bezetting

Bezetting van ruimte (werkplek) waardoor geplande werkzaamheden niet doorgang kunnen vinden.

Snelle portier: bezetting ministerie mislukt

22 januari 1985

Een snel reagerende portier is er de oorzaak van dat ongeveer 55 mensen die de kernenergieafdeling van het ministerie van Economische Zaken willen bezetten, niet verder komen dan de hal. De draaideur waar ze door heen moeten is door de sprintende portier op slot gedaan. Er wordt nog wel geprobeerd die deur te forceren, maar ondertussen heeft de portier tijd om de andere kant te barricaderen en ook de politie is al snel aanwezig. De bezetting had een reactie moeten zijn op het kabinetsbesluit over de bouw van nieuwe kerncentrales. Na een half uur is er genoeg politie en ontruimen ze de hal. Niemand wordt gearresteerd.
Bezetting Brits consulaat tegen dumpingen

11 juli 1983

Omdat Groot-Brittannië door gaat met het in zee dumpen van radioactief afval (in 1983: 150.000 curie's), wordt het Britse consulaat in Amsterdam met een bezoek vereerd. terwijl buiten de rotte vis op de stoep wordt gegooid, is er binnen een bezetting. Als de politiemacht zo groot is geworden dat ze getalsmatig in de meerderheid zijn, wordt de bezetting opgeheven.
Bezetting stelt besluit gemeenteraad uit

29 maart 1983

Een groep van 60 mensen bezet de raadzaal van de gemeente Zijpe. Daarmee dwingen ze de burgemeester om de raadsvergadering, waarin het voorstel om op het ECN-terrein tijdelijk radioactief afval op te slaan, behandeld zou worden, af te lasten.
Nadat er een verklaring is voorgelezen, waarin de bezwaren tegen het plan om 5 á 10 jaar het afval in Petten op te slaan, nog weer eens uitvoerig uit de doeken wordt gedaan, verlaten de bezetters/sters vrijwillig het gemeentehuis. Twee dagen later gaat de gemeenteraad alsnog akkoord met het voorstel.
Loodsen voor mogelijke afvalopslag bezet

26 februari 1983

De loodsen op het industrieterrein in Velsen-Noord die gebruikt gaan moeten worden voor de opslag van laag- en middel-radioactief afval, worden door ongeveer 120 mensen bezet. Eigenlijk had het een week eerder plaats moeten vinden, maar dat was uitgelekt: 100 ME'ers die het terrein bezetten en politieboten op het Noordzee-kanaal, maar geen actievoerders/sters te zien. Nu geen politie, maar wel actievoerders/sters. Vier uur lang wordt de loods bezet, de tuinders uit de buurt komen met koffie, er wordt gevoetbald en veel omwonenden komen een kijkje nemen.

Bijlagen:
Bezetting tegen propaganda

17 februari 1983

De COVRA (Commissie Overweging Verwijdering Radioactief Afval) heeft een hoorzitting in Velsen gepland, om wat propaganda te kunnen spuien over die opslag. Ongeveer 60 mensen bezetten enige uren de zaal in het cultureel centrum, waardoor de hoorzitting niet door kan gaan. Wel is er later nog een besloten zitting, waar met name de gemeente Velsen haar bezwaren naar voren brengt.
Ongeluk Tihange: bezetting Belgisch consulaat

29 november 1982

Ongeveer 100 activisten/es bezetten het Belgische consulaat in Nijmegen, omdat (uit het omstanders-stencil): "op 5 november er een ongeluk gebeurd is in de kerncentrale in Tihange aan de Maas, vlak bij Luik en Maastricht. De Belgische en Nederlandse overheid hebben de ernst van het ongeluk verzwegen. (...) Terwijl het er om gaat dat delen van België en Nederland nu opgescheept zitten met radioactieve lucht, radioactieve groente, radioactief Maaswater, waarvan in Nederland 5 miljoen mensen afhankelijk zijn voor hun drinkwater. De overheden en kranten doen er niets aan om er zelf achter te komen wat er aan de hand is en zijn er alleen maar op gericht om de bevolking rustig te houden. Het kernenergieprogramma moet kunnen doorgaan". Het ongeluk was een lek in het primaire koelsysteem waardoor 60.000 liter radioactief water weg liep. Het water wordt later geloosd in de Maas. Na een uur bellen met de verantwoordelijke instanties in België en Nederland wordt de bezetting opgeheven.

