Greenpeace aan PVDA: spreek je uit tegen Borssele 2!

25 april 2010

Op het partijcongres van de Partij van de Arbeid in Nijmegen deelt Greenpeace ansichtkaarten uit. Daarop een badminton-spelende partijleider Cohen met op de achtergrond een nieuwe kerncentrale: Welkom in Stralend Zeeland. Greenpeace wil de partij dwingen zich duidelijker uit te spreken tegen nieuwe kerncentrales. In het conceptpartijprogramma voor de verkiezingen van 9 juni, waar dit weekend over gepraat wordt, komt het woord ‘kernenergie’ niet eens in voor. Greenpeace roept de Partij van de Arbeid op duidelijk te maken waar ze voor staan: voor een schone toekomst met wind en zonne-energie of voor een nucleaire toekomst met een tweede kerncentrale. Uiteindelijk komt er toch nog één vage regel over kernenergie in het programma: "Kernenergie zien wij niet als lange termijn oplossing om een duurzame samenleving te bereiken zolang een oplossing voor het afvalprobleem nog niet in zicht is".

Bijlagen: