demonstratie

Het lopen van een (van te voren astgestelde) route

Demonstratie tegen langer openhouden Borssele

22 juni 2001

De Raad van State vernietigde in februari 2000 de vergunning met de sluitingsdatum 1-1-2004 voor de kerncentrale in Borssele. De Staat begint vervolgens een procedure bij de burgerrechter. De rechtzaak van het Ministerie van Economische Zaken tegen de EPZ over de sluitingsdatum begint op 22 juni met een zitting in Den Bosch. De Staat zegt dat er een duidelijke afspraak is over 1-1-2004 als sluitingsdatum; de exploitanten van de kerncentrale ontkennen een dergelijke afspraak. In Den Bosch demonstreren enkele tientallen werknemers van de centrale voor langer open houden. Maar ook zo’n 120 tegenstanders van kernenergie die eigenlijk vinden dat de centrale onmiddellijk dicht moet.
In september 2002 beslist de rechter uiteindelijk dat er wel een afspraak is, maar geen civielrechterlijk contract. Daarmee is de sluiting uiterlijk 31-12-2003 van de kerncentrale van de baan.

Bijlagen:
Herdenking Tsjernobyl Almelo

21 april 2001

Ongeveer 120 mensen nemen deel aan de herdenking van de ramp in Tsjernobyl 15 jaar geleden. Dit jaarlijkse protest tegen kernenergie vindt, al bijna traditiegetrouw, plaats in Almelo. Eerst een manifestatie bij de hoofdpoort van Urenco, daarna een demonstratie en manifestatie in het centrum van Almelo waar ook een ‘duurzaamheidsmarkt’ plaats vindt. Er is muziek en een Oekraïense verteld uit de eerste hand een aangrijpend verhaal over de gevolgen van de ramp. Verder wordt onder het motto 'Alsof we 15 jaar na Tsjernobyl nog niets hebben geleerd' een overzicht gehouden van ontwikkelingen rond kernenergie in Nederland.

Bijlagen:
Demonstratie: Stop opwerking

1 april 2001

Door het samenwerkingsverband STOP (Stop Opwerking) wordt op 1 april een demonstratie georganiseerd in Den Haag. Met vrolijke muziek van een sambaband trekken zo’n 100 mensen langs de ambassades van Groot-Brittannië, Frankrijk en het ministerie van VROM. Bij elke locatie wordt een petitie voorgelezen die vervolgens door de brievenbus wordt gedaan. Ook wordt er een vat met ‘radioactief zand’ achtergelaten om te wijzen op de gevolgen van opwerking.
De transporten die in de week erna gepland zijn, gaan op het laatste moment niet door, omdat de politie te druk is met de MKZ-crisis.

Bijlagen:
Veel arrestaties bij verboden demonstratie

22 november 2000

Als duidelijk is dat de COP6-conferentie gaat mislukken en een aantal landen onder aanvoering van de VS implementatie van eerder gemaakte afspraken saboteert, wordt er overhaast een ‘walk of shame’ georganiseerd. Deze demonstratie zal langs een aantal ambassades gaan die proberen kernenergie op de agenda van de conferentie te krijgen: VS, Japan, Canada, China en India. De politie verbiedt de demonstratie (er zouden niet genoeg agenten zijn voor ‘begeleiding’, en het zou niet precies 48 uur van tevoren aangemeld zijn). Als na lang heen en weer gepraat het overgrote deel van de betogers toch vanaf het Malieveld de straat op loopt om met de demonstratie beginnen, komen van alle kanten ME-bussen die iedereen klem rijden: politie genoeg blijkbaar. Iedereen wordt ingesloten en gearresteerd: 129 demonstranten zitten tot laat in de middag vast en een aantal die anoniem wensen te blijven nog langer. Zoveel arrestaties is in Nederland nog niet eerder voorgekomen bij een anti-kernenergie demonstratie.

Bijlage:
Demonstratie 'Don't nuke the climate' tijdens milieuconferentie

13 november 2000

Van 13 tot 24 november vindt in Den Haag de COP-6 conferentie plaats. Op deze grote VN-milieuconferentie (de vorige was in Kyoto) moeten afspraken worden gemaakt over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De nucleaire lobby probeert dat uit te buiten door kernenergie als oplossing te presenteren. Hoewel ze op de vorige conferenties volop aanwezig waren, waren hun resultaten gering. Nu proberen ze kernenergie als een van de middelen goed gekeurd te krijgen, die landen mogen inzetten om hun emissiedoelstelling in het buitenland te halen. In vaktermen heten die middelen 'Clean Development Mechanisms'. De conferentie wordt een fiasco voor het milieu: er wordt helemaal geen afspraak gemaakt over de implementatie van eerdere normen. Er worden veel milieuacties gevoerd tijdens de hele conferentie en 13 november is uitgeroepen tot No Nukes dag. In de nacht ervoor worden er posters geplakt, waar meteen al een aantal mensen bij worden gearresteerd. ’s Middags is er een ‘don’t nuke the climate’ demonstratie. Er nemen ongeveer 50 mensen aan deel die niet eens in de buurt van de congresplek mogen komen. In een park wordt de demonstratie ontbonden. Hoewel minister Pronk (voorzitter van de conferentie) van tevoren heeft gezegd dat ruim baan gegeven moet worden voor protest (dat zou zijn beleid alleen maar ondersteunen) is de Haagse politie altijd in grote getale aanwezig en grijpt vaak hard en snel in. Er is een samenscholingsverbod in de buurt van het congrescentrum, maar toch lukt het veel groepen om acties te laten slagen.

