Acties

Proces in Frankrijk tegen antikernenergie-activisten: internationale solidariteit

Acties – Stichting Laka - ma, 05/31/2021 - 15:58

Deze week staan zeven antikernenergie-activisten voor de rechtbank van Bar-le-Duc (Frankrijk) terecht wegens lidmaatschap van een criminele organisatie en illegale activiteiten. De zeven zijn actief in de strijd tegen de nucleaire staat en in het bizonder de strijd tegen de bouw van de ondergrondse opslag voor kernafval (eufemistisch steeds aangeduid met de term ‘laboratorium’) in Bure, in het noord-oosten van Frankrijk. Een oproep tot internationale solidariteit is ondertussen door tientallen groepen (waaronder ook Laka) ondertekent.

De zeven die op 1, 2 en 3 juni in Bar-le-Duc voor de rechter staan worden er van verdacht het zogenaamde criminele verzet te hebben georganiseerd tegen het project dat ANDRA (Nationaal Agentschap voor het beheer van radioactief afval) van plan is te bouwen in de gemeente Bure. Daarnaast worden ze aangeklaagd voor het hebben deelgenomen aan de organisatie van acties tegen Bure, illegaal te hebben gedemonstreerd, in het bezit te zijn van 'explosieven' en / of infrastructuren ter beschikking te hebben gesteld die werden gebruikt voor acties tegen ANDRA in de jaren 2015 tot 2018.

Het verzet tegen CIGEO (Centre Industriel de Stockage Géologique), dat halverwege de jaren 2010 een nieuwe impuls kreeg met tal van demonstraties, acties en bezettingen, werd snel beantwoord door ongekend repressie: talloze huiszoekingen, tientallen gebiedsverboden, arrestaties en gevangenisstraffen en onvoorstelbaar politiegeweld in de regio volgde. Sinds de strijd in de jaren negentig werd geïntensiveerd, heeft het doorzetten van de plannen, tegen de wil van de bevolking in, geleid tot fenomenale subsidiebetalingen, steekpenningen aan gekozen functionarissen, gewetenloze repressie en de militarisering van een heel gebied waarin de Franse nucleaire staat actief is.

De zeven mensen die naar het Hof van Bar-le-Duc gaan, worden aangeklaagd in naam van ons allemaal. Wij zijn onvoorwaardelijk solidair met al degenen die zich tegen CIGEO en de nucleaire wereld verzetten. We veroordelen met klem het onrecht dat al onze kameraden is aangedaan die betrokken zijn bij de strijd tegen dit dodelijke project. We eisen de onvoorwaardelijke vrijlating van onze vrienden en een passende vergoeding voor de morele schade en het ontnemen van de vrijheid van beweging en meningsuiting die zij de afgelopen drie jaar hebben geleden.

CIGEO: niet in Bure of waar dan ook!
Vrijspraak en vrijheid voor de verdachten van het proces van 1, 2 en 3 juni!

Categorieën: Acties

Mail jouw burgemeester: Geen kerncentrale in jouw gemeente!

Acties – Stichting Laka - do, 04/08/2021 - 12:31

Op dit moment worden alle gemeentes in Nederland gevraagd of ze binnen hun gemeentegrenzen een kerncentrale willen. Dit na een VVD-motie in de Tweede Kamer om te kijken of er regio's zijn die dat zouden willen.
Laat daarom nu je burgemeester weten dat jij een kerncentrale in jouw gemeente geen goed idee vindt. Dat kan makkelijk via: www.laka.org/mail-de-burgemeester!

Categorieën: Acties

WISE en Laka: Kernenergie is een afleiding van de energietransitie 

Acties – Stichting Laka - di, 03/02/2021 - 14:15

Kernenergie is teruggebracht in het Nederlandse energiedebat. De VVD, PVV, het CDA en FvD hielden in de verkiezingsdebatten - bij de NOS en RTL - een pleidooi voor kernenergie. Volgens milieuorganisaties WISE en Laka is het opnieuw praten over kernenergie een afleidingsmanoeuvre om de noodzakelijke energietransitie uit te stellen en door te gaan met business as usual. De organisaties lanceren de website KernenergieAlarm.nl om duidelijk te maken dat kernenergie geen duurzame oplossing is en tal van problemen kent.

Hoewel een euro maar één keer uit gegeven kan worden, kernenergie veruit de duurste optie is en ook nog eens het langst duurt om te implementeren, willen sommige politieke partijen juist belastinggeld uitgeven aan nieuwe kerncentrales. Laka en WISE benadrukken dat als politici de klimaatdoelstellingen willen behalen, ze geen valse oplossing als kernenergie moeten blijven propageren, maar vaart moeten maken met de uitvoering van het Klimaatakkoord en de invoering van effectieve klimaatmaatregelen.

Kirsten Sleven, directeur WISE: “De energietransitie is gebaat bij een daadkrachtige overheid die koersvast de nodige systeemverandering vooruithelpt. Daarom moet Nederland, nu het eindelijk op stoom begint te komen met zonne- en windenergie, energiebesparing en het beprijzen van vervuiling, niet opnieuw in de nucleaire valkuil trappen. Iedere aandacht voor kernenergie is een politieke en economische afleiding van de ingezette koers op een duurzame energiemix die nodig is om een klimaatcatastrofe tegen te gaan.”.

Kernenergie is niet duurzaam
Volgens WISE en Laka moeten we het klimaatprobleem oplossen, juist vanwege het milieu en de leefbaarheid op de aarde voor de komende generaties. De organisaties vinden dat met het omarmen van kernenergie, politici een riskante hypotheek op de planeet nemen. Kernenergie voldoet niet aan een aantal basale criteria die opgelegd behoren te worden aan technologieën in een duurzaam energiebeleid.

Dirk Bannink, Laka: “Kernenergie is niet groen, niet schoon en niet duurzaam. Daarvoor zijn er te veel problemen: fundamentele problemen van de productie en opslag van radioactief afval, risico's op zware ongelukken, de verspreiding van grondstoffen en kennis voor kernwapens. Terwijl de maatschappij vraagt om meer participatie bij de productie van energie, denk aan eigendomsparticipatie en zeggenschap, is kernenergie juist een stap in de tegengestelde richting.”

Ondertussen worden er wereldwijd meer centrales gesloten dan geopend. Ook buurland België neemt afscheid van hun kerncentrales. Wereldwijd bevindt de in bedrijf zijnde nucleaire vloot zich op het laagste niveau in dertig jaar.

Acties richting de Tweede Kamerverkiezingen
Laka en WISE organiseren in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen verschillende online en offline acties. Op 14 maart, tijdens het Klimaatalarm, zullen de organisaties een duidelijk geluid laten horen tegen valse 'oplossingen' en het hopen op ‘technologische fixes’. Op 15 maart kunnen geïnteresseerden deelnemen aan een webinar over kernenergie en klimaat.

Bezoek en deel de website: kernenergiealarm.nl

Categorieën: Acties
Inhoud syndiceren