2010

CDA: neem eigen Duurzaamheidsberaad serieus

24 april 2010

In Den Haag congresseert het CDA onder andere om het partijprogramma voor de verkiezingen in juni vast te stellen. Iedere congresganger krijgt buiten een folder om hen er aan te herinneren wat de inzet van het programma zou moeten zijn. "Rentmeesterschap is geen loze kreet maar dient te worden nageleefd tot behoud van een leefbare schepping voor de generaties na ons". Het motto komt uit een rapport van het CDA-Duurzaamheidsberaad, dat samen met aanbevelingen uit het rapport, op het stencil worden samengevat. De conclusie is dan ook duidelijk: “Dus geen nieuwe kerncentrales”. Dat lijkt tegen dovemansoren gezegd, want in het verkiezingsprogramma komt te staan: “Het CDA bepleit ruimte om nieuwe kerncentrales te bouwen wanneer energiebedrijven hierin willen investeren en er draagvlak is in de regio.

Bijlagen:
Greenpeace aan PVDA: spreek je uit tegen Borssele 2!

25 april 2010

Op het partijcongres van de Partij van de Arbeid in Nijmegen deelt Greenpeace ansichtkaarten uit. Daarop een badminton-spelende partijleider Cohen met op de achtergrond een nieuwe kerncentrale: Welkom in Stralend Zeeland. Greenpeace wil de partij dwingen zich duidelijker uit te spreken tegen nieuwe kerncentrales. In het conceptpartijprogramma voor de verkiezingen van 9 juni, waar dit weekend over gepraat wordt, komt het woord ‘kernenergie’ niet eens in voor. Greenpeace roept de Partij van de Arbeid op duidelijk te maken waar ze voor staan: voor een schone toekomst met wind en zonne-energie of voor een nucleaire toekomst met een tweede kerncentrale. Uiteindelijk komt er toch nog één vage regel over kernenergie in het programma: "Kernenergie zien wij niet als lange termijn oplossing om een duurzame samenleving te bereiken zolang een oplossing voor het afvalprobleem nog niet in zicht is".

Bijlagen:
Beweging in Zeeland tegen Borssele-2

21 juni 2010

Bij de aandeelhoudersvergadering van Delta in Goes demonstreren zo'n 60 mensen tegen de plannen van het bedrijf om een kerncentrale te bouwen. Bij het Stadskantoor in Goes, waar de vergadering plaatsvindt, is een gevarieerd programma met sprekers en muziek. Ook worden de meer dan 1000 opgehaalde handtekeningen tegen Borssele 2 aangeboden aan Delta-directielid Louter. De manifestatie krijgt regionaal veel positieve aandacht. Met de twee op korte termijn georganiseerde activiteiten, maakt het Comite duidelijk dat er wat begint te bewegen in het Zeeuwse.
De rest van het jaar wordt door Comité B2Nee! vooral besteed aan het organiseren en bezoeken van debatten.
Nog steeds niet blij met kernenergie

4 juni 2010

De eerste activiteit van het zeer recent opgerichte 'Zeeuws Comité Borssele 2? Nee!' is de aanbieding van een boszonnebloemen en het eerste affiche van het Comité aan gedeputeerde Wiersma (Energie- en klimaatbeleid) van de provincie Zeeland. Z'n 50 mensen komen naar het Abdijplein in Middelburg als daar de Provinciale Staten vergaderen. Een heel behoorlijke opkomst voor een eerste actie en op die korte termijn. Het Comité vraagt de Zeeuwse Statenleden nu echt te kiezen voor een duurzame toekomst en het afwijzen van kernenergie. De provincie is 50% aandeelhouder van Delta, de andere 50% is in handen van gemeentes. Delta is (dan nog) voor 50% eigenaar van de kerncentrale.
Het Comité (een initiatief van de SP) is opgericht om de maatschappelijke onrust over de plannen voor nieuwe kerncentrales in Borssele zichtbaar te maken en te bundelen. Er is dan ook veel aandacht voor het Comité in de regionale pers.

Bijlagen:
"Groeten uit stralend Zeeland"

2 maart 2010

Actievoerders van Greenpeace hebben in alle vroegte een enorme ansichtkaart met "Groeten uit stralend Zeeland" aan het stadhuis in Middelburg opgehangen. Op de kaart staan vrolijk recreërende mensen, rokende schoorstenen en een stralende kerncentrale. Naast het stadhuis staat een geluidswagen met het geluid van een ruisende zee, onderbroken door sirenes. Met deze actie wil Greenpeace de Zeeuwen wijzen op de belangrijke keuze die de dag erna bij de gemeenteraadsverkiezingen in het stemhokje gemaakt moet worden: voor Zeeland als dé nucleaire provincie van Nederland of voor een echt schoon en stralend Zeeland. De actie is onderdeel van de campagne "Groeten uit stralend Zeeland".

Bijlagen:
Geen CO₂ of radioactief afval in de bodem

20 februari 2010

Ruim 150 mensen demonstreren op de Brink in Annen tegen de mogelijke opslag van CO₂ en radioactief afval in de Drentse bodem. De demonstratie is georganiseerd door de Statenfracties van GroenLinks en SP die zich ernstig zorgen maken over de gevaren die de opslag met zich meebrengt. De opslag van kernafval is voor Provinciale Staten en voor de andere GS-leden in Drenthe onbespreekbaar. Over de opslag van CO₂ wordt verschillend gedacht.
Aan auteur en onderzoeker Herman Damveld wordt door een vertegenwoordiger van Stichting Laka, het eerste exemplaar aangeboden van het door hem geschreven boekje: "Kernafval in beweging. De discussie over ondergrondse opslag van radioactief afval 1976-2010"

Bijlagen:
Inhoud syndiceren