Bijlage:
'Amazing Stroopwafels' tegen transporten

8 november 2000

Door de massale ME-inzet bij vorige transporten en het steeds hardere politieoptreden heeft de SP besloten het vierde en laatste transport van de HFR/ECN naar de COVRA niet te blokkeren. Maar dat betekend niet dat er ook geen actie is. De Amazing Stroopwafels, een actie-orkestje zorgt voor een vrolijke sfeer op een parkeerplaats in Zeeland op een demonstratie op het moment dat het transport er langs komt. In eerste instantie moeten ze van de ME ook weg van de parkeerplaats, maar na wat heen en weer gebel met de politieleiding mogen ze daar uiteindelijk blijven staan.
Snelwegblokkade door overkill politie mislukt

20 september 2000

Onder grote politiebewaking rijdt er vanuit Petten een transport met hoogradioactief afval (brandstof van de proefreactor op het ECN-terrein) naar de COVRA in Borssele. Aan dit eerste van drie transporten is veel juridisch en procedureel getouwtrek vooraf gegaan. De ECN zit met haar brandstof in de maag. Normaliter wordt dat getransporteerd naar de VS, waar de reactor ook haar nieuwe brandstof van krijgt. Maar door besluiteloosheid van de HFR-exploitanten om om te schakelen naar andere brandstof, wil de VS het afval niet terug nemen. De reactor moet sluiten als er geen oplossing gevonden wordt. Het afval wordt nu opgeslagen bij de COVRA in een loods voor laag- en middelactief afval. In Zeeland is er veel ongenoegen: ze voelen zich als vuilnisvat gebruikt. Al in april 1999 werden er door Greenpeace 7000 Zeeuwse protestkaarten afgeleverd bij het ministerie van Economische Zaken. Eerder al had de SP bij de COVRA actie gevoerd tegen het voornemen.
Zo’n 25 activisten (voornamelijk van de SP) proberen op de snelweg bij Rilland het transport te blokkeren. Maar de enorme overkill aan politie sluit de groep demonstranten op de parkeerplaats naast de snelweg in, als het transport in de buurt komt. Het is sinds lange tijd weer een eerste poging om tegen hoogradioactieve afval transporten uit kerncentrales actie te voeren.

Bijlage:
Paasmars tegen Stork, Hollandse Signaal en UCN

24 april 2000

In het kader van de jaarlijkse Paasmars, wordt er dit jaar (naast Stork en Hollandse Signaal) ook gedemonstreerd tegen Urenco. Dit keer in Hengelo bij een kantoor(tje) van de UCN (de Nederlandse deeleigenaar). Enkele honderden mensen nemen deel en doen mee aan dit experiment: “Almelo is gekozen onder meer door de grote stabiliteit van de ondergrond, want trillingen zijn heel slecht voor de ultracentrifuges. Ook al zijn we niet vlak bij de fabriek, het lijkt me het proberen waard om met z’n allen tegelijkertijd flink op de grond te stampen (van kwaadheid ofzo). Kijken wat er dan gebeurt. En als nu blijkt dat er niets gebeurd is en de fabriek gewoon door draait, betekend dat alleen maar dat we de volgende keer met nog meer zullen moeten komen (en dichterbij moeten gaan staan!)”. (uit speech Dirk Bannink, Laka).
'Stralende zon' goed zichtbaar tijdens open-dag ECN

9 oktober 1999

Het is de jaarlijkse open dag bij het ECN in Petten. Leden van het ‘Landelijk Platform tegen Kernenergie’ staan met stencils en spandoeken bij de ingang. ECN investeert nog steeds in kernenergie. Bij de ingang worden “Atoomenergie? Nee bedankt!” ballonnen uitgedeeld, zodat op het terrein, van oudsher een pro-kernenergie bolwerk, op die dag het ‘antikernenergie zonnetje’ goed zichtbaar is.

Bijlage:
'Geen reden tot ongerustheid'

25 april 1999

Dertien jaar Tsjernobyl. Vanaf NS-station Almelo De Riet begint een demonstratie naar de hoofdpoort van de UCN/Urenco. Ongeveer 80 deelnemers luisteren daar naar muziek en toespraken, o.a. van Laka en van Natasha Gerson over haar (en Wilja Jurg’s) boek over de FHS-affaire, waarbij de aluminiumsmelter FHS in Dedemsvaart en de UCN een onfrisse rol spelen.

Bijlagen:
Inhoud syndiceren