Borssele tot 2034 open? Sluiten!

27 april 2006

's Middags tijdens het debat wordt op Het Plein in Den Haag gedemonstreerd tegen het convenant tussen EPZ en Rijk om kerncentrale Borssele tot en met 2033 open te houden. Een half uur voor het debat wordt er nog weer een wijziging doorgegeven aan de Kamerleden, die daarop besluiten de uiteindelijke beslissing weer uit te stellen. Maar dat zal uiteindelijk weinig veranderen, is de verwachting: de beslissing zal door een Kamermeerderheid gesteund worden. Een beslissing die genomen zal worden terwijl gegevens, waarop Van Geel het voornemen stoelt (het advies over de hoogte van de schadevergoeding die de Staat zou moeten betalen) nog steeds geheim worden gehouden.
Voor de Kamer op het Plein wordt door tegenstanders van kernenergie een grote kerncentrale opgeblazen, die vervolgens langzaam leeg loopt. Activisten vormen de leus "Kies Duurzaam, Sluit Borssele".

Bijlagen: