Nieuw verkeersbord

3 maart 1974

Actievoerders plaatsen bij de kerncentrale in Borssele een nieuw verkeersbord: verboden voor (zwangere) vrouwen en kinderen. Hiermee willen ze aantonen dat stralingsnormen opgesteld zijn voor gezonde volwassen mannen: zwangere vrouwen en kleine kinderen zijn gevoeliger voor radioactieve straling, maar daar wordt geen rekening mee gehouden. De elektriciteitsmaatschappij PZEM is een informatieoffensief begonnen, huis aan huis worden kleurige folders over kernenergie bezorgd.