"Groeten uit stralend Zeeland"

2 maart 2010

Actievoerders van Greenpeace hebben in alle vroegte een enorme ansichtkaart met "Groeten uit stralend Zeeland" aan het stadhuis in Middelburg opgehangen. Op de kaart staan vrolijk recreërende mensen, rokende schoorstenen en een stralende kerncentrale. Naast het stadhuis staat een geluidswagen met het geluid van een ruisende zee, onderbroken door sirenes. Met deze actie wil Greenpeace de Zeeuwen wijzen op de belangrijke keuze die de dag erna bij de gemeenteraadsverkiezingen in het stemhokje gemaakt moet worden: voor Zeeland als dé nucleaire provincie van Nederland of voor een echt schoon en stralend Zeeland. De actie is onderdeel van de campagne "Groeten uit stralend Zeeland".

Bijlagen: