Den Haag

Solidair met verzet tegen Koodankulam

21 september 2012

In India wordt al jaren geprotesteerd tegen de bouw van de Russische kerncentrales in Koodankulam. Nu het opstarten van de reactoren dichterbij komt, weliswaar enorm vertraagd, neemt het protest van de lokale bevolking toe. Door politieoptreden komen in september twee mensen om het leven en duizenden worden gearresteerd, soms op aanklachten waar de doodstraf voor kan worden gegeven. Om de strijd tegen Koodankulam te steunen en solidariteit te tonen met de lokale bevolking, demonstreren ongeveer 25 mensen bij de Indiase Ambassade in De Haag tegen de repressie.

Bijlagen:
Afval bij ministerie

8 februari 2012

Op de dag dat minister Verhagen spreekt met een aantal gealarmeerde Brabantse politici die zich zorgen maken over de mogelijke ondergrondse opslag van kernafval in hun gemeente, hangt Greenpeace een groot spandoek aan de gevel van het ministerie. Om de minister aan te moedigen de juiste keuze te maken; zijn nucleaire ambities bij het vuilnis te zetten en te kiezen voor schone energie. Voor de ingang van het ministerie worden 400 knalgele vuilniszakken opgestapeld die voorzien zijn van het nucleaire waarschuwingsteken.

Bijlagen:
Ballonnen tegen kernenergie

17 mei 2011

In de Tweede Kamer wordt vergaderd over de voorwaarden waarop een vergunning kan worden afgegeven voor een tweede kerncentrale in Nederland. Ongeveer 50 mensen van de 'Schoongenoeg van kernenergie'-coalitie plaatsen bij de Tweede Kamer voor elke 100 handtekeningen 1 ballon. In totaal sieren na een paar uur 850 ballonnen met het 'coalitie-handje' (representatief voor de 85.000 ondertekenaars) het Plein.

Bijlagen:
Solidair met Russische activisten

25 juli 2007

Bij de Russische Ambassade in Den Haag demonstreren ruim 30 mensen tegen de moord op een Russische antikernenergie-activist door neonazi’s in het Siberische Angarsk. Angarsk is een van de bestemmingen van het verarmd uranium dat Urenco in Almelo (en het Duitse Gronau) exporteert naar Rusland. Het actiekamp in Angarsk tegen de verrijkingsfabriek aldaar en de import van West-Europees radioactief afval, werd enkele dagen daarvoor overvallen door een groep van 20 fascisten waarbij enkele zwaargewonden vielen en 1 dode. De reactie van de Russische overheid is, zoals meestal in deze gevallen, laks waarbij de politieke achtergrond van de daders wordt ontkend.

Bijlagen:
Radioactieve champagne voor VVD en CDA congres

20 november 2006

Als obers verklede Greenpeace–actievoerders delen flesjes radioactieve ‘champagne’ uit aan de bezoekers van de laatste verkiezingsbijeenkomsten van CDA en VVD. In de flesjes Champagne Nucléaire (Appellation Kerncentrale Borssele Contrôlée) zit radioactief grondwater, opgepompt bij de opwerkingsfabriek in La Hague. In die Franse plaats ligt ook kernafval uit Borssele. Het grondwater daar is 20.000 keer meer radioactief dan gewoon grondwater. Greenpeace confronteert met de actie de VVD en het CDA met de gevolgen van hun voornemen door te gaan met kernenergie.
'Ministerie onbereikbaar door kernramp'

26 oktober 2006

Greenpeace hangt bij het ministerie van VROM een groot spandoek op met de tekst: ‘Dit ministerie is op 22 november onbereikbaar door een kernramp’. In aanvulling op de overheidscampagne ‘Denk Vooruit’ waarschuwt Greenpeace tegen de gevaren van kernenergie.
In september startte de overheid de voorlichtingscampagne ‘Denk Vooruit’ met televisiespotjes en een website. Onder het motto ‘rampen vallen niet te plannen, wél te voorkomen’, laat de campagne aan burgers zien wat ze moeten doen bij een ramp. Greenpeace wil met de eigen versie van de ‘Denk Vooruit’-campagne laten weten dat kernrampen voorkomen kunnen worden, simpelweg door te kiezen voor energiebesparing en schone energie. Een kerncentrale is dan niet nodig. Vijf actievoerders worden gearresteerd.

