2005

Greenpeace: wil Noord-Holland ondergrondse kernafval opslag?

18 april 2005

Greenpeace is met een vrachtwagen vol ‘kernafvalvaten’ in de hoofdstad van Noord-Holland, Haarlem. Greenpeace wil daar van de Commissaris van de Koning horen of die provincie al het Nederlands kernafval ondergronds wil opslaan. Op 27 maart 2003 hebben acht provincies (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Noord-Brabant, Gelderland, Limburg) aan de regering laten weten dat ze tegen ondergrondse opslag van kernafval in hun provincies zijn. Vier provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht) hebben opslag van kernafval nog niet officieel afgewezen. De provincie Zeeland heeft geen klei of zoutlagen, en kan het kernafval dus niet ondergronds opslaan. In Noord-Holland, Utrecht en een klein stukje Zuid-Holland zijn wel mogelijke geschikte kleilagen. Utrecht heeft echter laten weten dat de kleilagen onder de provincie te dun zijn om het kernafval in op te slaan.

Bijlagen:
"Als de romeinen kerncentrales hadden...."

23 november 2005

"Als de Romeinen kerncentrales hadden moesten wij nu nog het kernafval bewaken". Dat is de boodschap op een groot spandoek dat activisten van Greenpeace op de kerncentrale in Borssele willen hangen. Het lukt wel op het terrein te komen, maar ophangen wordt verhindert door de beveiligingsdienst. De actie is een protest tegen het langer open houden van de centrale (tot 31-12-2033!), iets wat de staatssecretaris één dezer dagen met de Kamer wil regelen.

Bijlagen:
Greenpeace boos: radioactief afval in Hofvijver

22 juni 2005

In ongekend sterke bewoordingen ("energiebeleid kabinet rampzalige draaikonterij") typeert Greenpeace het beleid van dit kabinet. Vlak voor het kamerdebat over de sluiting van Borssele, en nadat D66 gezegd heeft akkoord te gaan met langer open houden, gooit de actiegroep 200 vaten met 'kernafval' in de Hofvijver, vlakbij de Tweede Kamer. "Dit kabinet, inclusief D66 dat zegt tegen kernenergie te zijn, doet net of het openhouden van kerncentrale Borssele weinig nadelen heeft, omdat de reactor er nu eenmaal toch al staat. Maar kernenergie is nooit veilig," aldus Greenpeace. "Borssele produceert elke tien jaar 200 afvalvaten met hoogradioactief afval. Alleen daarom al is kernenergie nooit een oplossing voor klimaatverandering. Daarnaast zijn er de veiligheidsrisico’s. Borssele is met haar 32 jaar al één van de oudste kerncentrales ter wereld en kerncentrales zijn een gevaarlijk zwakke plek voor terrorisme." Kamerleden en andere belangstellenden krijgen door Straattheater Bries11 een nota overhandigd over 'het kind van de rekening' van kernenergie. Vooral D66 -'windvaan inzake Borssele'- krijgt er van langs.

Bijlagen:
Activisten Greenpeace voor derde keer op koepel kerncentrale

19 mei 2005

Enkele actievoerders van Greenpeace hangen op de koepel van de kerncentrale in Borssele grote doeken en schilderen daar grote scheuren op. Zo'n 40 activisten kunnen vrij gemakkelijk via ladders over de hekken op het kerncentraleterrein komen, de bewakingsdienst vol verbazing achter zich latend. De activisten zijn verkleed als kernafvalvaatjes en protesteren tegen het mogelijk langer openblijven van de kerncentrale en het presenteren van kernenergie als oplossing voor het klimaatprobleem. En dus tegen de ontkenning van de problemen: Kernenergie is niet veilig en er is ook geen oplossing voor het afvalprobleem. Het is de derde keer dat het actievoerders lukt om op de koepel van de kerncentrale te komen. Later wordt Greenpeace veroordeelt tot het betalen van een flinke schadevergoeding voor deze actie.

