Commissie zoekt locatie voor afval

10 april 1985

De Commissie Geertsema gaat op toernee. Deze commissie zoekt een locatie voor de opslag van laag-, middel- en hoogradioactief afval. Een gedeelte van dat afval werd eerst in zee gedumpt, maar sinds 1983 tijdelijk (5 á 10 jaar) opgeslagen bij het ECN in Petten. Het hoogactief afval komt begin jaren negentig terug uit de opwerkingsfabrieken van Sellafield (Windscale) en La Hague. Geertsema moet nu een plek zoeken waar al dat afval 50 tot 100 jaar opgeslagen kan worden, voordat het definitief opgeborgen moet worden.
Er zijn nog 12 mogelijke plaatsen voor deze interim-opslag, die Geertsema nu per provincie gaat bezoeken. Het eerst is Friesland aan de beurt. Voor het provinciehuis in Leeuwarden hebben zich demonstranten/es verzamelt om hun ongenoegen met deze plannen kenbaar te maken.