Bijlage:
Voorbereiding dumpingsoperatie: politie wil mogen schieten op menigte

3 september 1982

Dertig anti-kernenergie activisten/es bezetten de kamer van de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland in het provinciehuis in Haarlem. Na drie uur op z'n kamer te hebben gezeten, wordt er een verklaring voorgelezen. De onderhandelingen met Roel de Wit leveren niets op dan wat aardige, begrijpende edoch geslepen taal. Na het gesprek verlaat iedereen vrijwillig het gebouw. Buiten is er nog een felle charge, omdat er een leus geverfd wordt.
Tijdens de bezetting zijn er geheime notulen van de voorbereidende vergaderingen over de dumpingoperatie gevonden en gefotografeerd. De papieren onthullen veel over de militaire manier van denken die uiteindelijk geleid heeft tot die slinkse geheime operatie: het vervroegen van de transporten.
Het meest schokkend is de discussie die tijdens het opstellen van het draaiboek woedt, over de bevoegdheid van de politie om in gevaarlijke situaties te schieten. De politie is niet gelukkig met de beperkte mogelijkheden die zij heeft om het vuur op een menigte te openen. Zij wil meer bevoegdheden hebben, minder remmen die het vuurwapengebruik tegen moeten gaan. Bijna de gehele vergadering is het met ze eens! Alleen de ambtenaar van Binnenlandse Zaken blijft op de lijn van het Ministerie. De vergadering wordt dan ook door de minister stevig op de vingers getikt: de politie mag pas schieten als "er een levensbedreigende situatie is én als de dader te individualiseren is". De discussie gaat ook over het inzetten van traangas; het ontruimen van de blokkades mag niet te lang duren. Men verwacht 1800 á 1900 ME'ers nodig te hebben voor de gehele dumpingoperatie. Door de truc van De Wit, vervroeging van de transporten, zijn dat er wat minder geworden. De acties echter, zijn alleen maar heviger en ongrijpbaarder geworden.
Bezetting 'Boze zeemeermin' van RGD

30 augustus 1982

De Rijks Geologische Dienst in Haarlem wordt bezet door 80 vrouwen van 'De Boze Zeemeermin'. De RGD werkt mee aan een internationaal onderzoek naar de geschiktheid van de diepzeebodem voor opslag van atoomafval. Uit de persverklaring: "Om te laten zien dat we niet in het 'wegstoppen van radioactiviteit' geloven, hebben we het gebouw van deze dienst in Haarlem bezet. Het doen van onderzoek naar zogenaamde oplossingen voor het afvalprobleem rechtvaardigt alleen maar de heilloze voortgang van de productie van kernenergie en kernwapens". Twaalf vrouwen worden, volstrekt willekeurig, meegenomen naar het bureau en één wordt er opgepakt wegens het schilderen van een leus op een ME-bus. Iedereen wordt aan het eind van de middag weer vrijgelaten.
Bezetting rederij dumpschip

27 augustus 1982

Het bijkantoor in Rotterdam van rederij Wagenborg, die het dumpschip 'De Scheldeborg' de zee op stuurt, wordt door 12 mensen bezet. Zij eisen dat het schip terug geroepen wordt en dat Wagenborg in de toekomst nooit meer zal meewerken aan het dumpen van atoomafval. De eisen worden afgewezen en na enige uren gaat de politie tot ontruiming over. Die verloopt heel rustig en wordt uitgebreid door het NOS-journaal gefilmd en uitgezonden.
Bezetting tegen afvalgebouw

23 februari 1982

Vijftien mensen van 'Stop Borssele' bezetten 5,5 uur lang een vergaderkamer in het provinciehuis van Zeeland in Middelburg. De bezetting volgt op een hoorzitting over de bouw van een afval opslaggebouw op het terrein van de kerncentrale in Borssele. Gedeputeerde Staten (GS) heeft besloten toestemming voor de bouw te geven. Stop Borssele uiten hun ongenoegen over de wettelijke procedure, waarin bestuurders “slechts op formele gronden verantwoording af hoeven te leggen over hun genomen besluiten”. De eis van de bezetters/sters, een gesprek met GS van Zeeland, wordt weliswaar ingewilligd, maar het gesprek, op 12 maart, levert niets op.
Inhoud syndiceren