Condoom als stralingsbescherming nageslacht

27 maart 1988

Onder het motto: "Behoed je nageslacht voor straling", krijgen alle statenleden van Gelderland een condoom aangeboden. Volgens de actievoerders is de enige mogelijkheid om je nageslacht voor straling te behoeden, zolang er door gegaan wordt met het produceren ervan, geen nageslacht produceren. Dit gebeurt tijdens een vergadering over de mogelijke opslag van radioactief afval in zoutkoepels onder Gelderland. Gedeputeerde Staten komen met een vage verklaring waarin ze deze plannen vooralsnog afkeuren.