herdenking/solidariteit

herdenking van of solidariteit met gebeurtenis buiten Nederland

Brief waterleidingsbedrijf blijkt vals

8 mei 1986

In sommige wijken in Den Haag worden huis-aan-huis folders verspreid die afkomstig lijken te zijn van de Duinwaterleiding en van het Gemeentelijk Energie Bedrijf. In de ene folder wordt opgeroepen om drinkwater eerst te koken, omdat het door het ongeluk in Tsjernobyl radioactief besmet is. In de andere brief wordt gesteld dat, omdat de twee Nederlandse kerncentrales na de ramp stil gelegd zijn, iedereen zuinig aan moet doen met het stroomverbruik. Later wordt het maken en het verspreiden van de twee valse brieven in een persverklaring gemotiveerd door een groep 'verontruste Haagse burgers': "Als je boos en ongerust bent, doe daar dan wat mee!"
Arrestaties bij demonstratie Nijmegen

6 mei 1986

Tijdens een demonstratie tegen kernenergie in Nijmegen naar aanleiding van Tsjernobyl, komt het tot enige vechtpartijen als de politie mensen die posters plakken probeert te arresteren. Zeven mensen worden gearresteerd. De betogers zeggen dat het politieoptreden onnodig gewelddadig was en dat de arrestanten zijn mishandeld. Aan de demonstratie nemen 300 mensen deel.
'Met de groe(n)ten uit Dodewaard'

begin mei 1986

Een marktkraam op de zomermarkt van 1986 in Dodewaard. Onder het motto “Je moet de groe(n)te uit Dodewaard hebben” ligt een bakfiets vol met in felle kleuren gespoten verlepte groente. De groenten zien er afschuwelijk uit en zijn ook nog eens verschrikkelijk duur. In de kraam worden de groenten aangeprezen. Het zijn de laatste min-of-meer eetbare, maar flink besmette groenten die nog verkrijgbaar zijn nadat de ramp in de kerncentrale in Tsjernobyl alle landbouwproducten onbruikbaar heeft gemaakt. Spinazie is er niet, dat mag niet gegeten worden. Natuurlijk zijn er voor de Dodewaarders anti-kernenergie-ballonnen en folders tegen kernenergie.

Bijlagen:
Bezetting Brits consulaat tegen dumpingen

11 juli 1983

Omdat Groot-Brittannië door gaat met het in zee dumpen van radioactief afval (in 1983: 150.000 curie's), wordt het Britse consulaat in Amsterdam met een bezoek vereerd. terwijl buiten de rotte vis op de stoep wordt gegooid, is er binnen een bezetting. Als de politiemacht zo groot is geworden dat ze getalsmatig in de meerderheid zijn, wordt de bezetting opgeheven.
Harrisburg is overal!

7 april 1979

Naar aanleiding van het ongeluk in de Amerikaanse kerncentrale in Harrisburg (28 maart), wordt er een demonstratie georganiseerd bij de kerncentrale in Borssele. Juist daar, omdat Borssele een zelfde soort reactor is als Harrisburg. Zeker 2000 mensen nemen er aan deel. Marijke Overbeek (voorzitster Landelijk Energie Komitee): "Harrisburg dreigt overal. Men zegt nu wel dat de kerncentrale in Borssele zo veilig is, maar dat dachten ze van die van Harrisburg ook". 'Zekerheid over veiligheid' is dan ook het motto.
Ongeveer 400 mensen bestormen na afloop van de demonstratie het terrein van de naast de kerncentrale gelegen conventionele centrale; het hek wordt vernield en er worden leuzen geverfd. De politie grijpt niet in.

Bijlagen:
Inhoud syndiceren