Hunnen tegen afvalplannen in Noorden

3 november 2007

Met het neerhalen van een kerncentrale op een es tussen Drouwen en Gasselte hebben de milieufederaties van Friesland, Groningen en Drenthe de actie 'Dit kan niet waar zijn!' ingeluid.
De kerncentrale met een hoogte van 10 meter werd neergehaald door een woedende hunebedbewoner die opstond uit het hunebed in de buurt van de centrale. Zijn rust werd ruw verstoord, nu hij vernam dat er plannen zijn voor de bouw van een nieuwe kerncentrale en de opslag van kernafval in zijn ondergrond. Deze Hun liet zijn graven en resten van nederzettingen na aan de generaties die na hem Drenthe kwamen bewonen. “Had mijn volk dat gedaan, dan zaten jullie en honderden generaties na jullie opgescheept met al dat gevaarlijke afval.” De milieufederaties zijn verontwaardigd over het feit dat na 30 jaar de discussie over opslag van kernafval weer opgestart wordt.