1988

Dodewaard beslopen

2 november 1988

Vier mensen zijn tot vlak bij de hekken van de kerncentrale in Dodewaard geslopen. De bewakingsdienst zien ze via de infrarood camera's en waarschuwt de politie die ze (met getrokken pistool) arresteert. Hoewel ze worden verhoord weigeren ze te zeggen wat ze bij de kerncentrale wilden doen. Ze worden dezelfde dag nog vrijgelaten.
Rampenplannen Borssele werken niet

23 oktober 1988

Op deze zondagmiddag is er een actie waar nog veel mensen lang glimlachend aan terug zullen denken. Plaats van handeling; de snelweg A-58 van Goes richting Bergen Op Zoom. Doel: het aantonen dat evacuatie van de Zeeuwse bevolking in geval van een ongeluk met de kerncentrale in Borssele onmogelijk is. Ruim 80 mensen van de groep ‘Nooit meer Tsjernobyl’ nemen deel aan de actie met groot materieel: 2 brandweerauto's, motoren, een ambulance en veel gevoel voor drama. Nagespeeld wordt een rampenplanoefening; al het Zeeland uitgaande verkeer wordt van de snelweg een parkeerplaats opgeleid en gecontroleerd op radioactiviteit en de inzittenden worden geënquêteerd, o.a. met de vraag: "Hoelang bent u de laatste 24 uur in kontakt met de buitenlucht geweest?". Op een normale niet al te drukke zondagmiddag blijkt er al snel een kilometers lange file te staan. Een deel van de actievoerders staat aan het einde van de parkeerplaats stencils uit te delen met daarin de inhoudelijke argumentatie tegen het houden van dergelijke oefeningen; ze zijn er alleen maar om de acceptatie van kernenergie te vergroten, terwijl er geen enkel reëel evacuatie-scenario te verzinnen is, daarom; Stop Kernenergie.
De actie is zo professioneel opgezet en uitgevoerd dat de politie denkt dat het om een echte oefening gaat en helpt het verkeer te regelen en na afloop zelfs helpt al het materiaal weer in de busjes te laden. Ook de meeste automobilisten zien 's avonds op het journaal pas dat het om een actie gaat.

Bijlagen:
Gemeenteraad: Horen, zien en zwijgen

3 mei 1988

In de gemeente Borsele moet, zo is besloten, de COVRA komen. De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval is opgericht om al het radioactieve afval te verzamelen en te beheren. De Interim-opslag moet in Borssele komen; enorme hallen waar het 50 tot 100 jaar zal blijven liggen tot dat er iets anders verzonnen is.
De eerste locatie voor het complex, 500 meter van de dorpskern op het terrein van de PZEM, is na veel verweer (92,9% is tegen) afgewezen. Een werkgroep komt met een nieuwe locatie verder van het dorp. B & W van Borsele nemen het advies zeer snel en onverkort over. De zitting in het gemeentehuis in Heinkenszand wordt verstoord door demonstranten die voor de B & W tafels gaan zitten, geschminkt als apen en met de borden waarop de tekst: “CDA horen, VVD zien, SGP zwijgen”.

Bijlagen:
Herdenking Tsjernobyl bij Borssele

24 april 1988

Ongeveer 40 mensen komen af op de herdenking van de ramp in Tsjernobyl. Het ‘Zeeuws Platform tegen Kernenergie’ had opgeroepen tot een demonstratie op het strand in Borssele bij de koelwateruitlaat van de kerncentrale. Via flessen in het water (van de Westerschelde) en ballonnen in de lucht wil men duidelijk maken dat een ongeluk niet beperkt zal blijven tot de onmiddellijke omgeving van de centrale. Ook net over de Belgische grens bij de kerncentrales van Doel vindt een dergelijke actie plaats.
Gasselte: demonstratie tegen opslag in zout

