Middelburg

Vlag als schaamlap

18 december 1984

De beeldengroep vóór het hoofdkantoor van de PZEM in Middelburg krijgt een 'schaamlap' omgehangen. 'Stop Borssele' vindt dat het elektriciteitsbedrijf zich moet schamen voor de plannen voor een nieuwe kerncentrale. Op verschillende plekken in de stad worden vlaggen (halfstok) opgehangen die duidelijk maken dat de uitkomst van de Brede Maatschappelijke Discussie toch echt anders was dan toestemming voor nieuwe kerncentrales ('Met de BMD tegen Borssele twee'). Volgens de actiegroep wordt de BMD "nu de nek omgedraaid, omdat de uitslag niet in overeenstemming is met het regeringsbeleid". Aan de vlaggenactie nemen zo'n 20 mensen deel.

Bijlage:
"Borssele's sloop = Zeelands hoop"

25 mei 2016

De kerncentrale Borssele levert de eigenaar Delta al enige tijd verlies op. Delta zegt dat het nog steeds het goedkoper is om de kerncentrale in bedrijf te houden dan nu te sluiten en te ontmantelen. Het is, zeggen ze, alleen maar een kwestie van de lage energieprijs, en die gaat wel weer aantrekken rond het jaar 2020. Milieuorganisaties denken daar duidelijk anders over. Bij de aandeelhoudersvergadering van Delta in Middelburg, waar besloten moet worden hoe verder met de kerncentrale, bieden Laka, Greenpeace, Wise, Stop Borssele, en anderen een grote sloophamer aan met het advies om snel de kerncentrale in Borssele af te breken. Dat zou de verliezen beperken en nog wat werkgelegenheid genereren. Delta verkeert door de verliezen van de kerncentrale in zwaar weer, moet saneren en wil eigenlijk van de kerncentrale af. Maar verkopen lukt niet. Uiteindelijk wordt de kerncentrale in een apart bedrijf ondergebracht, ook omdat Rijk ondanks herhaalde verzoeken, geen geld in de kerncentrale wil steken.

Bijlagen:
'Champagne nucléaire' voor energiebedrijf Delta

22 oktober 2009

Actievoerders van Greenpeace bieden energiebedrijf Delta een flinke fles gifgroene ‘Champagne nucléaire’ aan. Delta is namelijk gestegen naar de tweede plaats van de meest vervuilende energiebedrijven, blijkt uit onderzoek. Reden is het plan voor een nieuwe kerncentrale. “Als energiebedrijven op deze voet doorgaan, stevenen we af op een klimaatramp,” aldus Greenpeace. “De overheid is nu aan zet om ze met ambitieus en duidelijk klimaatbeleid de omslag naar schone energie te laten maken.” Greenpeace roept Delta op de plannen te staken en de miljarden te investeren in een windpark voor de Zeeuwse kust. "Wij delen die visie van Greenpeace niet," laat het bedrijf weten.
Solidariteit met "plakkers'

30 januari 1982

‘Stop Borssele’ organiseert op de Lange Delft in Middelburg een manifestatieve actie uit solidariteit met een rechtszaak die drie van haar ‘leden’ de week erna hebben. Die staan namelijk terecht voor ‘poging tot plakken’. Tijdens de Dodewaard-gaat-dicht acties in september 1981 wilde men middels affiches de aandacht vestigen op het weigeren van atoomstroom. Maar voor de plakkers ook maar hadden kunnen beginnen, werden ze al opgepakt. Voor ‘Stop Borssele’ het bewijs “dat de ‘gezagsbewaarders’ deze groep en haar activiteiten nauwlettend volgde”.

Bijlagen:
Model kerncentrale Borssele mag niet in miniatuur Walcheren

19 juli 1981

Stop Borssele heeft in de toeristische attractie Miniatuur Walcheren in Middelburg een waarheidsgetrouwe miniatuurkopie van de kerncentrale Borssele geplaatst. De actiegroep zegt dat “de kerncentrale in de 10 jaar van haar bestaan zo’n wezenlijk onderdeel is gaan vormen van de Zeeuwse samenleving”, dat een afgietsel op schaal zeker in Miniatuur Walcheren thuishoort. Directie en bestuur daarvan denken er anders over en het loeizware ding (voor een groot deel van beton) wordt verplaats naar de bosjes aan de rand van het terrein en geeft het op als ‘gevonden voorwerp’.
'De Schreeuw' als protest tegen Borssele

25 oktober 2013

De kerncentrale in Borssele is 40 jaar oud. WISE herdenkt dat voor het gebouw van eigenaar Delta. Actievoerders zitten zwijgend voor het kantoor verkleed als de schreeuw van Munch.
Aan plaatsvervangend directeur Frank Verhagen word een model van de kerncentrale (met scheuren in de koepel) overhandigd. Een juridische procedure van Laka bij de raad van State om de kerncentrale te laten stilleggen omdat de levensduurverlenging tot 2034 niet op tijd geregeld is, mislukt.
De kerncentrale ligt op dat moment overigens een aantal maanden stil wegens een kapotte generator. Delta heeft het ook al moeilijk: het faillissement van Thermphos in Vlissingen levert het bedrijf ook een miljoenenschade op.

