Internationale actiedag tegen uranium ook in Almelo

29 september 2012

Op een bijeenkomst in Duitsland in januari is 29 september (de dag dat in 1957 in Rusland een radioactieve afvalopslag bij Mayak explodeerde) uitgeroepen tot international actiedag tegen de uraniumindustrie. Groepen in het oosten van het land besluiten het verband te leggen tussen de 2 verrijkingsfabrieken in Gronau en Almelo die tenslotte maar 40 kilometer van elkaar liggen. In het centrum van Gronau wordt 's morgens door middel van een menselijke keten aandacht besteedt aan banken die in kernenergie investeren. 's Middags in Almelo nemen zo'n 50 mensen deel aan een manifestatie die vooral ingaat op de milieu en gezondheidsgevolgen van uranium mijnbouw. Met een verrassingsbezoek aan de verrijkingsfabriek wordt de dag afgesloten.

Bijlage: Pamflet van de actie