23 april 1988

Manifestatie tegen de opslag van radioactief afval in de Nederlandse zoutkoepels, in het kader van twee jaar na Tsjernobyl herdenking onder het motto ‘Opslag in zout… Fout!’. De manifestatie in het Drentse Gasselte trekt ruim 3.500 mensen. Doel is om 'Den Haag' te laten zien dat er, wat Noord-Nederland betreft, geen giftig afval de grond in gaat. 'De bevolking van 34-zoutkoepelgemeentes maar ook sympathisanten uit het hele land maken op deze manifestatie het verzet tegen de opslagplannen zichtbaar: "Toekomstige generaties worden zodoende opgezadeld met risico’s. De overheid vindt het risico aanvaardbaar. De bevolking mag meepraten over hoe groot dat risico mag zijn, dus hoeveel slachtoffers er mogen vallen door de opslag van dit kernafval. Wij vinden dat onaanvaardbaar!
Gasselte was in de jaren zeventig object van zeer grote demonstraties tegen opslag ïn zoutkoepels met als hoogtepunt 40.000 mensen in juni 1979.

Bijlagen:
Fietsen tegen kernafval in de Achterhoek

15/16 april 1988

Als protest tegen de mogelijke opslag van radioactief afval in zoutkoepels wordt er in de Achterhoek een tweedaagse fietstocht gehouden. Alle plaatsen die in aanmerking komen voor die opslag in de regio worden aangedaan. Ongeveer 40 mensen fietsen 2 dagen lang, daarnaast nog enkele tientallen die een deel van de route afleggen: van Winterswijk naar Winterswijk via Vreden (BRD), Eibergen, Neede, Borculo, Ruurlo, Groenlo, Lichtenvoorde en Aalten. In elke plaats wordt een petitie overhandigd aan de (loco-) burgemeester. De actie is, behalve als protest, ook nog enerzijds als ondersteuning van de plaatselijke groepen en anderzijds om aandacht te vragen voor de landelijke manifestatie in Gasselte een week later. Ter afsluiting wordt, terug in Winterswijk, een boortoren verbrand. Enige commotie ontstaat als in Lichtenvoorde door individuele actievoerders een bordje met de tekst "Herdenk de koloniale slachting" gezet wordt bij een (zo bleek later, juist officieel geplaatst) gedenkteken voor de gevallenen tijdens de 'politionele acties' in het toenmalige Nederlands Indië.
Condoom als stralingsbescherming nageslacht

27 maart 1988

Onder het motto: "Behoed je nageslacht voor straling", krijgen alle statenleden van Gelderland een condoom aangeboden. Volgens de actievoerders is de enige mogelijkheid om je nageslacht voor straling te behoeden, zolang er door gegaan wordt met het produceren ervan, geen nageslacht produceren. Dit gebeurt tijdens een vergadering over de mogelijke opslag van radioactief afval in zoutkoepels onder Gelderland. Gedeputeerde Staten komen met een vage verklaring waarin ze deze plannen vooralsnog afkeuren.
Boortoren van Firma 'Boerenbedrog'

Voor het provinciehuis in Arnhem wordt een boortoren opgericht door de firma 'Boerenbedrog' uit Den Haag. Binnen wordt er door de leden van de Gelderse Provinciale Staten gedebatteerd over de mogelijke opslag van radioactief afval in zoutkoepels in Noord- en Oost-Nederland en de proefboringen die daarvoor nodig zijn. Na enkele uren wordt de boortoren demonstratief afgebroken door kernenergie opposanten als protest tegen die mogelijke proefboringen.
Grensoverschrijdende gevaren en protesten

28 februari 1988

Ongeveer 100 mensen uit Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland protesteren bij de grensovergang Glanerbrug tegen de uitbreidingsplannen van de uraniumverrijkingsfabriek in Gronau en tegen de ingebruikname van een nieuwe kerncentrale in Lingen. Beide installaties liggen vlak bij de Nederlandse grens en in die streek is er veel verzet tegen.
Nep radioactief afval vat op oprit A-58

19 februari 1988

Groot alarm wordt er geslagen: brandweerkorpsen van verschillende gemeentes, politie en stralings- en milieudeskundigen worden in allerijl opgeroepen. De oorzaak is de vondst van een geel vat met daarop radioactiviteittekens en een sticker die vermeld dat de inhoudt Kobalt-57 is. De container wordt gevonden bij een oprit van de A-58 (Goes-Bergen op Zoom) in Zeeland. Na onderzoek (in een bunker van de Bescherming Bevolking) komt men er achter dat er alleen maar zand in zit. Men vermoedt een actie door tegenstanders van kernenergie. Dat kan kloppen.
Inhoud syndiceren