1976

Geen verrijkt uranium voor Brazilië

4 december 1976

Omdat UCN verrijkt uranium wil leveren aan de militaire dictatuur in Brazilië demonstreren zo'n 250 mensen in Almelo bij de fabrieken aan de Bornseweg. Vooral de PPR, die sterk vertegenwoordigd is in de lokale milieuraden, is ook landelijk actief rond dit thema. Toch gaat het in de speeches vooral over het feit dat uitbreiding 700 miljoen gulden gaat kosten en dus het argument van werkgelegenheid onzinnig wordt genoemd (‘Werkgelegenheid zonder radioactiviteit’). De politieke implicaties rond de levering en de internationale samenwerking, belangrijk voor de landelijke PPR, worden vrijwel niet benoemd. Toch lijkt ook de oppositie in de PvdA tegen de uitbreiding te groeien, zeer tegen de zin van minister-president Den Uyl in.
Autodemonstratie tegen afval in zoutkoepels

27 november 1976

Ruim 100 auto's nemen in het Groninger land deel aan een protesttocht langs plaatsen die voor de opslag van radioactief afval in zoutkoepels in aanmerking komen. De tocht georganiseerd door het Volkscongres (CPN) gaat van Pieterburen naar Winschoten. Er is veel verzet tegen de plannen voor opslag in zoutkoepels en ook tegen de West-Duitse plannen om vlak over de grens in Wahn een opwerkingsfabriek te bouwen
Eenvoudig ongezien op het terrein

25 juni 1976

Uit een reportage in de Nieuwe Revu ('Nederlandse kerncentrales wijd open voor sabotage') blijkt dat actievoerder Andre Schmidt al drie jaar lang het kerncentraleterrein van Borssele naar believen op en af loopt. Hij klimt over hekken, gaat het gebouw van de koelwaterinlaat in, e.d om aan te tonen dat de kerncentrale slecht beveiligd is en sabotage simpel. Eis: onmiddellijke sluiting van Borssele. Naar aanleiding van de reportage worden er extra veiligheidsmaatregelen genomen, maar steeds opnieuw zal blijken dat het mogelijk is op het terrein of bij de koelwaterinlaat te komen.

Bijlage:
Stel bouw kerncentrales uit!

31 januari 1976

Ruim 300 mensen demonstreren eerst bij de kerncentrale in Borssele en later in Goes. Het is georganiseerd door het pas opgerichte Landelijk Energie Komitee (een overkoepelende organisatie van veel antikernenergie groepen, maatschappelijke organisaties en politieke partijen). Het LEK besluit tot de demonstratie door de plannen voor een tweede kerncentrale in Borssele waarvan al lang sprake is. Volgens de deelnemers moet het besluit voor drie nieuwe kerncentrales in Nederland minstens tot 1980 uitgesteld worden.
Deur tot deur in Dodewaard

17 januari 1976

Zo'n 40 mensen van de Stroomgroep Dodewaard en van stroomgroepen uit de omgeving komen naar Dodewaard. Doel is om de bevolking te informeren over de onverantwoordelijke behandeling van radioactief afval en het falen van de controlerende instanties. Eind 1975 was namelijk gebleken dat de centrale het radioactief afval zo slecht verpakte dat de verzamelinstantie, het ECN, het niet accepteerde. Voorafgegaan door een geluidswagen wordt huis aan huis aangebeld en in gesprek gegaan. Zo'n 500 bewoners zetten hun handtekening onder een verzoekschrift aan de gemeenteraad om de bevolking beter te informeren en een rampenplan op te stellen. De handtekeningen worden na een korte demonstratie aan het eind van de dag aan de burgemeester aangeboden.

Bijlage:
Boycott reactorvaten voor Zuid-Afrika

8 januari 1976

De industriebond NVV (later samen met NKV tot FNV gefuseerd) besluit haar leden op te roepen tot een boycot van eventuele opdrachten tot het bouwen van reactorvaten voor Zuid-Afrika. Al sinds juli 1974 is er sprake van levering van 2 reactoren door het consortium RSV/VBB/Comprimo aan de Zuid-Afrikaanse elektriciteitsmaatschappij Escom. Het kabinet moet beslissen over een kredietgarantie voor de order en heeft het daar moeilijk mee. Vooral de PPR en later ook de PvdA (in het eerste kabinet Den Uyl -PvdA, PPR en KVP) willen niet. Lubbers (Min. EZ) zegt af te treden als de kredietgarantie niet door gaat. Het kabinet kan geen beslissing nemen en laat dead-line na dead-line verlopen met uitstel vragen. De order wordt uiteindelijk begin juni 1976 gegund aan Framatome. Lubbers treedt echter niet af.

Bijlage:
Inhoud syndiceren