Delft

"Kernenergie uit de tijd en onverantwoord"

30 november 2001

Op de TU-Delft vindt een congres plaats onder de titel: “Kernenergie: energie voor de toekomst of verleden tijd?”. Het is een bijeenkomst van de Vereniging voor Technische Physica, maar de laatste overblijfselen van de kernenergie-gelovers komen samen. Waren dit soort ontmoetingen tot voor kort vooral een soort reünie met hoofdzakelijk 60-plussers en verhalen over ‘de goeie-ouwe-tijd’, nu zijn er ook veel jongeren.
Voor de ingang worden pamfletten uitgedeeld en wordt aan alle deelnemers het antwoord op de vraag alvast meegedeeld: “Kernenergie is uit de tijd en onverantwoord!”.

Bijlagen:
Protest tegen congres over nieuw type kerncentrale

4 juli 1996

Aan de Technische Universiteit in Delft is een bijeenkomst om plannen voor te leggen en te verduidelijken aan vertegenwoordigers van meer dan 60 bedrijven over een nieuwe kernreactor: de Hoge Temperatuur Reactor. Het HTR-consortium hoopt dat vanaf 2005 die kleine reactoren gebouwd gaan worden en spreken van een 'revival' van kernenergie in Nederland. De jongerenorganisatie binnen GroenLinks, Dwars, organiseert protest; er is een picket, men deelt pamfletten uit, en binnen worden kritische vragen gesteld.

Bijlage:
Bezetters: ook reactor Delft moet dicht!

16 april 1987

Ruim 40 actievoerders/sters slagen erin op het terrein van de IRI (een kleine onderzoeksreactor op het terrein van de Technische Universiteit) in Delft te komen en schilderen leuzen en stralingstekens op het reactorgebouw. De geplande bezetting van het gebouw lukt niet. Ze vinden dat behalve de kerncentrales in Borssele en Dodewaard ook de IRI dicht moet!
Ketting om poort universiteitsreactor Delft

24 mei 1982

De hoofdpoort van de IRI, de reactor op het terrein van de universiteit in Delft wordt 's morgens vroeg met een dikke ketting afgesloten en verder worden sloten dicht gekit met lijm. Ongeveer 15 mensen van de Basisgroep Delft en het Antinucleair Front nemen aan de bliksemactie deel. Om de portiers af te leiden worden rookbommen afgestoken en spandoeken opgehangen, waarna iedereen al weer na 10 minuten is verdwenen. Helaas kan de ketting door de portier doorgeknipt worden en is de poort na een half uur al weer open, nog voor de komst van het personeel. De actievoerders schrijven onder andere dat de IRI "misschien voor wetenschappers wel interessant, maar voor de samenleving niet relevant" is.

Bijlage:
Aktie tegen reactor Delft

26 september 1980

Vroeg in de morgen gaan 50 BAN'ers/sters op weg naar het IRI in Delft. Het IRI (Interuniversitair Reactor Instituut) heeft een twee MW-onderzoeksreactor. Om op het terrein te komen, moeten de 50 over een brede sloot. De ladder die meegenomen is om over de sloot heen te lopen, blijkt te kort. Iemand gaat vervolgens de sloot in om de ladder te ondersteunen. Eenmaal op het terrein wordt de reactorkoepel een vrolijk kleurtje gegeven en worden er spandoeken opgehangen. De ontruiming verloopt zeer rustig, althans volgens de media. Maar een persverklaring van BAN naar aanleiding van de ontruiming maakt duidelijk dat de ME hard en geniepig op trad.

Bijlagen:
Inhoud syndiceren