Hengelo

Verwevenheid nucleaire en militaire bedrijvigheid

26 april 2002

Enkele tientallen mensen fietsen langs bedrijven en instellingen in Twente die of wel te maken hebben met nucleaire dan wel met militaire bedrijvigheid. Het is een protest van het Nederlands Euregional Nucleair Overleg (NENO). De tocht gaat langs de Urenco-verrijkingsfabriek in Almelo, Stork in Hengelo en NCLR op de universiteit in Twente in Enschede. Stork heeft een militair component en NCLR (het Nederlands Centrum voor Laser Research), een dochter van Urenco, wordt genoemd bij de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter. De fietstocht wordt afgesloten op de Tsjernobyl-herdenking in Gronau (Duitsland) bij de verrijkingsfabriek van Urenco.

Bijlagen:
Vertraging trein met uranium voor Rusland

16 januari 2008

Ongeveer 20 mensen demonstreren op deze woensdagavond op het station in Hengelo tegen de verarmd uranium transporten van Gronau en Almelo naar de Rotterdamse Waalhaven. Vandaar wordt het per schip naar Rusland vervoerd. Volgens de demonstranten is het gewoon het exporteren van radioactief afval en heeft Urenco er een groot financieel voordeel van om het niet in West-Europa op te hoeven slaan. De activisten in Hengelo zien de trein niet; die blijkt namelijk geblokkeerd te worden vlak over de grens in Duitsland. Het duurt uiteindelijk zes uur voor de trein verder richting Rotterdam kan rijden.
Weer transport naar Rusland; opnieuw protest

9 mei 2007

Ongeveer 35 mensen demonstreren in Hengelo (Ov.) tegen de verarmd uranium transporten van Gronau naar de Rotterdamse Waalhaven. Vandaar wordt het per schip naar Rusland vervoerd. Volgens de demonstranten is het gewoon het exporteren van radioactief afval en heeft Urenco er een groot financieel voordeel van om het niet in West-Europa op te hoeven slaan. Het is duidelijk dat de bekendheid van de transporten en de oppositie er tegen nu ook in Nederland toeneemt. Het transport loopt overigens ernstige vertraging op door een brand in een trein bij Borne. UF6 is chemisch zeer gevaarlijk, zeker als het in contact komt met water (luchtvochtigheid).

Bijlagen:
Opnieuw transport naar Rusland

25 januari 2006

In de avond van 25 januari vertrekt er vanuit Gronau opnieuw een trein met verarmd uranium op weg naar Rusland. Net als vorige keren wordt bij Hengelo door de SP en NENO (het Nederlands Euregionaal Nucleair Overleg) actie gevoerd als de trein passeert. Ook Urenco Almelo vervoert verarmd uranium naar Rusland, maar per vrachtwagen, en dus veel moeilijker te 'spotten' en actie tegen te voeren.
Opnieuw protest tegen export afval naar Rusland

3 maart 2005

Zo'n dertig activisten demonstreren in Hengelo tegen een transport van Gronau naar Rotterdam met uranium. Van de in grote hoeveelheid aanwezige sneeuw wordt dankbaar gebruik gemaakt om de trein met 13 wagons te bekogelen met sneeuwballen. Tegen het transport was ook in Gronau en Muenster al veelvuldig actie gevoerd. Ook vorig jaar was er in Hengelo een actie tegen een dergelijk transport. De belangstelling om met anti-kernenergie acties mee te doen lijkt, zeker ook in de grensstreek, te groeien. De wagons vervoeren verarmd uranium dat naar Rusland gebracht wordt waar het herverrijkt wordt tot natuurlijk niveau en waar heel veel radioactief afval achterblijft.

Bijlagen:
Protest tegen export van verarmd uranium naar Rusland

23 juni 2004

In Hengelo houden tientallen actievoerders voornamelijk van de SP (Socialistiese Partij) in de nacht van 22 op 23 juni een lawaaiactie tegen een transport met verarmd uranium. De trein met 19 wagons komt van de verrijkingsfabriek in Gronau (Duitsland) en is op weg naar de haven van Rotterdam om naar Rusland vervoerd te worden. Het verarmde uranium wordt daar herverrijkt tot het niveau van natuurlijk uranium, waarna het terugkomt om in Almelo weer verder verrijkt te worden, zodat het geschikt is voor gebruik in kerncentrales. Groot probleem is dat enorme bergen uraniumafval feitelijk geëxporteerd worden, omdat maar een klein gedeelte terugkomt. En natuurlijk, zo zeggen de actievoerders, is gesleep met radioactief materiaal altijd gevaarlijk.

Bijlagen:
Paasmars tegen Stork, Hollandse Signaal en UCN

24 april 2000

In het kader van de jaarlijkse Paasmars, wordt er dit jaar (naast Stork en Hollandse Signaal) ook gedemonstreerd tegen Urenco. Dit keer in Hengelo bij een kantoor(tje) van de UCN (de Nederlandse deeleigenaar). Enkele honderden mensen nemen deel en doen mee aan dit experiment: “Almelo is gekozen onder meer door de grote stabiliteit van de ondergrond, want trillingen zijn heel slecht voor de ultracentrifuges. Ook al zijn we niet vlak bij de fabriek, het lijkt me het proberen waard om met z’n allen tegelijkertijd flink op de grond te stampen (van kwaadheid ofzo). Kijken wat er dan gebeurt. En als nu blijkt dat er niets gebeurd is en de fabriek gewoon door draait, betekend dat alleen maar dat we de volgende keer met nog meer zullen moeten komen (en dichterbij moeten gaan staan!)”. (uit speech Dirk Bannink, Laka).
Inhoud syndiceren