Grensoverschrijdende gevaren en protesten

28 februari 1988

Ongeveer 100 mensen uit Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland protesteren bij de grensovergang Glanerbrug tegen de uitbreidingsplannen van de uraniumverrijkingsfabriek in Gronau en tegen de ingebruikname van een nieuwe kerncentrale in Lingen. Beide installaties liggen vlak bij de Nederlandse grens en in die streek is er veel verzet tegen.