Goes

Jodiumpil bij presentatie rampenplan

21 februari 1990

Aan de Zeeuwse Commissaris van de koningin wordt het rampenplan aangeboden. Dit plan behelst een draaiboek te zijn hoe gehandeld moet worden bij een ramp met de kerncentrale te Borssele. Volgens ‘Stop Borssele’ is zo’n rampenplan een schijnoplossing: “ons wordt het idee opgedrongen dat kernenergie veilig is als er een rampenplan beschikbaar is”. Verdere bedenking van de actiegroep is onder meer dat het plan niet voorziet in paniek reacties: “mensen laten zich niet door een overheid bemoederen als andere belangen (bijv. veiligheid gezin) voorop staan.” Ook het feit dat in het nu beschikbare plan alles is gebaseerd op zgn. stralingsgebieden in cirkels, terwijl “een kind weet dat de vrijkomende radio-aktieve straling zich niet in een cirkel verplaatst maar door de wind in een bepaalde richting geblazen en verspreidt wordt” wordt vreemd gevonden. ‘Stop Borssele’ ziet zich dan ook genoodzaakt “wederom aktie te voeren tegen de kernenergie lobby.” Alle bezoekers én de CdK krijgen jodiumtabletten aangeboden.

Bijlagen:
Werknemers toeleveringsbedrijven Borssele aangesproken

24 september 1981

De Zeeuwse actiegroep ‘Stop Borssele’ staat ’s morgens vroeg aan de poort van een tweetal bedrijven in Goes en Vlissingen. Arbeiders krijgen een stencil met daarin een oproep zich te bezinnen op hun werk. De bedrijven, AKF in Goes en Kon. Mij De Schelde in Vlissingen, zijn namelijk toeleveringsbedrijven van de kerncentrale Borssele. Specifiek de vakbondsleden worden aangesproken: de vakbonden hebben zich namelijk meermaals uitgesproken tegen kernenergie. Werkgelegenheid niet tot iedere prijs. “Wij roepen u op te breken met de huidige ekonomische orde, die er op uit is zo goedkoop mogelijk te produceren ten korte van de werknemers en de werkgelegenheid. Nieuwe initiatieven kunnen uitkomst bieden. Met name door het beslissingsrecht over de te produceren produkten bij de werknemers te leggen.(..) Door uw vakbond onder druk te zetten kunnen nieuwe plannen verwezenlijkt worden. Wordt daarom allen aktief.

Bijlagen:
Beweging in Zeeland tegen Borssele-2

21 juni 2010

Bij de aandeelhoudersvergadering van Delta in Goes demonstreren zo'n 60 mensen tegen de plannen van het bedrijf om een kerncentrale te bouwen. Bij het Stadskantoor in Goes, waar de vergadering plaatsvindt, is een gevarieerd programma met sprekers en muziek. Ook worden de meer dan 1000 opgehaalde handtekeningen tegen Borssele 2 aangeboden aan Delta-directielid Louter. De manifestatie krijgt regionaal veel positieve aandacht. Met de twee op korte termijn georganiseerde activiteiten, maakt het Comite duidelijk dat er wat begint te bewegen in het Zeeuwse.
De rest van het jaar wordt door Comité B2Nee! vooral besteed aan het organiseren en bezoeken van debatten.
Stel bouw kerncentrales uit!

31 januari 1976

Ruim 300 mensen demonstreren eerst bij de kerncentrale in Borssele en later in Goes. Het is georganiseerd door het pas opgerichte Landelijk Energie Komitee (een overkoepelende organisatie van veel antikernenergie groepen, maatschappelijke organisaties en politieke partijen). Het LEK besluit tot de demonstratie door de plannen voor een tweede kerncentrale in Borssele waarvan al lang sprake is. Volgens de deelnemers moet het besluit voor drie nieuwe kerncentrales in Nederland minstens tot 1980 uitgesteld worden.
Stencil voor kerkgangers

6 mei 1973

Bij het uitgaan van kerken in Borssele, 's Heerenhoek, Nieuwdorp, Middelburg, Vlissingen en Goes worden stencils uitgedeeld tegen de kerncentrale. Het is de eerste activiteit van het Moratorium Komitee Nederland in een week vol informatievoorziening. Het Komitee (ontstaan in Frankrijk en in veel Europese landen actief) pleit voor een moratorium van tenminste 5 jaar op het bouwen/in gebruik nemen van kerncentrales. In die periode moet er dan een serieuze discussie gevoerd worden over afremming van de energiegroei en over andere manieren om energie op te wekken.

Bijlagen:
Inhoud syndiceren