Bijlagen:
Almelo: jaarlijkse herdenking Tsjernobyl

23 april 2005

Aan de jaarlijkse Tsjernobyl herdenking in Almelo doen dit jaar zo'n 80 mensen mee. De stoet vertrekt vanuit de binnenstad en loopt de 5 kilometer naar het UCN-terrein op het industrieterrein. De demonstratie heeft een internationaal, maar tegelijkertijd regionaal karakter, door een groep mensen uit het nabijgelegen Duitse Gronau. Door de verschillende sprekers wordt aandacht besteed aan de juridische strijd tegen de capaciteitsuitbreiding van de uraniumverrijkingsfabriek, de hernieuwde discussie over het langer open houden van kerncentrale Borssele en de relatie van de UCN met de defensie-industrie (o.a. de Joint Strike Fighter) en de verspreiding van kernwapentechnologie.

Bijlagen:
Oproep aan aandeelhouders Essent: sluit Borssele

21 april 2005

Hoewel de Essent aandeelhoudersvergadering in het teken staat van het salarisniveau, vragen WISE en Natuur en Milieu ook aandacht van de in grote getale gekomen aandeelhouders voor een andere kwestie: de sluiting van de kerncentrale in Borssele. Essent is voor 50% eigenaar van de kerncentrale en de aandeelhouders van Essent zijn gemeentes en provincies. Aan de aandeelhouders wordt een brief uitgedeeld waarin ze gevraagd wordt akkoord te gaan met sluiting en van de overheid in ruil daar voor geld te krijgen om te investeren in werkelijk duurzame energievoorziening.
Ook in Apeldoorn protest uraniumexport naar Rusland

14 april 2005

Het tweede transport dit jaar met verarmd uranium van de verrijkingsfabriek in Gronau naar Rusland dat per trein naar Rotterdam vervoerd wordt. Ook dit keer weer een actie er tegen, dit keer in Apeldoorn waar leden van de SP een picket-line langs het spoor houden als de trein voorbij rijdt. Het uranium blijft voor het grootste deel achter in Rusland en wordt daarom als export van afval gezien.
Plutonium Borssele bruikbaar in kernwapens

7 april 2005

Het tweede transport van de opwerkingsfabriek in het Franse La Hague komt in het diepste geheim (of interesseert niemand zich ervoor?) aan bij de COVRA in Borssele. Greenpeace doet nog een symbolische actie. Omdat niemand weet wat te doen met het plutonium dat uit de brandstof wordt gehaald bij opwerking, bied Greenpeace een enorme 'kernbom' van 6 bij 2 meter aan bij de opslagplaats van hoogradioactief kernafval. De kerncentrale Borssele 'produceert' per jaar ruim 100 kilo plutonium, hetgeen, ook al wordt dat vaak tegengesproken, geschikt is voor kernbommen.
Opnieuw protest tegen export afval naar Rusland

3 maart 2005

Zo'n dertig activisten demonstreren in Hengelo tegen een transport van Gronau naar Rotterdam met uranium. Van de in grote hoeveelheid aanwezige sneeuw wordt dankbaar gebruik gemaakt om de trein met 13 wagons te bekogelen met sneeuwballen. Tegen het transport was ook in Gronau en Muenster al veelvuldig actie gevoerd. Ook vorig jaar was er in Hengelo een actie tegen een dergelijk transport. De belangstelling om met anti-kernenergie acties mee te doen lijkt, zeker ook in de grensstreek, te groeien. De wagons vervoeren verarmd uranium dat naar Rusland gebracht wordt waar het herverrijkt wordt tot natuurlijk niveau en waar heel veel radioactief afval achterblijft.

Bijlagen:
Borssele nog langer open?

24 februari 2005

Bij het spoeddebat over staatssecretaris Van Geel's uitlatingen over het langer open houden van de kerncentrale in Borssele (nog langer dan de afgesproken 40 jaar in bedrijf -dus eind 2013), aangevraagd door GroenLinks, PvdA en SP, protesteren op het Plein voor de Tweede Kamer milieuorganisaties. Rond het Plein worden 200 grote vaten neergezet die de hoeveelheid hoog radioactief afval symboliseren die Borssele in 10 jaar oplevert. Zo'n 80 demonstranten staan uren in de kou om hun ongenoegen kenbaar te maken. Opeens lijkt de discussie helemaal weer terug te zijn en het journaal opent er zelfs mee. Het debat levert weinig op omdat de cijfers waarmee Van Geel zijn verhaal onderbouwt dat sluiten heel duur is, pas later openbaar worden.

Bijlagen:
Inhoud syndiceren