borden in een straal van 20 km rondom de centrale in Borssele met de tekst: 'einde evacuatiezone'. De straal van de evacuatiezone in Fukushima, Japan, nu bijna een jaar geleden, bedroeg ook 20 km, maar had op sommige plekken veel groter moeten zijn. Zo'n evacuatiezone rond Borssele zou ongeveer geheel Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen treffen.
Borssele-2 voor derde keer gecanceld: feestje!

18 februari 2012

Op 23 januari komt de officiële mededeling van Delta: het plan voor een nieuwe kerncentrale wordt 'voor enkele jaren' in de ijskast gestopt. Als reden geeft het bedrijf economische motieven op, maar ook duidelijk is dat het draagvlak in Zeeland (en dus ook onder de aandeelhouders) niet zo groot is als gedacht. Ongeveer op hetzelfde moment laat ook RWE weten te stoppen met de voorbereidingen voor een kerncentrale in Zeeland.
Op 18 februari viert het Zeeuws actiecomité ‘Borssele 2, Nee’ een feestje in Middelburg omdat het zo blij is met het besluit van energiebedrijf Delta om geen tweede kerncentrale te bouwen. Iedereen die een button draagt met de tekst ’Kernenergie? Nee bedankt’ krijgt bij de ingang een consumptiebon. Niet direct een actie, maar ook weer wel… Het Zeeuws Comitee Borssele 2 Nee! zal zich in de maanden daarna opheffen.
Afval bij ministerie

8 februari 2012

Op de dag dat minister Verhagen spreekt met een aantal gealarmeerde Brabantse politici die zich zorgen maken over de mogelijke ondergrondse opslag van kernafval in hun gemeente, hangt Greenpeace een groot spandoek aan de gevel van het ministerie. Om de minister aan te moedigen de juiste keuze te maken; zijn nucleaire ambities bij het vuilnis te zetten en te kiezen voor schone energie. Voor de ingang van het ministerie worden 400 knalgele vuilniszakken opgestapeld die voorzien zijn van het nucleaire waarschuwingsteken.

Bijlagen:
Een megaton afval

Januari 2012

Bij een aantal Nederlandse gemeentehuizen staan opeens gele vuilniszakken op de stoep met nucleaire waarschuwingstekens. Het is een actie van Greenpeace, die aandacht vraagt voor de ondergrondse opslag van kernafval. In 80 gemeenten die theoretisch in aanmerking zouden kunnen komen voor dergelijk opslag zijn moties aangenomen door de gemeenteraad die afval op en onder gemeentegrond verbiedt.
Duizenden mensen hebben een actiepakket felgele actie-vuilniszakken en een masker van minister Verhagen (Economische Zaken) aangevraagd en achtduizend mensen hebben een oproep aan hun wethouder gestuurd om de motie in te dienen en te steunen.
Inhoud syndiceren