Borssele 1

de kerncentrale plus nieuw geplande

PPR: stop kernenergie; Borssele dicht!

19 mei 1977

Een groep demonstranten, voorafgegaan door doedelzakspelers, trekt langs de kerncentrale in Borssele. De demonstratie is georganiseerd door de PPR (Politieke Partij Radicalen). De partij heeft een week lang een actiepost vlak bij de kerncentrale in het dorp Borsele, waar iedereen telefonische inlichtingen kan krijgen over kernenergie. Het gebruik van kernenergie is onaanvaardbaar voor de partij. De PPR pleit in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 25 mei voor het sluiten van de bestaande kerncentrales en het stopzetten van alle kernenergieprojecten (zie verkiezingsaffiche)
Eenvoudig ongezien op het terrein

25 juni 1976

Uit een reportage in de Nieuwe Revu ('Nederlandse kerncentrales wijd open voor sabotage') blijkt dat actievoerder Andre Schmidt al drie jaar lang het kerncentraleterrein van Borssele naar believen op en af loopt. Hij klimt over hekken, gaat het gebouw van de koelwaterinlaat in, e.d om aan te tonen dat de kerncentrale slecht beveiligd is en sabotage simpel. Eis: onmiddellijke sluiting van Borssele. Naar aanleiding van de reportage worden er extra veiligheidsmaatregelen genomen, maar steeds opnieuw zal blijken dat het mogelijk is op het terrein of bij de koelwaterinlaat te komen.

Bijlage:
Stencil voor kerkgangers

6 mei 1973

Bij het uitgaan van kerken in Borssele, 's Heerenhoek, Nieuwdorp, Middelburg, Vlissingen en Goes worden stencils uitgedeeld tegen de kerncentrale. Het is de eerste activiteit van het Moratorium Komitee Nederland in een week vol informatievoorziening. Het Komitee (ontstaan in Frankrijk en in veel Europese landen actief) pleit voor een moratorium van tenminste 5 jaar op het bouwen/in gebruik nemen van kerncentrales. In die periode moet er dan een serieuze discussie gevoerd worden over afremming van de energiegroei en over andere manieren om energie op te wekken.

Bijlagen:
Evacuatieplan Borssele

18 februari 1973

Bewoners van Heinkenszand in de gemeente Borssele vinden 's morgens op de deurmat een brief met een deel (in het Duits) van een evacuatieplan voor een zelfde centrale als daar in aanbouw is. In Borssele is geen evacuatieplan en ook niet nodig voor het afgeven van de vergunning. De actiegroep "Borssele ad-hoc' hoopt op deze manier de bewoners in verzet te laten komen tegen de centrale.
2500 bezwaarschriften tegen Borssele

2 december 1972

Achtennegentig procent van de inwoners van drie dorpen in de omgeving van Borssele tekenen een bezwaarschrift tegen de in gebruik name van de kerncentrale. Een van de grote bezwaren is dat alle ter inzage gelegde veiligheidsrapporten in het Duits zijn. In totaal worden op 7 december 2500 bezwaarschriften tegen ingebruikname aan het ministerie van Economische Zaken aangeboden door Milieudefensie. Het totale aantal ingediende bezwaarschriften is 'niet te schatten'. En wordt door EZ een 'novum voor Nederland' genoemd. Hoewel in eerste instantie gedacht wordt dat die een flinke vertraging van het opstarten tot gevolg zal hebben, wordt al snel door gezegd dat "zeeland niet op uitstel hoeft te rekenen".
De centrale wordt in juni 1973 in gebruik genomen.
Inhoud syndiceren