Opnieuw protest tegen export afval naar Rusland

3 maart 2005

Zo'n dertig activisten demonstreren in Hengelo tegen een transport van Gronau naar Rotterdam met uranium. Van de in grote hoeveelheid aanwezige sneeuw wordt dankbaar gebruik gemaakt om de trein met 13 wagons te bekogelen met sneeuwballen. Tegen het transport was ook in Gronau en Muenster al veelvuldig actie gevoerd. Ook vorig jaar was er in Hengelo een actie tegen een dergelijk transport. De belangstelling om met anti-kernenergie acties mee te doen lijkt, zeker ook in de grensstreek, te groeien. De wagons vervoeren verarmd uranium dat naar Rusland gebracht wordt waar het herverrijkt wordt tot natuurlijk niveau en waar heel veel radioactief afval achterblijft.

Bijlagen: