Uranium voor Borssele uit Zeeland?

18 januari 2011

Onbekenden hebben het weekend van 16 januari per aangetekende post een persbericht verspreid namens energiebedrijf Delta, waarin staat dat Delta uranium gaat winnen in de provincie Zeeland. “Dat bericht is vals”, benadrukt de woordvoerder van Delta en overweegt juridische stappen. In de periode daarvoor zijn een tweetal rapporten uit de jaren 1969-1971 herontdekt waaruit blijkt dat er winbare uraniumvoorraden in de Zeeuwse bodem aanwezig zijn. Delta haalt uranium voor Borssele nu uit Kazachstan, waar het met grote milieuschade wordt gewonnen. In Nederland zou een groot gedeelte van het ertsafval dat bij de mijn achtergelaten wordt, opgeslagen moeten worden bij de Covra, omdat het binnen de normen van radioactief afval valt. Hierdoor is uraniumwinning in Nederland (of eigenlijk binnen West-Europa) te duur door strengere milieueisen.