Bijlagen:
Radioactief zand (40 km van Tsjernobyl) in ministerie

27 april 2006

Greenpeace zet een vat aarde in de hal van het ministerie van VROM in Den Haag. Niets bijzonders zou je zo zeggen, maar de aarde komt uit de buurt van Tsjernobyl. Nou ja, uit de buurt... ruim 40 kilometer van de ontplofte centrale, buiten de ontruimde en verboden 30 km-zone dus, maar is wel radioactief. Zo radioactief zelfs dat het volgens de Nederlandse en Europese normen radioactief afval is en dienovereenkomstig behandelt dient te worden. Greenpeace laat hiermee zien wat de gevolgen van kernenergie zijn en protesteert tegelijkertijd tegen het voornemen van staatssecretaris Van Geel tot het langer in bedrijf houden van de kerncentrale in Borssele.
Borssele tot 2034 open? Sluiten!

27 april 2006

's Middags tijdens het debat wordt op Het Plein in Den Haag gedemonstreerd tegen het convenant tussen EPZ en Rijk om kerncentrale Borssele tot en met 2033 open te houden. Een half uur voor het debat wordt er nog weer een wijziging doorgegeven aan de Kamerleden, die daarop besluiten de uiteindelijke beslissing weer uit te stellen. Maar dat zal uiteindelijk weinig veranderen, is de verwachting: de beslissing zal door een Kamermeerderheid gesteund worden. Een beslissing die genomen zal worden terwijl gegevens, waarop Van Geel het voornemen stoelt (het advies over de hoogte van de schadevergoeding die de Staat zou moeten betalen) nog steeds geheim worden gehouden.
Voor de Kamer op het Plein wordt door tegenstanders van kernenergie een grote kerncentrale opgeblazen, die vervolgens langzaam leeg loopt. Activisten vormen de leus "Kies Duurzaam, Sluit Borssele".

Bijlagen:
Twintig jaar Tsjernobyl

26 april 2006

Eerst bij de Wit-Russische en daarna bij de Oekraïense ambassade in Den Haag is er een wake om de ramp in Tsjernobyl te herdenken. In de nacht van 25 op 26 december om precies 1.23 uur, (Nederlandse tijd 0.23 uur) vond de grootste ramp uit de civiele kernenergie plaats. Al is Tsjernobyl het ernstigste ongeluk, het is zeker niet het eerste of het laatste ongeluk in een kerncentrale. Op een groot spandoek wordt dat duidelijk gemaakt. Het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA) zegt dat er 4000 doden te verwachten zijn door het ongeluk, maar baseren zich op een studie die in de inleiding spreekt van 8000 en als de gegevens heel kritisch gelezen worden zelfs uitkomt op 10.000 tot 25.000. De Internationale Artsenvereniging IPPNW komt met een rapport waarin gesteld wordt dat alleen al tot 2006 tussen de 50.000 en 100.000 liquidatoren (schoonmakers) zijn overleden en dat in heel Europa verhoogde leukemiesterftecijfers waar te nemen zijn. Maar in de publieke opinie zijn vooral de IAEA-cijfers.

Bijlagen:
Bezoekers kernenergie-bijeenkomst weigeren hapje eten

24 januari 2006

Activisten van WISE in witte pakken en mondkapjes, bieden bezoekers van een Clingendael-seminar in Den Haag over de toekomst van kernenergie in Europa 'radioactief' voedsel aan. De bezoekers gaan niet in op het aanbod om een hapje te nemen van zwijnenvlees uit het zuiden van Duitsland (nog steeds besmet door Tsjernobyl), vis uit de Ierse Zee (Sellafield lozingen), paddestoelen uit Oekraïne, of noten en spinazie uit Turkije (Tsjernobyl). Motto: "If nuclear power is the answer, it must have been a pretty stupid question".
Inhoud syndiceren