Bijlagen:
Regionale manifestatie Middelburg

20 oktober 1984

Ongeveer 300 mensen nemen deel aan een regionale manifestatie tegen de plannen voor een nieuwe kerncentrale in Borssele. De manifestatie is georganiseerd door het Zeeuws Platform Tegen Kernenergie die ook beloofd spontane acties te gaan voeren als de regeringsplannen omtrent nieuwe kerncentrales bekend worden gemaakt. Er is een informatiemarkt, er zijn sprekers en er is lekker biologisch eten. 'Stop Borssele', één van de organisaties in het Zeeuws Platform, roept iedereen op te komen. Ze vindt het "onacceptabel hoe de regering omspringt met de uitslag van de B. M.D. Ieder vertrouwen in de parlementaire demokratie wordt hiermee ondermijnt." Die Brede Maatschappelijke Discussie had duidelijk gemaakt dat een grote meerderheid kernenergie niet ziet zitten en zeker geen nieuwe kerncentrales wil.

Bijlagen:
Herdenking Fukushima in Middelburg

10 maart 2012

Ongeveer 50 mensen herdenken op de markt in Middelburg de ramp met de kerncentrales in het Japanse Fukushima en waarschuwen voor het gevaar van kernenergie. Op 11 maart is het precies een jaar geleden dat de aardbeving en tsunami de kerncentrales aan de Japanse oostkust zo ernstig beschadigden dat een aantal kernsmelting met explosies plaatsvonden en honderdduizenden mensen moesten worden geëvacueerd. De Japanse milieubeweging heeft opgeroepen wereldwijd de ramp te herdenken. In toespraken wordt de situatie in Japan uitgelegd en de reactie in diverse Europese landen; er wordt onder meer aandacht besteedt aan de Duitse 'ausstieg' uit kernenergie. Ook iemand uit België verteld van de plannen om de kerncentrales te sluiten en roept op de volgende dag mee te lopen in de demonstratie in Brussel.
In de week ervoor is met een film en informatie door geëvacueerde inwoners van de streek rond Fukushima in de bibliotheek van Middelburg ook al aandacht aan de ramp besteedt.

Bijlagen:
Borssele-2 voor derde keer gecanceld: feestje!

18 februari 2012

Op 23 januari komt de officiële mededeling van Delta: het plan voor een nieuwe kerncentrale wordt 'voor enkele jaren' in de ijskast gestopt. Als reden geeft het bedrijf economische motieven op, maar ook duidelijk is dat het draagvlak in Zeeland (en dus ook onder de aandeelhouders) niet zo groot is als gedacht. Ongeveer op hetzelfde moment laat ook RWE weten te stoppen met de voorbereidingen voor een kerncentrale in Zeeland.
Op 18 februari viert het Zeeuws actiecomité ‘Borssele 2, Nee’ een feestje in Middelburg omdat het zo blij is met het besluit van energiebedrijf Delta om geen tweede kerncentrale te bouwen. Iedereen die een button draagt met de tekst ’Kernenergie? Nee bedankt’ krijgt bij de ingang een consumptiebon. Niet direct een actie, maar ook weer wel… Het Zeeuws Comitee Borssele 2 Nee! zal zich in de maanden daarna opheffen.
100.000 Kerstkaarten voor Delta

20 december 2011

De beslissende Delta-aandeelhoudersvergadering over investering in de 2de kerncentrale zou dit worden. En werd het ook; alleen niet zoals Delta het zich voorgesteld had. De weken ervoor zijn steeds meer aandeelhouders gaan twijfelen over nut, noodzaak en economische haalbaarheid van het project. CEO Peter Boerma, grote man achter Borssele-2, wordt buitenspel gezet en er wordt een fractie van het gevraagde geld toegekend om het komende half jaar een partner te zoeken. Want de voorziene partner (het Franse EDF) blijkt af gezien te hebben van samenwerking.
Ondanks het feit dat al duidelijk is dat de plannen voor de nieuwe kerncentrale niet tot stemming worden gebracht zoals gepland, komen toch ruim 100 mensen demonstreren. De coalitie 'Schoongenoeg van kernenergie' biedt 100.000 kerstkaarten met een duurzame wens aan Delta aan, symbool van de 100.000 ondertekenaars van de petitie.
Inhoud syndiceren