1991

Actie tegen bestralen voedsel

26 september 1991

De eerste directe actie tegen voedselbestraling in Nederland, en ook nog eens de eerste keer dat de anti-kernenergie beweging hier actie tegen voert. Ongeveer 20 mensen bezetten het internationale hoofdkantoor van Gammaster in Ede. Ze vinden dat voedselbestraling overbodig is, niet geheel ongevaarlijk, radioactief afval produceert en wordt gebruikt als legitimatie van kernenergie. De actie is ook uit solidariteit met het verzet tegen een nieuwe vestiging van Gammaster in Westport, Ierland.
Later blijken er bij de bezetting berichten gevonden te zijn over een, tot dan toe nog niet in de pers verschenen, ernstig ongeluk in Israël een jaar eerder, waarbij een werknemer zoveel straling opliep dat hij binnen enkele dagen overleed.

Bijlage:
Niet nog 10 jaar Dodewaard

20 juli 1991

De SEP heeft aangekondigd Dodewaard tien jaar langer dan gepland open te willen houden. Als reactie daarop wordt er een openbaar aangekondigde blokkade georganiseerd. Ruim 100 mensen nemen deel en de beweging tegen kernenergie wordt, door wat gezien wordt als een zeer geringe opkomst, voor de zoveelste keer doodgewaand door de media. Een groep jongeren (“uit Opheusden”, volgens de plaatselijke krant) is hinderlijk aanwezig en vallen demonstranten lastig. Wat dat betreft lijkt er nog weinig veranderd: demonstreren in Dodewaard wordt niet door iedereen op prijs gesteld. Na enkele uren wordt de blokkade opgeheven.

Bijlagen:
Nu wel gelukte bezetting COVRA

10 juli 1990

In het gebouw van het COVRA-kantoor in Middelburg wordt door 10 mensen de kamers van de directeur en de adjunct bezet. De kamers worden doorzocht en dat levert een lijst met bij de bouw betrokken bedrijven op die gepubliceerd wordt. De actie is een complete verrassing, dit in tegenstelling tot de bezetting van oktober 1990, die door toedoen van een infiltrant was uitgelekt. Na een uur verlaat iedereen vrijwillig het gebouw.

Bijlage:
Vijf jaar Tsjernobyl

26 april 1991

Precies 5 jaar na het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl, wordt er in Arnhem een ‘dodenmars’ gehouden met als eindpunt de KEMA. Bij de hoofdpoort werden door de ongeveer 250 deelnemers kruisen geplaatst met namen van plaatsen waar zich ongelukken in kernenergie-installaties hebben voorgedaan. KEMA doet nog steeds kernenergieonderzoek en de op hetzelfde terrein gevestigde SEP (de Samenwerkende Elektriciteitsproducenten) is ook een fervent voorstander van nieuwe kerncentrales.

Bijlage:
Inhoud syndiceren