"Kernenergie uit de tijd en onverantwoord"

30 november 2001

Op de TU-Delft vindt een congres plaats onder de titel: “Kernenergie: energie voor de toekomst of verleden tijd?”. Het is een bijeenkomst van de Vereniging voor Technische Physica, maar de laatste overblijfselen van de kernenergie-gelovers komen samen. Waren dit soort ontmoetingen tot voor kort vooral een soort reünie met hoofdzakelijk 60-plussers en verhalen over ‘de goeie-ouwe-tijd’, nu zijn er ook veel jongeren.
Voor de ingang worden pamfletten uitgedeeld en wordt aan alle deelnemers het antwoord op de vraag alvast meegedeeld: “Kernenergie is uit de tijd en onverantwoord!”.

Bijlagen: