Ministers achter tralies

29 januari 1993

Een boevenwagen, geëscorteerd door motorpolitie rijdt naar de koepelgevangenis in Scheveningen. Achter de tralies van de wagen de ministers Andriessen (EZ), Alders (Milieu) en De Vries (Sociale Zaken) in gestreepte gevangeniskledij. Deze actie van milieudefensie is gericht tegen het feit dat deze ministers verantwoordelijk zijn voor het zonder vergunning mogen doordraaien van de kerncentrale in Dodewaard. De Raad van State heeft namelijk in juni 1992 de vergunning nietig verklaard omdat de bevolking geen inspraak heeft gekregen en het veiligheidsrapport benedenmaats is. De situatie wordt, en niet voor de eerste keer, 'gerepareerd' met een gedoogvergunning.

Bijlage: